Forskjell mellom versjoner av «Endringslogg Banestrømforsyning/Prosjektering»

[kontrollert revisjon][ukontrollert revisjon]
(Korrigert dato for endringslogg)
Linje 1: Linje 1:
 
__NUMBEREDHEADINGS__  
 
__NUMBEREDHEADINGS__  
'''Endringslogg for [[Banestrømforsyning/Prosjektering]] pr 04.03.2011'''
+
 
 +
== Endringslogg for [[Banestrømforsyning/Prosjektering]] pr 03.03.2011 ==
 +
{| class="wikitable"
 +
! Kapittel !! Avsnitt !! Endring !! Konsekvens for bruker
 +
|-
 +
| 12 || 2.1 || Krav til at nødfrakobling skal bygges er fjernet på alle strekninger som har ATC eller RTMS. || En sparer kostnader ved bygging av nye strekninger. System for nødfrakobling er i praksis ikke i bruk og det er erstattet av nye systemer etter at det ble innført.
 +
|}
 +
 
 +
== Endringslogg for [[Banestrømforsyning/Prosjektering]] pr 04.03.2011 ==
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-

Revisjonen fra 3. jan. 2012 kl. 13:16


1 Endringslogg for Banestrømforsyning/Prosjektering pr 03.03.2011

Kapittel Avsnitt Endring Konsekvens for bruker
12 2.1 Krav til at nødfrakobling skal bygges er fjernet på alle strekninger som har ATC eller RTMS. En sparer kostnader ved bygging av nye strekninger. System for nødfrakobling er i praksis ikke i bruk og det er erstattet av nye systemer etter at det ble innført.

2 Endringslogg for Banestrømforsyning/Prosjektering pr 04.03.2011

Kapittel Avsnitt Endring Konsekvens for bruker
5 2.1c) ID23: Nytt krav som sammenfatter intensjonen i til kravene i kapittel 2.3 Intensjonen til regelverket kommer tydligere frem. Enklere for bruker å vurdere underlag for dispensasjonssøknad.
5 2.1c-d) Konsekvensendring av ID23, nummerering av eksisterende krav endres for. Endret nummerering, krav kommer i forståelig rekkefølge.
5 2.2a) ID24:Tydligere sporing til og overenstemmelse med EN50163 og EN 50388 Tydeligere grenseverdier, hvordan de skal beregnes og hvem som kan gi dispensasjon.
5 2.3a-d) ID25: Endret eksempler til lærebokstekst/forklaring Kravene tydeliggjort.
5 2.4 ID9: Kravet er fjernet inntil videre. Det finnes ikke lenger noe tilgjengelighetskrav til energiforsyningen som infrastruktureier kan følge eller revideres på.
5 2.6a)1 ID26:Konsekvensendring av at eksemplene i 2.3 er ført i lærebokstekst Kravene tydeliggjort.
5 2.6a)2 ID27: Endret fra "Jernbaneverket Marked" til "Enhet i Jernbaneverket for langtidsplanlegging og kapasitetsanalyse" Mer robust mot organisasjonsendringer
5 6.1b) ID28: Nytt krav til maksimal spg pga overharmoniske og ustabilitet ihht EN50388. Kvantifisering av krav.
5 6.1b) Nytt nummer c) som konsekvensendring av ID28. Endret nummerering, krav kommer i forståelig rekkefølge.
5 6.1d) ID29:Nytt krav om tillatt aktivt frekvensområde for aktiv oppførsel Nytt krav
5 10.2 c-d) ID12:Oppdatert krav til branndeteksjon og varsling ihht RAMS-analyse ”Fjerning av funksjonen ”totalstopp” i matestasjoner og koblingshus i teknisk regelverk JD546” dok. EB.800107-000. Omdefinering av "totalsstopp" til "nødstopp" med endringer i de tilhørende funksjonene, slik at dette kommer tydelige frem hvordan denne funksjonen skal være.
5 10.3 ID13: Nytt krav til ”Nødstopp” ihht RAMS-analyse ”Fjerning av funksjonen ”totalstopp” i matestasjoner og koblingshus i teknisk regelverk JD546” dok. EB.800107-000. Omdefinering av "totalsstopp" til "nødstopp" med endringer i de tilhørende funksjonene, slik at dette kommer tydelige frem hvordan denne funksjonen skal være.
5 12.3 ID14: Tatt inn anbefaling til releplanens innhold fra relevernhåndboka. Anbefalingen er lettere tilgjengelig.
5 12.3 ID15: Tatt inn krav til releplan (stasjonsoppdeling, innstillingsark og dokumentasjon) Standardisering av utførelse
5 12.3 siste avsnitt ID16: Tatt inn presisjon og differensiering mellom permanente og midlertidige endringer. Tydeligere regler. Innstillingsark skal også til godkjenning for midlertidige endringer.
5 12.6 fjerde avsnitt ID7: Nytt krav: Vernutrustningen skal ikke være begrensende for tilbakemating fra tog. Må tas hensyn til ved prosjektering av nye anlegg. Dør tas hensyn til ved eksisterende anlegg.
5 12.6.1.1 ID10: Lagt til forklaring til formel Forklaringen gir forhåpentligvis bedre forståelse for de som ikke er kjent med stoffet.
5 12.10.3 a) ID4:Nytt krav Bedre koordinering av anlegg og vern
5 12.10.3 b) ID5:Nytt krav Bedre koordinering av vern i energiforsyningen og rullende materiell.
6 Alle Hele kapittelet er omarbeidet med tanke på å få mer funkskjonsorienterte krav. Siden det gamle kapittelet var svært detaljert og mer utformet som en kravspesifikasjon er det ikke hensiktsmessig å kommentere alle krav som er fjernet. Endringer i viktige krav er kommentert, men det er ikke mange av disse.
6 Nytt 2a) Nytt krav til at koblingshus skal vurderes ved sammenkobling av mer enn to linjer Behov for koblingshus må vurderes i planer for sammenkobling av nye linjer. Formalisering av en beslutningsprosess som tidligere uansett ville blitt gjennomført ut fra faglige vurderinger
6 Nytt 2b) Henvisning til dimensjoneringskrav i kap. 5 avsnitt 2.5 Ingen
6 Nytt 2.1 a), b) og c) Innført henvisning til krav og normer for elektrisk og akustisk støy Ingen, kun en henvisning til hvilke krav som gjelder i normer og forskrifter
6 Nytt 3a) Tilgjengelighetskrav er tydeliggjort Ved planlegging må man vurdere tilgjengelighetsklasse for koblingshuset basert på beregning av spenningsforhold ved feil på dette.
6 Nytt avsn. 4.1a),e),f),g),h),i) Gammelt avsn. 2.1 Henvisning til krav i offentlige forskrifter Ingen endringer siden disse kravene kommer av offentlige forskrifter som uansett må følges
6 Nytt avsn. 4.2a)4 Gammelt avsn. 2.2 Mulighet for å benytte datagulv i stedet for krypkjeller i mindre anlegg Mer fleksibilitet i utformingen av anlegget
6 Nytt avsn. 4.3a)-i) Gammelt avsn. 2.3 Planløsning for bygget er fjernet. Mange av kravene til utførelse er de samme men noe mindre detaljerte. Mulighet for bruk av konteinerløsning. Noe større frihet til å utforme bygget i forhold til materialvalg, plassering og omgivelser
6 Nytt avsn. 5a)-f) Gammelt avsn. 4 En del veldig spesifikke utførelseskrav er fjernet og er tenkt videreført i en kravspesifikasjon for koblingshus. Mer funksjonsorienterte krav som gir større fleksibilitet og lengre holdbarhet for det tekniske regelverket når nye tekniske løsninger utvikles.
6 Nytt avsn. 5c)1 Skillebryter for seksjonering av samleskinnen skal monteres på begge sider av seksjoneringen. Gir større sikkerhet og anvendbarhet for seksjoneringen uavhengig av hvor evt. feil oppstår
6 Nytt avsn. 5.5a) og b) Beskrevet krav for koblingsanlegg i AT system Ny anleggsløsning
6 Nytt avsn. 6 Gammelt avsn. 4 En del veldig spesifikke utførelseskrav er fjernet og er tenkt videreført i en kravspesifikasjon for koblingshus Mer funksjonsorienterte krav som gir større fleksibilitet og lengre holdbarhet for det tekniske regelverket når nye tekniske løsninger utvikles.
6 Nytt avsn. 6.1 a) Fjernet krav til kontrollrom for anlegg med mindre enn 5 høyspenningsfelter. Betjening av feltene i mindre anlegg kan spesifiseres utført fra tavlefront i tillegg til fjernbetjening.
6 Nytt avsn. 7 Gammelt avsn. 5 En del veldig spesifikke utførelseskrav er fjernet og er tenkt videreført i en kravspesifikasjon for koblingshus Noe større frihet til å utforme bygginstallasjoner i forhold til behovet. Mer funksjonsorienterte krav som gir større fleksibilitet og lengre holdbarhet for det tekniske regelverket når nye tekniske løsninger utvikles.
6 7.4c-e) ID11: Oppdatert krav til branndeteksjon og varsling ihht RAMS-analyse ”Fjerning av funksjonen ”totalstopp” i matestasjoner og koblingshus i teknisk regelverk JD546” dok. EB.800107-000. Tydeligere regelverk, økt tilgjengelighet på anlegg
11 4.5 ID22: Nytt børkrav til plassering av Understasjoner og RTU i lavspenningsrom Regelverket anbefaler løsning hvor infrastruktureier har mer kontroll på anlegget sitt.