Forskjell mellom versjoner av «Endringslogg Banestrømforsyning/Prosjektering»

[ukontrollert revisjon][ukontrollert revisjon]
m (opprettet)
 
m
Linje 3: Linje 3:
 
|-
 
|-
 
! Kapittel !! Avsnitt !! Endring !! Konsekvens for bruker
 
! Kapittel !! Avsnitt !! Endring !! Konsekvens for bruker
 +
 +
|-
 +
 +
| 5 || 2.4 || ID9: Kravet er fjernet inntil videre. || Det finnes ikke lenger noe tilgjengelighetskrav til energiforsyningen som infrastruktureier kan følge eller revideres på.
 +
|-
 +
| 5 || 10.2 c-d) || ID12:Oppdatert krav til branndeteksjon og varsling ihht RAMS-analyse ”Fjerning av funksjonen ”totalstopp” i matestasjoner og koblingshus i teknisk regelverk JD546” dok. EB.800107-000. || Omdefinering av "totalsstopp" til "nødstopp" med endringer i de tilhørende funksjonene, slik at dette kommer tydelige frem hvordan denne funksjonen skal være.
 +
|-
 +
| 5 || 10.3 || ID13: Nytt krav til ”Nødstopp” ihht RAMS-analyse ”Fjerning av funksjonen ”totalstopp” i matestasjoner og koblingshus i teknisk regelverk JD546” dok. EB.800107-000. || Omdefinering av "totalsstopp" til "nødstopp" med endringer i de tilhørende funksjonene, slik at dette kommer tydelige frem hvordan denne funksjonen skal være.
 +
|-
 +
| 5 || 12.3 || ID14: Tatt inn anbefaling til releplanens innhold fra relevernhåndboka. || Anbefalingen er lettere tilgjengelig.
 +
|-
 +
| 5 || 12.3 || ID15: Tatt inn krav til releplan (stasjonsoppdeling, innstillingsark og dokumentasjon) || Standardisering av utførelse
 +
|-
 +
| 5 || 12.3 siste avsnitt || ID16: Tatt inn presisjon og differensiering mellom permanente og  midlertidige endringer. || Tydeligere regler. Innstillingsark skal også til godkjenning for midlertidige endringer.
 +
|-| 5 || 12.6 fjerde avsnitt || ID7: Nytt krav: Vernutrustningen skal ikke være begrensende for  tilbakemating fra tog. || Må tas hensyn til ved prosjektering av nye anlegg. Dør tas hensyn til ved eksisterende anlegg.|-
 +
 +
| 5 || 12.6.1.1 || ID10: Lagt til forklaring til formel || Forklaringen gir forhåpentligvis bedre forståelse for de som ikke er kjent med stoffet.
 +
|-| 5 || 12.10.3 a) || ID4:Nytt krav ||Bedre koordinering av anlegg og vern
 +
|-
 +
 +
| 5 || 12.10.3 b) || ID5:Nytt krav ||Bedre koordinering av vern i energiforsyningen og rullende materiell.
 
|-
 
|-
 
|  ||  ||  ||  
 
|  ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
| || || ||
+
 
 +
| 11 || 4.5 || ID22: Nytt børkrav til plassering av Understasjoner og RTU i lavspenningsrom || Regelverket anbefaler løsning hvor infrastruktureier har mer kontroll på anlegget sitt.
 
|}
 
|}

Revisjonen fra 25. feb. 2011 kl. 17:21

Endringslogg for Banestrømforsyning/Prosjektering pr 01.03.2011

Kapittel Avsnitt Endring Konsekvens for bruker
5 2.4 ID9: Kravet er fjernet inntil videre. Det finnes ikke lenger noe tilgjengelighetskrav til energiforsyningen som infrastruktureier kan følge eller revideres på.
5 10.2 c-d) ID12:Oppdatert krav til branndeteksjon og varsling ihht RAMS-analyse ”Fjerning av funksjonen ”totalstopp” i matestasjoner og koblingshus i teknisk regelverk JD546” dok. EB.800107-000. Omdefinering av "totalsstopp" til "nødstopp" med endringer i de tilhørende funksjonene, slik at dette kommer tydelige frem hvordan denne funksjonen skal være.
5 10.3 ID13: Nytt krav til ”Nødstopp” ihht RAMS-analyse ”Fjerning av funksjonen ”totalstopp” i matestasjoner og koblingshus i teknisk regelverk JD546” dok. EB.800107-000. Omdefinering av "totalsstopp" til "nødstopp" med endringer i de tilhørende funksjonene, slik at dette kommer tydelige frem hvordan denne funksjonen skal være.
5 12.3 ID14: Tatt inn anbefaling til releplanens innhold fra relevernhåndboka. Anbefalingen er lettere tilgjengelig.
5 12.3 ID15: Tatt inn krav til releplan (stasjonsoppdeling, innstillingsark og dokumentasjon) Standardisering av utførelse
5 12.3 siste avsnitt ID16: Tatt inn presisjon og differensiering mellom permanente og midlertidige endringer. Tydeligere regler. Innstillingsark skal også til godkjenning for midlertidige endringer.
5 12.6.1.1 ID10: Lagt til forklaring til formel Forklaringen gir forhåpentligvis bedre forståelse for de som ikke er kjent med stoffet.
5 12.10.3 b) ID5:Nytt krav Bedre koordinering av vern i energiforsyningen og rullende materiell.
11 4.5 ID22: Nytt børkrav til plassering av Understasjoner og RTU i lavspenningsrom Regelverket anbefaler løsning hvor infrastruktureier har mer kontroll på anlegget sitt.