Endringslogg Bruer og konstruksjoner/Vedlikehold

Revisjon per 1. feb. 2019 kl. 17:23 av Wilian (diskusjon | bidrag) (Endringslogg oppdatert for utgave 5-2-2019)

1 Endringslogg for Bruer/Vedlikehold pr. 5.2.2019

Det er ingen kravendringer i Bruer/Vedlikehold fra forrige versjon.


2 Endringslogg for Bruer/Vedlikehold pr. 13.9.2018

Kapittel Avsnitt Endring Endringsartikkel
Bruer og konstruksjoner/Vedlikehold/Generelle tekniske krav Gjenbruk av fundamenter og landkar Innført nytt avsnitt med krav til gjenbruk av fundamenter og landkar. 527 2018 Endringsartikkel 2139

3 Endringslogg for Bruer/Vedlikehold pr. 1.2.2018

Det er ingen kravendringer i Bruer/Vedlikehold fra forrige versjon.

Det er lagt inn en henvisning til at krav til kontroll og godkjenning også gjelder for store endringer i konstruksjoner.

4 Endringslogg for Bruer/Vedlikehold pr. 1.2.2017

Det er ingen kravendringer i Bruer/Vedlikehold fra forrige versjon.

5 Endringslogg for Bruer/Vedlikehold pr. 15.09.2016

Det er ingen kravendringer i Bruer/Vedlikehold fra forrige versjon.

6 Endringslogg for Bruer/Vedlikehold pr. 01.02.2016

Det er ingen kravendringer i Bruer/Vedlikehold fra forrige versjon.

7 Endringslogg for Bruer/Vedlikehold pr. 03.09.2015

Det er ingen kravendringer i Bruer/Vedlikehold fra forrige versjon.

8 Endringslogg for Bruer/Vedlikehold pr. 26.01.2015

Det er ingen kravendringer i Bruer/Vedlikehold fra forrige versjon.

9 Endringslogg for Bruer/Vedlikehold pr. 29.08.2014

Det er ingen kravendringer i Bruer/Vedlikehold fra forrige versjon.

10 Endringslogg for Bruer/Vedlikehold pr. 25.01.2014

Det er ingen kravendringer i Bruer/Vedlikehold fra forrige versjon.

11 Endringslogg for Bruer/Vedlikehold pr. 27.08.2013

Det er ingen kravendringer i Bruer/Vedlikehold fra forrige versjon.

12 Endringslogg for Bruer/Vedlikehold pr. 22.01.2013

Det er ingen kravendringer i Bruer/Vedlikehold fra forrige versjon.

13 Endringslogg for Bruer/Vedlikehold pr. 05.07.2012

Det er ingen kravendringer i Bruer/Vedlikehold fra forrige versjon.

14 Endringslogg for Bruer/Vedlikehold pr. 06.01.2012

Det er ingen kravendringer i Bruer/Vedlikehold fra forrige versjon.