Definisjon:Vendestang

Redskap til å snu jernbaneskinner med.