Definisjon:Skinneliv, (skinnesteg)

Den del av et skinnetverrsnitt som forbinder skinnefoten med skinnehodet.