Endringsforslag

Revisjon per 1. jul. 2011 kl. 23:09 av Ft (diskusjon | bidrag) (Ny side: Forslag til endring av Teknisk regelverk meldes inn ved å fylle ut [https://trv.jbv.no/endringsforslag/nyendring.php skjema for endringsforslag] =Veiledning til utfylling av skjema= {| c...)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Forslag til endring av Teknisk regelverk meldes inn ved å fylle ut skjema for endringsforslag

Veiledning til utfylling av skjema

Navn Her fyller du inn ditt navn og avdeling/firma
Epost Her fyller du ut din epost adresse. Tilbakemeldinger vil bli gitt til denne adressen
Forslag fra (gruppe) Dette feltet brukes for å kategorisere hvor forslaget kommer fra.
  • Valget Teknikk er for forslag generert internt i Teknologistaben, Teknikk.
  • Andre forslagstillere i Jernbaneverket velger Andre i JBV
  • Forslagstillere uten for Jernbaneverket velger Eksterne/konsulenter/entrepenører
Type endring Her velger du om forslaget ditt gjelder et nytt krav, endring av eksisterende krav, presisering til et krav, om du vil melde om en feil eller andre forslag
Bok Her velger du hvilken bok i regelverket forslaget ditt er knyttet til. Se Innhold for oversikt over boknummer
Kapittel/avsnitt Her skriver du inn referanse til hvilket kapittel og avsnitt forslaget ditt gjelder
Forslagstekst Her skriver forslaget til ny eller endret tekst. Her kan du også fylle inn begrunnelse for forslaget
Vedlegg Dersom du vil underbygge forslaget med rapport, analyse, eller andre dokumenter kan du legge ved dette her