Definisjon:Veisignal

Signal mot veg, bestående av 2-lyshode med blinkende rødt lys i øverste og blinkende hvitt lys i nederste lysåpning.