Forskjell mellom versjoner av «Endringslogg Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging»

[kontrollert revisjon][ukontrollert revisjon]
(Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging)
Linje 1: Linje 1:
 +
=Endringslogg for [[Bruer/Prosjektering og bygging]] pr 21.01.2013=
 +
Det er ingen kravendringer i [[Bruer/Prosjektering og bygging]] fra forrige versjon.
 +
 +
 +
 
=Endringslogg for [[Bruer/Prosjektering og bygging]] pr 05.07.2012=
 
=Endringslogg for [[Bruer/Prosjektering og bygging]] pr 05.07.2012=
 
Det er ingen kravendringer i [[Bruer/Prosjektering og bygging]] fra forrige versjon.
 
Det er ingen kravendringer i [[Bruer/Prosjektering og bygging]] fra forrige versjon.

Revisjonen fra 21. jan. 2013 kl. 14:58

1 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr 21.01.2013

Det er ingen kravendringer i Bruer/Prosjektering og bygging fra forrige versjon.


2 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr 05.07.2012

Det er ingen kravendringer i Bruer/Prosjektering og bygging fra forrige versjon.


3 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr 06.01.2012

Det er ingen kravendringer i Bruer/Prosjektering og bygging fra forrige versjon.


4 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr 04.03.2011

Kapittel Avsnitt Endring Konsekvens for bruker
Laster Vertikal akselerasjon av dekket Endret frekvensområde fra 20Hz til 30Hz - iht. NS-EN 1990:2002/A1:2005/NA :2010 Grenseverdi på 0,35 g gjelder nå for vibrasjoner opp til 30 Hz.
Generelle tekniske krav Stålrør-kulverter Nytt avsnitt med krav til avstand overkant ballast - overkant stålrør-kulverter Krav til avstand overkant ballast - overkant stålrør-kulverter er tilgjengelig
Laster Lastfaktorer for bruddgrensetilstanden Tabell 1 og tabell 2 er erstattet med henvisning til tabeller i NS-EN 1990:2002/A1:2005+NA:2010 Det skal anvendes lastfaktorer iht. EN 1990:2002/A1:2005+NA:2010
Laster Lastfaktorer for bruksgrensetilstanden Tabell 3 er erstattet med henvisning til tabeller i NS-EN 1990:2002/A1:2005+NA:2010 Det skal anvendes lastfaktorer iht. EN 1990:2002/A1:2005+NA:2010
Stål- og samvirkekonstruksjoner Materialfasthet Endret materialfaktor for Gamma M1 fra 1.15 til 1.10 iht. ny Standard NS-EN 1993-2:2006+NA2009 Det skal anvendes materialfaktor iht. NS EN 1993-2:2006+NA2009