Definisjon:Vertikalt datum

Referanseflate og fundamentalpunkt som definerer utgangsnivået i et vertikalt koordinatbasert referansesystem (høydesystem) hvor høyde regnes langs loddlinjen i jordens reelle eller teoretiske tyngdefelt.