Definisjon:Roterende omformeraggregat

Aggregat som omformer elektrisk energi fra 50 Hz trefase til 16⅔ Hz enfase ved hjelp av roterende elektriske maskiner; en motor er tilkoblet en generator via en felles aksel.