Definisjon:Planeringsbredde

Bredden av formasjonsplanet i et jernbanespor.