Endringslogg Banestrømforsyning/Prosjektering

Revisjon per 25. feb. 2011 kl. 17:21 av Sd (diskusjon | bidrag)

Endringslogg for Banestrømforsyning/Prosjektering pr 01.03.2011

Kapittel Avsnitt Endring Konsekvens for bruker
5 2.4 ID9: Kravet er fjernet inntil videre. Det finnes ikke lenger noe tilgjengelighetskrav til energiforsyningen som infrastruktureier kan følge eller revideres på.
5 10.2 c-d) ID12:Oppdatert krav til branndeteksjon og varsling ihht RAMS-analyse ”Fjerning av funksjonen ”totalstopp” i matestasjoner og koblingshus i teknisk regelverk JD546” dok. EB.800107-000. Omdefinering av "totalsstopp" til "nødstopp" med endringer i de tilhørende funksjonene, slik at dette kommer tydelige frem hvordan denne funksjonen skal være.
5 10.3 ID13: Nytt krav til ”Nødstopp” ihht RAMS-analyse ”Fjerning av funksjonen ”totalstopp” i matestasjoner og koblingshus i teknisk regelverk JD546” dok. EB.800107-000. Omdefinering av "totalsstopp" til "nødstopp" med endringer i de tilhørende funksjonene, slik at dette kommer tydelige frem hvordan denne funksjonen skal være.
5 12.3 ID14: Tatt inn anbefaling til releplanens innhold fra relevernhåndboka. Anbefalingen er lettere tilgjengelig.
5 12.3 ID15: Tatt inn krav til releplan (stasjonsoppdeling, innstillingsark og dokumentasjon) Standardisering av utførelse
5 12.3 siste avsnitt ID16: Tatt inn presisjon og differensiering mellom permanente og midlertidige endringer. Tydeligere regler. Innstillingsark skal også til godkjenning for midlertidige endringer.
5 12.6.1.1 ID10: Lagt til forklaring til formel Forklaringen gir forhåpentligvis bedre forståelse for de som ikke er kjent med stoffet.
5 12.10.3 b) ID5:Nytt krav Bedre koordinering av vern i energiforsyningen og rullende materiell.
11 4.5 ID22: Nytt børkrav til plassering av Understasjoner og RTU i lavspenningsrom Regelverket anbefaler løsning hvor infrastruktureier har mer kontroll på anlegget sitt.