Definisjon:Vinkellask

Lask av vinkeljern til sammenskjøting av jernbaneskinner.