Definisjon:Solslyng

Sideveis forskyvning av et jernbanespor forårsaket av store trykkrefter pga. høy temperatur i skinnene.