Definisjon:Salve

Sprengning av et visst volum fjell i tunnel, vanligvis ca. 5 meter.