Forskjell mellom versjoner av «Endringslogg Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging»

[ukontrollert revisjon][kontrollert revisjon]
(Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr. 05.02.2020)
 
(34 mellomliggende revisjoner av 8 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
'''Endringslogg for [[Bruer/Prosjektering og bygging]] pr 04.03.2011'''
+
=Endringslogg for [[Bruer/Prosjektering og bygging]] pr. 05.02.2020=
 +
 
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
! Kapittel !! Avsnitt !! Endring !! Endringsartikkel
 +
|-
 +
| [[Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav]]|| [[Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav#Kontroll_og_godkjenning|Kontroll og godkjenning]] || Lagt inn referanse til NS-EN 1990  .|| [[525_2019_Endringsartikkel_2250]]
 +
|-
 +
| [[Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav]]|| [[Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav#Kontroll_og_godkjenning|Kontroll og godkjenning]] || Lagt inn spesifisering av kontrollklasse .|| [[525_2020_Endringsartikkel_2320]]
 +
|-
 +
| [[Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav]]|| [[Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav#Fuktisolasjon|Fuktisolasjon]] || Lagt inn med presisering av fuktisolasjon på ballastspor .|| [[525_2020_Endringsartikkel_2401]]
 +
|}
 +
 
 +
=Endringslogg for [[Bruer/Prosjektering og bygging]] pr. 09.09.2019=
 +
 
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
! Kapittel !! Avsnitt !! Endring !! Endringsartikkel
 +
|-
 +
| [[Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav]] || [[Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav#Kontroll_og_godkjenning|Kontroll og godkjenning]] || Endret krav til dokumentasjon og prosedyre for modellbasert godkjenning.|| [[525_2019_Endringsartikkel_2414]]
 +
|}
 +
 
 +
=Endringslogg for [[Bruer/Prosjektering og bygging]] pr. 05.02.2019=
 +
 
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
! Kapittel !! Avsnitt !! Endring !! Endringsartikkel
 +
|-
 +
| [[Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav]]|| [[Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav#Rekkverk|Rekkverk]] || Fjernet utisolering av seksjoner av rekkverket for bruer lengre enn 300 m .|| [[525_2019_Endringsartikkel_2178]]
 +
|-
 +
| [[Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav]] || [[Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav#Fri_overh.C3.B8yde_over_vassdrag|Fri_overhøyde_over_vassdrag]] || Ny krav til overhøyde over vassdrag. || [[525_2019_Endringsartikkel_2245]]
 +
|-
 +
| [[Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Fundamentering|Fundamentering]] || [[Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Fundamentering#Setninger|Setninger]] || Ny krav til tillatt setninger mellom bruakser. || [[525_2019_Endringsartikkel_2244]]
 +
|}
 +
 
 +
=Endringslogg for [[Bruer/Prosjektering og bygging]] pr. 13.09.2018=
 +
 
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
! Kapittel !! Avsnitt !! Endring !! Endringsartikkel
 +
|-
 +
| [[Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Laster]] || [[Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Laster/Vedlegg/Basis_for_prosedyrer_for_vurdering_av_utmatting_for_jernbanebruer_med_lav_hastighet#Forutsetninger_for_utmattingslast|Forutsetninger_for_utmattingslast]] || Endret hastighetsgrense for beregning av redusert dynamisk faktor.|| [[525_2018_Endringsartikkel_1788]]
 +
|}
 +
 
 +
=Endringslogg for [[Bruer/Prosjektering og bygging]] pr. 1.02.2018=
 +
 
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
! Kapittel !! Avsnitt !! Endring !! Endringsartikkel
 +
|-
 +
| [[Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Laster]] || [[Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Laster#Dynamiske_faktorer_.CE.A62.2C_.CE.A63|Dynamiske faktorer]] || Innført krav til ulykkeslaster for steinsprang, snøskred, flom- og sørpeskred på konstruksjoner.|| [[525 2017 Endringsartikkel 1938]]
 +
|-
 +
| [[Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Overgangsbruer]] || [[Bruer og konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Overgangsbruer#Fri_bredde_og_fri_h.C3.B8yde_under_overgangsbruer|Fri bredde og høyde under overgangsbruer]] || Sikring plass til framtidige AT-ledere. || [[525 2018 Endringsartikkel 1930]]
 +
|-
 +
| [[Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Overgangsbruer]] || [[Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Overgangsbruer#Fri_bredde_og_fri_h.C3.B8yde_under_overgangsbruer|Fri bredde og høyde under overgangsbruer]] || Endre til fast (normal)høyde med angivelse av situasjoner der denne kan reduseres. || [[525 2018 Endringsartikkel 1931]]
 +
|}
 +
 
 +
I [[Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Fundamentering]] er en uoverensstemmelse mellom krav til materialkoeffisienter og krav til bruk av Eurokode korrigert iht. endringsforslag 1986.
 +
 
 +
=Endringslogg for [[Bruer/Prosjektering og bygging]] pr. 1.02.2017=
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
! Kapittel !! Avsnitt !! Endring !! Endringsartikkel
 +
|-
 +
| [[Bruer/Prosjektering og bygging/Betongkonstruksjoner]] || [[Bruer/Prosjektering_og_bygging/Betongkonstruksjoner#Spennarmering|Spennarmering]] || Endret krav til spennarmering ved skjøting av spennkabler|| [[525 2017 Endringsartikkel 1601]]
 +
|-
 +
| [[Bruer/Prosjektering og bygging/Laster]] || [[Bruer/Prosjektering_og_bygging/Laster#Ulykkeslaster|Ulykkeslaster]] || Innført krav til ulykkeslaster for steinsprang, snøskred, flom- og sørpeskred på konstruksjoner|| [[525 2017 Endringsartikkel 1677]]
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
=Endringslogg for [[Bruer/Prosjektering og bygging]] pr. 15.09.2016=
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
! Kapittel !! Avsnitt !! Endring !! Endringsartikkel
 +
|-
 +
| [[Bruer/Prosjektering og bygging/Generelle_tekniske_krav]] || [[Bruer/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav#Drenering|Drenering]] || Nytt krav til drenering ved søyler og over trafikkerte veier|| [[525 2016 Endringsartikkel 1528]]
 +
|-
 +
| [[Bruer/Prosjektering og bygging/Generelle_tekniske_krav]] || [[Bruer/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav#Jernbaneverkets_standard_r.C3.B8rrekkverk|Rekkverk]] || Nytt krav til fotplate ved kontakt med fersk betong|| [[525 2016 Endringsartikkel 1528]]
 +
|-
 +
| [[Bruer/Prosjektering og bygging/Laster]] || [[Bruer/Prosjektering_og_bygging/Laster|Laster]] || Tilpasninger til Eurokoden|| [[525 2016 Endringsartikkel 1531]]
 +
|-
 +
| [[Bruer/Prosjektering og bygging/Betongkonstruksjoner]] || [[Bruer/Prosjektering_og_bygging/Betongkonstruksjoner#Utmattingsgrensetilstanden|Dimensjonering]] || Fjernet krav til bruk av forenklet metode da dette ikke er i tråd med nasjonalt tillegg|| [[525 2016 Endringsartikkel 1532]]
 +
|}
 +
 
 +
=Endringslogg for [[Bruer/Prosjektering og bygging]] pr. 01.02.2016=
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
! width=100 | Kapittel !! width=200 | Avsnitt !! Endring !! Endringsartikkel
 +
|-
 +
| [[Bruer/Prosjektering og bygging]] || [[Bruer/Prosjektering_og_bygging/Betongkonstruksjoner#Spennkabler|Betongkonstruksjoner/Spennkabler]] || Fjernet krav til størrelsen på spennkabler|| [[525_2015_Endringsartikkel_1246]]
 +
|}
 +
 
 +
=Endringslogg for [[Bruer/Prosjektering og bygging]] pr. 03.09.2015=
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
! width=100 | Kapittel !! width=200 | Avsnitt !! Endring !! Endringsartikkel
 +
|-
 +
| [[Bruer/Prosjektering og bygging]] || [[Bruer/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav#Rekkverk|Rekkverk]] || Endring av innfestningen av rekkverkstolper på bruer || [[525_2015_Endringsartikkel_1194]]
 +
|}
 +
 
 +
=Endringslogg for [[Bruer/Prosjektering og bygging]] pr. 26.01.2015=
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
! width=100 | Kapittel !! width=200 | Avsnitt !! Endring !! Endringsartikkel
 +
|-
 +
| [[Bruer/Prosjektering og bygging/Laster]] || [[Bruer/Prosjektering og bygging/Laster#Dynamiske effekter når det er risiko for resonans eller betydelige vibrasjoner i konstruksjonen|Dynamiske effekter når det er risiko for resonans eller betydelige vibrasjoner i konstruksjonen]] || Tilføyd spesifikk referanse til EN 1991-2:2003/AC:2010 for beregning av dynamiske krefter ved hastighet over 200 km/t. || [[525 2015 Endringsartikkel 1040]]
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
=Endringslogg for [[Bruer/Prosjektering og bygging]] pr. 29.08.2014=
 +
Det er ingen kravendringer i [[Bruer/Prosjektering og bygging]] fra forrige versjon.
 +
 
 +
=Endringslogg for [[Bruer/Prosjektering og bygging]] pr. 25.01.2014=
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
! width=100 | Kapittel !! width=200 | Avsnitt !! Endring !! Endringsartikkel
 +
|-
 +
| [[Bruer/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav|Generelle tekniske krav]] || [[Bruer/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Prosjektdokumenter, beskrivelser|Prosjektdokumenter, beskriveler]] || Tegninger skal være digitale, i tillegg til at det skal være ett sett i A3-format. Oversendelse av ett sett transparenter utgår. || [[525 2013 Endringsartikkel 698]]
 +
|}
 +
 
 +
=Endringslogg for [[Bruer/Prosjektering og bygging]] pr 27.08.2013=
 +
Det er ingen kravendringer i [[Bruer/Prosjektering og bygging]] fra forrige versjon.
 +
 
 +
 
 +
=Endringslogg for [[Bruer/Prosjektering og bygging]] pr 22.01.2013=
 +
Det er ingen kravendringer i [[Bruer/Prosjektering og bygging]] fra forrige versjon.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
=Endringslogg for [[Bruer/Prosjektering og bygging]] pr 05.07.2012=
 +
Det er ingen kravendringer i [[Bruer/Prosjektering og bygging]] fra forrige versjon.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
=Endringslogg for [[Bruer/Prosjektering og bygging]] pr 06.01.2012=
 +
Det er ingen kravendringer i [[Bruer/Prosjektering og bygging]] fra forrige versjon.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
=Endringslogg for [[Bruer/Prosjektering og bygging]] pr 04.03.2011=
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
Linje 14: Linje 153:
 
| [[Bruer/Prosjektering og bygging/Stål- og samvirkekonstruksjoner|Stål- og samvirkekonstruksjoner]] || [[Bruer/Prosjektering og bygging/Stål- og samvirkekonstruksjoner#Materialfasthet|Materialfasthet]] || Endret materialfaktor for Gamma M1 fra 1.15 til 1.10 iht. ny Standard NS-EN 1993-2:2006+NA2009 || Det skal anvendes materialfaktor iht. NS EN 1993-2:2006+NA2009
 
| [[Bruer/Prosjektering og bygging/Stål- og samvirkekonstruksjoner|Stål- og samvirkekonstruksjoner]] || [[Bruer/Prosjektering og bygging/Stål- og samvirkekonstruksjoner#Materialfasthet|Materialfasthet]] || Endret materialfaktor for Gamma M1 fra 1.15 til 1.10 iht. ny Standard NS-EN 1993-2:2006+NA2009 || Det skal anvendes materialfaktor iht. NS EN 1993-2:2006+NA2009
 
|}
 
|}
|-
 
|-
 
    Navigasjon
 
Hovedside Gjeldende versjon Innhold Prosjektportal Aktuelt Siste endringer Endringslogger Styringsdokumenter Hjelp Fagområder
 
Felles bestemmelser Felles elektro Skilt Overbygning Underbygning Bruer Kontaktledning Lavspenning Banestrømforsyning Signal Tele Rullende materiell Verktøy
 
Lenker hit Relaterte endringer Last opp fil Spesialsider Utskriftsvennlig versjon Permanent lenke Utskrift
 
PDF-versjon
 

Nåværende revisjon fra 4. feb. 2020 kl. 15:11

1 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr. 05.02.2020

Kapittel Avsnitt Endring Endringsartikkel
Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav Kontroll og godkjenning Lagt inn referanse til NS-EN 1990 . 525_2019_Endringsartikkel_2250
Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav Kontroll og godkjenning Lagt inn spesifisering av kontrollklasse . 525_2020_Endringsartikkel_2320
Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav Fuktisolasjon Lagt inn med presisering av fuktisolasjon på ballastspor . 525_2020_Endringsartikkel_2401

2 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr. 09.09.2019

Kapittel Avsnitt Endring Endringsartikkel
Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav Kontroll og godkjenning Endret krav til dokumentasjon og prosedyre for modellbasert godkjenning. 525_2019_Endringsartikkel_2414

3 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr. 05.02.2019

Kapittel Avsnitt Endring Endringsartikkel
Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav Rekkverk Fjernet utisolering av seksjoner av rekkverket for bruer lengre enn 300 m . 525_2019_Endringsartikkel_2178
Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav Fri_overhøyde_over_vassdrag Ny krav til overhøyde over vassdrag. 525_2019_Endringsartikkel_2245
Fundamentering Setninger Ny krav til tillatt setninger mellom bruakser. 525_2019_Endringsartikkel_2244

4 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr. 13.09.2018

Kapittel Avsnitt Endring Endringsartikkel
Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Laster Forutsetninger_for_utmattingslast Endret hastighetsgrense for beregning av redusert dynamisk faktor. 525_2018_Endringsartikkel_1788

5 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr. 1.02.2018

Kapittel Avsnitt Endring Endringsartikkel
Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Laster Dynamiske faktorer Innført krav til ulykkeslaster for steinsprang, snøskred, flom- og sørpeskred på konstruksjoner. 525 2017 Endringsartikkel 1938
Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Overgangsbruer Fri bredde og høyde under overgangsbruer Sikring plass til framtidige AT-ledere. 525 2018 Endringsartikkel 1930
Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Overgangsbruer Fri bredde og høyde under overgangsbruer Endre til fast (normal)høyde med angivelse av situasjoner der denne kan reduseres. 525 2018 Endringsartikkel 1931

I Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Fundamentering er en uoverensstemmelse mellom krav til materialkoeffisienter og krav til bruk av Eurokode korrigert iht. endringsforslag 1986.

6 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr. 1.02.2017

Kapittel Avsnitt Endring Endringsartikkel
Bruer/Prosjektering og bygging/Betongkonstruksjoner Spennarmering Endret krav til spennarmering ved skjøting av spennkabler 525 2017 Endringsartikkel 1601
Bruer/Prosjektering og bygging/Laster Ulykkeslaster Innført krav til ulykkeslaster for steinsprang, snøskred, flom- og sørpeskred på konstruksjoner 525 2017 Endringsartikkel 1677


7 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr. 15.09.2016

Kapittel Avsnitt Endring Endringsartikkel
Bruer/Prosjektering og bygging/Generelle_tekniske_krav Drenering Nytt krav til drenering ved søyler og over trafikkerte veier 525 2016 Endringsartikkel 1528
Bruer/Prosjektering og bygging/Generelle_tekniske_krav Rekkverk Nytt krav til fotplate ved kontakt med fersk betong 525 2016 Endringsartikkel 1528
Bruer/Prosjektering og bygging/Laster Laster Tilpasninger til Eurokoden 525 2016 Endringsartikkel 1531
Bruer/Prosjektering og bygging/Betongkonstruksjoner Dimensjonering Fjernet krav til bruk av forenklet metode da dette ikke er i tråd med nasjonalt tillegg 525 2016 Endringsartikkel 1532

8 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr. 01.02.2016

Kapittel Avsnitt Endring Endringsartikkel
Bruer/Prosjektering og bygging Betongkonstruksjoner/Spennkabler Fjernet krav til størrelsen på spennkabler 525_2015_Endringsartikkel_1246

9 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr. 03.09.2015

Kapittel Avsnitt Endring Endringsartikkel
Bruer/Prosjektering og bygging Rekkverk Endring av innfestningen av rekkverkstolper på bruer 525_2015_Endringsartikkel_1194

10 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr. 26.01.2015

Kapittel Avsnitt Endring Endringsartikkel
Bruer/Prosjektering og bygging/Laster Dynamiske effekter når det er risiko for resonans eller betydelige vibrasjoner i konstruksjonen Tilføyd spesifikk referanse til EN 1991-2:2003/AC:2010 for beregning av dynamiske krefter ved hastighet over 200 km/t. 525 2015 Endringsartikkel 1040


11 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr. 29.08.2014

Det er ingen kravendringer i Bruer/Prosjektering og bygging fra forrige versjon.

12 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr. 25.01.2014

Kapittel Avsnitt Endring Endringsartikkel
Generelle tekniske krav Prosjektdokumenter, beskriveler Tegninger skal være digitale, i tillegg til at det skal være ett sett i A3-format. Oversendelse av ett sett transparenter utgår. 525 2013 Endringsartikkel 698

13 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr 27.08.2013

Det er ingen kravendringer i Bruer/Prosjektering og bygging fra forrige versjon.


14 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr 22.01.2013

Det er ingen kravendringer i Bruer/Prosjektering og bygging fra forrige versjon.


15 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr 05.07.2012

Det er ingen kravendringer i Bruer/Prosjektering og bygging fra forrige versjon.


16 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr 06.01.2012

Det er ingen kravendringer i Bruer/Prosjektering og bygging fra forrige versjon.


17 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr 04.03.2011

Kapittel Avsnitt Endring Konsekvens for bruker
Laster Vertikal akselerasjon av dekket Endret frekvensområde fra 20Hz til 30Hz - iht. NS-EN 1990:2002/A1:2005/NA :2010 Grenseverdi på 0,35 g gjelder nå for vibrasjoner opp til 30 Hz.
Generelle tekniske krav Stålrør-kulverter Nytt avsnitt med krav til avstand overkant ballast - overkant stålrør-kulverter Krav til avstand overkant ballast - overkant stålrør-kulverter er tilgjengelig
Laster Lastfaktorer for bruddgrensetilstanden Tabell 1 og tabell 2 er erstattet med henvisning til tabeller i NS-EN 1990:2002/A1:2005+NA:2010 Det skal anvendes lastfaktorer iht. EN 1990:2002/A1:2005+NA:2010
Laster Lastfaktorer for bruksgrensetilstanden Tabell 3 er erstattet med henvisning til tabeller i NS-EN 1990:2002/A1:2005+NA:2010 Det skal anvendes lastfaktorer iht. EN 1990:2002/A1:2005+NA:2010
Stål- og samvirkekonstruksjoner Materialfasthet Endret materialfaktor for Gamma M1 fra 1.15 til 1.10 iht. ny Standard NS-EN 1993-2:2006+NA2009 Det skal anvendes materialfaktor iht. NS EN 1993-2:2006+NA2009