Definisjon:Seksjonsselektivitet

IEV 448-11-07

nb: seksjonsselektivitet (av vern)

en: section selectivity of protection

vernets evne til å identifisere den feilbelagte seksjonen av elkraftsystem