Endringslogg Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging

Revisjon per 25. feb. 2011 kl. 11:48 av Ft (diskusjon | bidrag)

Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr 01.03.2011

Kapittel Avsnitt Endring Konsekvens for bruker
Laster Vertikal akselerasjon av dekket Endret frekvensområde fra 20Hz til 30Hz - iht. NS-EN 1990:2002/A1:2005/NA :2010 Grenseverdi på 0,35 g gjelder nå for vibrasjoner opp til 30 Hz.
Generelle tekniske krav Stålrør-kulverter Nytt avsnitt med krav til avstand overkant ballast - overkant stålrør-kulverter Krav til avstand overkant ballast - overkant stålrør-kulverter er tilgjengelig
Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst
Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst