Endringslogg Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging

Revisjon per 15. des. 2011 kl. 13:21 av Vik (diskusjon | bidrag)

Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr 04.03.2011

Kapittel Avsnitt Endring Konsekvens for bruker
Laster Vertikal akselerasjon av dekket Endret frekvensområde fra 20Hz til 30Hz - iht. NS-EN 1990:2002/A1:2005/NA :2010 Grenseverdi på 0,35 g gjelder nå for vibrasjoner opp til 30 Hz.
Generelle tekniske krav Stålrør-kulverter Nytt avsnitt med krav til avstand overkant ballast - overkant stålrør-kulverter Krav til avstand overkant ballast - overkant stålrør-kulverter er tilgjengelig
Laster Lastfaktorer for bruddgrensetilstanden Tabell 1 og tabell 2 er erstattet med henvisning til tabeller i NS-EN 1990:2002/A1:2005+NA:2010 Det skal anvendes lastfaktorer iht. EN 1990:2002/A1:2005+NA:2010
Laster Lastfaktorer for bruksgrensetilstanden Tabell 3 er erstattet med henvisning til tabeller i NS-EN 1990:2002/A1:2005+NA:2010 Det skal anvendes lastfaktorer iht. EN 1990:2002/A1:2005+NA:2010
Stål- og samvirkekonstruksjoner Materialfasthet Endret materialfaktor for Gamma M1 fra 1.15 til 1.10 iht. ny Standard NS-EN 1993-2:2006+NA2009 Det skal anvendes materialfaktor iht. NS EN 1993-2:2006+NA2009

|- ! Kapittel !! Avsnitt !! Endring !! Konsekvens for bruker |-

   Navigasjon

Hovedside Gjeldende versjon Innhold Prosjektportal Aktuelt Siste endringer Endringslogger Styringsdokumenter Hjelp Fagområder Felles bestemmelser Felles elektro Skilt Overbygning Underbygning Bruer Kontaktledning Lavspenning Banestrømforsyning Signal Tele Rullende materiell Verktøy Lenker hit Relaterte endringer Last opp fil Spesialsider Utskriftsvennlig versjon Permanent lenke Utskrift PDF-versjon