Forskjell mellom versjoner av «Endringslogg Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging»

[ukontrollert revisjon][kontrollert revisjon]
(lagt til endringslogg)
(Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr. 05.02.2020)
 
(13 mellomliggende revisjoner av 3 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
 +
=Endringslogg for [[Bruer/Prosjektering og bygging]] pr. 05.02.2020=
 +
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
! Kapittel !! Avsnitt !! Endring !! Endringsartikkel
 +
|-
 +
| [[Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav]]|| [[Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav#Kontroll_og_godkjenning|Kontroll og godkjenning]] || Lagt inn referanse til NS-EN 1990  .|| [[525_2019_Endringsartikkel_2250]]
 +
|-
 +
| [[Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav]]|| [[Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav#Kontroll_og_godkjenning|Kontroll og godkjenning]] || Lagt inn spesifisering av kontrollklasse .|| [[525_2020_Endringsartikkel_2320]]
 +
|-
 +
| [[Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav]]|| [[Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav#Fuktisolasjon|Fuktisolasjon]] || Lagt inn med presisering av fuktisolasjon på ballastspor .|| [[525_2020_Endringsartikkel_2401]]
 +
|}
 +
 +
=Endringslogg for [[Bruer/Prosjektering og bygging]] pr. 09.09.2019=
 +
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
! Kapittel !! Avsnitt !! Endring !! Endringsartikkel
 +
|-
 +
| [[Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav]] || [[Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav#Kontroll_og_godkjenning|Kontroll og godkjenning]] || Endret krav til dokumentasjon og prosedyre for modellbasert godkjenning.|| [[525_2019_Endringsartikkel_2414]]
 +
|}
 +
 +
=Endringslogg for [[Bruer/Prosjektering og bygging]] pr. 05.02.2019=
 +
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
! Kapittel !! Avsnitt !! Endring !! Endringsartikkel
 +
|-
 +
| [[Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav]]|| [[Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav#Rekkverk|Rekkverk]] || Fjernet utisolering av seksjoner av rekkverket for bruer lengre enn 300 m .|| [[525_2019_Endringsartikkel_2178]]
 +
|-
 +
| [[Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav]] || [[Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav#Fri_overh.C3.B8yde_over_vassdrag|Fri_overhøyde_over_vassdrag]] || Ny krav til overhøyde over vassdrag. || [[525_2019_Endringsartikkel_2245]]
 +
|-
 +
| [[Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Fundamentering|Fundamentering]] || [[Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Fundamentering#Setninger|Setninger]] || Ny krav til tillatt setninger mellom bruakser. || [[525_2019_Endringsartikkel_2244]]
 +
|}
 +
 +
=Endringslogg for [[Bruer/Prosjektering og bygging]] pr. 13.09.2018=
 +
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
! Kapittel !! Avsnitt !! Endring !! Endringsartikkel
 +
|-
 +
| [[Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Laster]] || [[Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Laster/Vedlegg/Basis_for_prosedyrer_for_vurdering_av_utmatting_for_jernbanebruer_med_lav_hastighet#Forutsetninger_for_utmattingslast|Forutsetninger_for_utmattingslast]] || Endret hastighetsgrense for beregning av redusert dynamisk faktor.|| [[525_2018_Endringsartikkel_1788]]
 +
|}
 +
 
=Endringslogg for [[Bruer/Prosjektering og bygging]] pr. 1.02.2018=
 
=Endringslogg for [[Bruer/Prosjektering og bygging]] pr. 1.02.2018=
 +
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
 
! Kapittel !! Avsnitt !! Endring !! Endringsartikkel
 
! Kapittel !! Avsnitt !! Endring !! Endringsartikkel
 
|-
 
|-
| [[Bruer/Prosjektering og bygging/Laster]] || [[Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Laster#Dynamiske_faktorer_.CE.A62.2C_.CE.A63|Dynamiske faktorer]] || Innført krav til ulykkeslaster for steinsprang, snøskred, flom- og sørpeskred på konstruksjoner|| [[525_2017_Endringsartikkel_1938]]
+
| [[Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Laster]] || [[Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Laster#Dynamiske_faktorer_.CE.A62.2C_.CE.A63|Dynamiske faktorer]] || Innført krav til ulykkeslaster for steinsprang, snøskred, flom- og sørpeskred på konstruksjoner.|| [[525 2017 Endringsartikkel 1938]]
 +
|-
 +
| [[Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Overgangsbruer]] || [[Bruer og konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Overgangsbruer#Fri_bredde_og_fri_h.C3.B8yde_under_overgangsbruer|Fri bredde og høyde under overgangsbruer]] || Sikring plass til framtidige AT-ledere. || [[525 2018 Endringsartikkel 1930]]
 +
|-
 +
| [[Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Overgangsbruer]] || [[Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Overgangsbruer#Fri_bredde_og_fri_h.C3.B8yde_under_overgangsbruer|Fri bredde og høyde under overgangsbruer]] || Endre til fast (normal)høyde med angivelse av situasjoner der denne kan reduseres. || [[525 2018 Endringsartikkel 1931]]
 
|}
 
|}
 +
 +
I [[Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Fundamentering]] er en uoverensstemmelse mellom krav til materialkoeffisienter og krav til bruk av Eurokode korrigert iht. endringsforslag 1986.
  
 
=Endringslogg for [[Bruer/Prosjektering og bygging]] pr. 1.02.2017=
 
=Endringslogg for [[Bruer/Prosjektering og bygging]] pr. 1.02.2017=

Nåværende revisjon fra 4. feb. 2020 kl. 15:11

1 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr. 05.02.2020

Kapittel Avsnitt Endring Endringsartikkel
Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav Kontroll og godkjenning Lagt inn referanse til NS-EN 1990 . 525_2019_Endringsartikkel_2250
Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav Kontroll og godkjenning Lagt inn spesifisering av kontrollklasse . 525_2020_Endringsartikkel_2320
Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav Fuktisolasjon Lagt inn med presisering av fuktisolasjon på ballastspor . 525_2020_Endringsartikkel_2401

2 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr. 09.09.2019

Kapittel Avsnitt Endring Endringsartikkel
Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav Kontroll og godkjenning Endret krav til dokumentasjon og prosedyre for modellbasert godkjenning. 525_2019_Endringsartikkel_2414

3 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr. 05.02.2019

Kapittel Avsnitt Endring Endringsartikkel
Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav Rekkverk Fjernet utisolering av seksjoner av rekkverket for bruer lengre enn 300 m . 525_2019_Endringsartikkel_2178
Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav Fri_overhøyde_over_vassdrag Ny krav til overhøyde over vassdrag. 525_2019_Endringsartikkel_2245
Fundamentering Setninger Ny krav til tillatt setninger mellom bruakser. 525_2019_Endringsartikkel_2244

4 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr. 13.09.2018

Kapittel Avsnitt Endring Endringsartikkel
Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Laster Forutsetninger_for_utmattingslast Endret hastighetsgrense for beregning av redusert dynamisk faktor. 525_2018_Endringsartikkel_1788

5 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr. 1.02.2018

Kapittel Avsnitt Endring Endringsartikkel
Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Laster Dynamiske faktorer Innført krav til ulykkeslaster for steinsprang, snøskred, flom- og sørpeskred på konstruksjoner. 525 2017 Endringsartikkel 1938
Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Overgangsbruer Fri bredde og høyde under overgangsbruer Sikring plass til framtidige AT-ledere. 525 2018 Endringsartikkel 1930
Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Overgangsbruer Fri bredde og høyde under overgangsbruer Endre til fast (normal)høyde med angivelse av situasjoner der denne kan reduseres. 525 2018 Endringsartikkel 1931

I Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Fundamentering er en uoverensstemmelse mellom krav til materialkoeffisienter og krav til bruk av Eurokode korrigert iht. endringsforslag 1986.

6 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr. 1.02.2017

Kapittel Avsnitt Endring Endringsartikkel
Bruer/Prosjektering og bygging/Betongkonstruksjoner Spennarmering Endret krav til spennarmering ved skjøting av spennkabler 525 2017 Endringsartikkel 1601
Bruer/Prosjektering og bygging/Laster Ulykkeslaster Innført krav til ulykkeslaster for steinsprang, snøskred, flom- og sørpeskred på konstruksjoner 525 2017 Endringsartikkel 1677


7 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr. 15.09.2016

Kapittel Avsnitt Endring Endringsartikkel
Bruer/Prosjektering og bygging/Generelle_tekniske_krav Drenering Nytt krav til drenering ved søyler og over trafikkerte veier 525 2016 Endringsartikkel 1528
Bruer/Prosjektering og bygging/Generelle_tekniske_krav Rekkverk Nytt krav til fotplate ved kontakt med fersk betong 525 2016 Endringsartikkel 1528
Bruer/Prosjektering og bygging/Laster Laster Tilpasninger til Eurokoden 525 2016 Endringsartikkel 1531
Bruer/Prosjektering og bygging/Betongkonstruksjoner Dimensjonering Fjernet krav til bruk av forenklet metode da dette ikke er i tråd med nasjonalt tillegg 525 2016 Endringsartikkel 1532

8 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr. 01.02.2016

Kapittel Avsnitt Endring Endringsartikkel
Bruer/Prosjektering og bygging Betongkonstruksjoner/Spennkabler Fjernet krav til størrelsen på spennkabler 525_2015_Endringsartikkel_1246

9 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr. 03.09.2015

Kapittel Avsnitt Endring Endringsartikkel
Bruer/Prosjektering og bygging Rekkverk Endring av innfestningen av rekkverkstolper på bruer 525_2015_Endringsartikkel_1194

10 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr. 26.01.2015

Kapittel Avsnitt Endring Endringsartikkel
Bruer/Prosjektering og bygging/Laster Dynamiske effekter når det er risiko for resonans eller betydelige vibrasjoner i konstruksjonen Tilføyd spesifikk referanse til EN 1991-2:2003/AC:2010 for beregning av dynamiske krefter ved hastighet over 200 km/t. 525 2015 Endringsartikkel 1040


11 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr. 29.08.2014

Det er ingen kravendringer i Bruer/Prosjektering og bygging fra forrige versjon.

12 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr. 25.01.2014

Kapittel Avsnitt Endring Endringsartikkel
Generelle tekniske krav Prosjektdokumenter, beskriveler Tegninger skal være digitale, i tillegg til at det skal være ett sett i A3-format. Oversendelse av ett sett transparenter utgår. 525 2013 Endringsartikkel 698

13 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr 27.08.2013

Det er ingen kravendringer i Bruer/Prosjektering og bygging fra forrige versjon.


14 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr 22.01.2013

Det er ingen kravendringer i Bruer/Prosjektering og bygging fra forrige versjon.


15 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr 05.07.2012

Det er ingen kravendringer i Bruer/Prosjektering og bygging fra forrige versjon.


16 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr 06.01.2012

Det er ingen kravendringer i Bruer/Prosjektering og bygging fra forrige versjon.


17 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr 04.03.2011

Kapittel Avsnitt Endring Konsekvens for bruker
Laster Vertikal akselerasjon av dekket Endret frekvensområde fra 20Hz til 30Hz - iht. NS-EN 1990:2002/A1:2005/NA :2010 Grenseverdi på 0,35 g gjelder nå for vibrasjoner opp til 30 Hz.
Generelle tekniske krav Stålrør-kulverter Nytt avsnitt med krav til avstand overkant ballast - overkant stålrør-kulverter Krav til avstand overkant ballast - overkant stålrør-kulverter er tilgjengelig
Laster Lastfaktorer for bruddgrensetilstanden Tabell 1 og tabell 2 er erstattet med henvisning til tabeller i NS-EN 1990:2002/A1:2005+NA:2010 Det skal anvendes lastfaktorer iht. EN 1990:2002/A1:2005+NA:2010
Laster Lastfaktorer for bruksgrensetilstanden Tabell 3 er erstattet med henvisning til tabeller i NS-EN 1990:2002/A1:2005+NA:2010 Det skal anvendes lastfaktorer iht. EN 1990:2002/A1:2005+NA:2010
Stål- og samvirkekonstruksjoner Materialfasthet Endret materialfaktor for Gamma M1 fra 1.15 til 1.10 iht. ny Standard NS-EN 1993-2:2006+NA2009 Det skal anvendes materialfaktor iht. NS EN 1993-2:2006+NA2009