Definisjon:Signallanterne

Innretning i en forseglet enhet som inkluderer alle deler som trengs for å vise et signallys : lampe, lampesokkel, linser, farget glass, tilkoblingsterminaler, lysdioder, optiske fibre etc.