Forskjell mellom versjoner av «Endringslogg Kontaktledning/Vedlikehold»

[kontrollert revisjon][kontrollert revisjon]
m
(lagt inn manglende mellomrom)
 
(27 mellomliggende revisjoner av 4 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
=Endringslogg for [[Kontaktledning/Vedlikehold]] pr 22.01.2013=
+
=Endringslogg for [[Kontaktledning/Vedlikehold]] pr. 11.2.2021=
 +
Det er ingen kravendringer i [[Kontaktledning/Vedlikehold]] i denne versjonen.
 +
 
 +
=Endringslogg for [[Kontaktledning/Vedlikehold]] pr. 16.9.2020=
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
! style="width:40%"| Kapittel/Avsnitt !! style="width:40%"| Endring !! style="width:20%"|  Endringsartikkel !! Krav-id
 +
|-
 +
| [[Kontaktledning/Vedlikehold/Kontaktledning#Fritt_profil_for_str.C3.B8mavtaker|&#128279; Kontaktledning, Fritt profil for strømavtaker]], <br>
 +
[[Kontaktledning/Vedlikehold/Kontaktledning#E-m.C3.A5l|&#128279; Kontaktledning, E-mål]] og <br>
 +
[[Kontaktledning/Vedlikehold/Kontaktledning/Vedlegg/Fritt profil for strømavtaker og E-mål#Redusert fritt profil|&#128279; Kontaktledning, Vedlegg, Fritt profil for strømavtaker og E-mål, Redusert fritt profil]]
 +
| Lagt til punkt om unntak i fm. gamle elektrifiserte tunneler samt inført nytt avsnitt «Redusert fritt profil» og figur i vedlegg «Fritt profil for strømavtaker og E-mål». || [[542 2020 Endringsartikkel 464|&#128279; 542 2020 Endringsartikkel 464]]
 +
| TRV:01437<br>
 +
TRV:01438
 +
|-
 +
| [[Kontaktledning/Vedlikehold/Seksjonering#Horisontal_avstand_mellom_kontaktledningsparter_i_seksjonsfelt|&#128279; Seksjonering, Horisontal avstand mellom kontaktledningsparter i seksjonsfelt]] || Harmonisert kravet slik at bøkene «Prosjektering og Bygging» og «Vedlikehold» har like krav til isolasjonsfasthet i seksjonsfelt. || [[542 2020 Endringsartikkel 2457|&#128279; 542 2020 Endringsartikkel 2457]] || TRV:01472
 +
|}
 +
 
 +
=Endringslogg for [[Kontaktledning/Vedlikehold]] pr. 5.2.2020=
 +
 
 +
Det er ingen kravendringer i [[Kontaktledning/Vedlikehold]]i denne versjonen.
 +
 
 +
=Endringslogg for [[Kontaktledning/Vedlikehold]] pr. 9.9.2019=
 +
Det er ingen kravendringer i [[Kontaktledning/Vedlikehold]]i denne versjonen.
 +
 
 +
=Endringslogg for [[Kontaktledning/Vedlikehold]] pr. 5.2.2019=
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
! style="width:40%"| Kapittel/Avsnitt !! style="width:40%"| Endring !! style="width:20%"|  Endringsartikkel
 +
|-
 +
| [[Kontaktledning/Vedlikehold/Kontaktledning/Vedlegg/Krav_til_krefter_mellom_strømavtaker_og_kontakttråd#Middelkraft|&#128279; Vedlegg: Krav til krefter mellom strømavtaker og kontakttråd, Middelkraft]] || Modernisert kravene til å skille på kontaktledningasnlegg bygget før og etter 1990 || [[542_2019_Endringsartikkel_1114|&#128279; 542 2019 Endringsartikkel 1114]]
 +
|-
 +
| [[Kontaktledning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Rust|&#128279; Generelle tekniske krav, Rust]] og [[Kontaktledning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav/Vedlegg/Vurdering av rust|&#128279; Vedlegg: Vurdering av rust]] || Omformulering av krav og modernisering av kildehenvisning fra svensk standard SIS til internasjonal standard ISO. || [[542 2019 Endringsartikkel 2223|&#128279; 542 2019 Endringsartikkel 2223]]
 +
|-
 +
|}
 +
 
 +
=Endringslogg for [[Kontaktledning/Vedlikehold]] pr. 13.9.2018=
 +
Det er ingen kravendringer i [[Kontaktledning/Vedlikehold]]i denne versjonen.
 +
 
 +
=Endringslogg for [[Kontaktledning/Vedlikehold]] pr. 1.2.2018=
 +
Det er ingen kravendringer i [[Kontaktledning/Vedlikehold]] fra forrige versjon.
 +
 
 +
=Endringslogg for [[Kontaktledning/Vedlikehold]] pr. 1.2.2017=
 +
Det er ingen kravendringer i [[Kontaktledning/Vedlikehold]] fra forrige versjon.
 +
 
 +
 
 +
=Endringslogg for [[Kontaktledning/Vedlikehold]] pr. 15.9.2016=
 +
Det er ingen kravendringer i [[Kontaktledning/Vedlikehold]] fra forrige versjon.
 +
 
 +
=Endringslogg for [[Kontaktledning/Vedlikehold]] pr. 1.2.2016=
 +
 
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
! style="width:40%"| Kapittel/Avsnitt !! style="width:40%"| Endring !! style="width:20%"|  Endringsartikkel
 +
|-
 +
| [[Kontaktledning/Vedlikehold/Generelle_tekniske_krav#Jording|&#128279; Generelle_tekniske_krav/Jording]] || Endret krav og lagt til hevisning til Felles elektro || [[542 2015 Endringsartikkel 1293|&#128279; <u>542 2015 Endringsartikkel 1293</u>]]
 +
|-
 +
|}
 +
 
 +
=Endringslogg for [[Kontaktledning/Vedlikehold]] pr. 3.9.2015=
 +
Det er ingen kravendringer i [[Kontaktledning/Vedlikehold]] fra forrige versjon.
 +
 
 +
=Endringslogg for [[Kontaktledning/Vedlikehold]] pr. 26.1.2015=
 +
Det er ingen kravendringer i [[Kontaktledning/Vedlikehold]] fra forrige versjon.
 +
 
 +
=Endringslogg for [[Kontaktledning/Vedlikehold]] pr. 29.8.2014=
 +
Det er ingen kravendringer i [[Kontaktledning/Vedlikehold]] fra forrige versjon.
 +
 
 +
=Endringslogg for [[Kontaktledning/Vedlikehold]] pr. 25.1.2014=
 +
Det er ingen kravendringer i [[Kontaktledning/Vedlikehold]] fra forrige versjon.
 +
 
 +
=Endringslogg for [[Kontaktledning/Vedlikehold]] pr. 27.8.2013=
 +
Det er ingen kravendringer i [[Kontaktledning/Vedlikehold]] fra forrige versjon.
 +
 
 +
=Endringslogg for [[Kontaktledning/Vedlikehold]] pr. 22.1.2013=
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
 
! width="16%" | Kapittel !! width="17%" | Avsnitt !! width=376 | Endring !! width="21.4%" | Konsekvens for bruker
 
! width="16%" | Kapittel !! width="17%" | Avsnitt !! width=376 | Endring !! width="21.4%" | Konsekvens for bruker
 
|-
 
|-
| [[Kontaktledning/Vedlikehold/Kontaktledning|Kontaktledning]] || [[Kontaktledning/Vedlikehold/Kontaktledning#Vedlegg|Vedlegg]] || Vedlegg c: PDF dokument omgjort til wiki tekst || Bedrer søkbarhet for personalet
+
| [[Kontaktledning/Vedlikehold/Kontaktledning|&#128279; Kontaktledning]] || [[Kontaktledning/Vedlikehold/Kontaktledning#Vedlegg|&#128279; Vedlegg]] || Vedlegg c: PDF dokument omgjort til wiki tekst || Bedrer søkbarhet for personalet
 
|-
 
|-
| [[Kontaktledning/Vedlikehold/Kontaktledning|Kontaktledning]] || [[Kontaktledning/Vedlikehold/Kontaktledning#Vedlegg|Vedlegg]] || Vedlegg d: PDF dokument omgjort til wiki tekst || Bedrer søkbarhet for personalet
+
| [[Kontaktledning/Vedlikehold/Kontaktledning|&#128279; Kontaktledning]] || [[Kontaktledning/Vedlikehold/Kontaktledning#Vedlegg|&#128279; Vedlegg]] || Vedlegg d: PDF dokument omgjort til wiki tekst || Bedrer søkbarhet for personalet
 
|-
 
|-
| [[Kontaktledning/Vedlikehold/Kontaktledning|Kontaktledning]] || [[Kontaktledning/Vedlikehold/Kontaktledning#Vedlegg|Vedlegg]] || Vedlegg b: PDF dokument omgjort til wiki tekst || Bedrer søkbarhet for personalet
+
| [[Kontaktledning/Vedlikehold/Kontaktledning|&#128279; Kontaktledning]] || [[Kontaktledning/Vedlikehold/Kontaktledning#Vedlegg|&#128279; Vedlegg]] || Vedlegg b: PDF dokument omgjort til wiki tekst || Bedrer søkbarhet for personalet
 
|-
 
|-
| [[Kontaktledning/Vedlikehold/Kontaktledning|Kontaktledning]] || [[Kontaktledning/Vedlikehold/Kontaktledning#Vedlegg|Vedlegg]] || Vedlegg e: PDF dokument omgjort til wiki tekst || Bedrer søkbarhet for personalet
+
| [[Kontaktledning/Vedlikehold/Kontaktledning|&#128279; Kontaktledning]] || [[Kontaktledning/Vedlikehold/Kontaktledning#Vedlegg|&#128279; Vedlegg]] || Vedlegg e: PDF dokument omgjort til wiki tekst || Bedrer søkbarhet for personalet
 
|-
 
|-
| [[Kontaktledning/Vedlikehold/Kontaktledning|Kontaktledning]] || [[Kontaktledning/Vedlikehold/Kontaktledning#Vedlegg|Vedlegg]] || Vedlegg f: PDF dokument omgjort til wiki tekst || Bedrer søkbarhet for personalet
+
| [[Kontaktledning/Vedlikehold/Kontaktledning|&#128279; Kontaktledning]] || [[Kontaktledning/Vedlikehold/Kontaktledning#Vedlegg|&#128279; Vedlegg]] || Vedlegg f: PDF dokument omgjort til wiki tekst || Bedrer søkbarhet for personalet
 
|-
 
|-
| [[Kontaktledning/Vedlikehold/Kontaktledning|Kontaktledning]] || [[Kontaktledning/Vedlikehold/Kontaktledning#Vedlegg|Vedlegg]] || Vedlegg i: PDF dokument omgjort til wiki tekst || Bedrer søkbarhet for personalet
+
| [[Kontaktledning/Vedlikehold/Kontaktledning|&#128279; Kontaktledning]] || [[Kontaktledning/Vedlikehold/Kontaktledning#Vedlegg|&#128279; Vedlegg]] || Vedlegg i: PDF dokument omgjort til wiki tekst || Bedrer søkbarhet for personalet
 
|-
 
|-
 
|  ||  ||  ||
 
|  ||  ||  ||
 
|}
 
|}
  
=Endringslogg for [[Kontaktledning/Vedlikehold]] pr 05.07.2012=
+
=Endringslogg for [[Kontaktledning/Vedlikehold]] pr. 5.7.2012=
 
Det er ingen kravendringer i [[Kontaktledning/Vedlikehold]] fra forrige versjon.
 
Det er ingen kravendringer i [[Kontaktledning/Vedlikehold]] fra forrige versjon.
  
=Endringslogg for [[Kontaktledning/Vedlikehold]] pr 06.01.2012=
+
=Endringslogg for [[Kontaktledning/Vedlikehold]] pr. 6.1.2012=
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
 
! width="16%" | Kapittel !! width="17%" | Avsnitt !! width=376 | Endring !! width="21.4%" | Konsekvens for bruker
 
! width="16%" | Kapittel !! width="17%" | Avsnitt !! width=376 | Endring !! width="21.4%" | Konsekvens for bruker
 
|-
 
|-
| [[Kontaktledning/Vedlikehold/Returkrets|Returkrets]] || [[Kontaktledning/Vedlikehold/Returkrets#Sugetransformator|Sugetransformator]] || Endret krav om oljeprøvetaking til sjekk av oljenivå || Bedrer negative helseeffekter på personalet
+
| [[Kontaktledning/Vedlikehold/Returkrets|&#128279; Returkrets]] || [[Kontaktledning/Vedlikehold/Returkrets#Sugetransformator|&#128279; Sugetransformator]] || Endret krav om oljeprøvetaking til sjekk av oljenivå || Bedrer negative helseeffekter på personalet
 
|-
 
|-
 
|  ||  ||  ||
 
|  ||  ||  ||
 
|}
 
|}
  
=Endringslogg for [[Kontaktledning/Vedlikehold]] pr. 01.03.2011=
+
=Endringslogg for [[Kontaktledning/Vedlikehold]] pr. 1.3.2011=
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-

Nåværende revisjon fra 10. feb. 2021 kl. 19:00

1 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr. 11.2.2021

Det er ingen kravendringer i Kontaktledning/Vedlikehold i denne versjonen.

2 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr. 16.9.2020

Kapittel/Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
🔗 Kontaktledning, Fritt profil for strømavtaker,

🔗 Kontaktledning, E-mål og
🔗 Kontaktledning, Vedlegg, Fritt profil for strømavtaker og E-mål, Redusert fritt profil

Lagt til punkt om unntak i fm. gamle elektrifiserte tunneler samt inført nytt avsnitt «Redusert fritt profil» og figur i vedlegg «Fritt profil for strømavtaker og E-mål». 🔗 542 2020 Endringsartikkel 464 TRV:01437

TRV:01438

🔗 Seksjonering, Horisontal avstand mellom kontaktledningsparter i seksjonsfelt Harmonisert kravet slik at bøkene «Prosjektering og Bygging» og «Vedlikehold» har like krav til isolasjonsfasthet i seksjonsfelt. 🔗 542 2020 Endringsartikkel 2457 TRV:01472

3 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr. 5.2.2020

Det er ingen kravendringer i Kontaktledning/Vedlikeholdi denne versjonen.

4 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr. 9.9.2019

Det er ingen kravendringer i Kontaktledning/Vedlikeholdi denne versjonen.

5 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr. 5.2.2019

Kapittel/Avsnitt Endring Endringsartikkel
🔗 Vedlegg: Krav til krefter mellom strømavtaker og kontakttråd, Middelkraft Modernisert kravene til å skille på kontaktledningasnlegg bygget før og etter 1990 🔗 542 2019 Endringsartikkel 1114
🔗 Generelle tekniske krav, Rust og 🔗 Vedlegg: Vurdering av rust Omformulering av krav og modernisering av kildehenvisning fra svensk standard SIS til internasjonal standard ISO. 🔗 542 2019 Endringsartikkel 2223

6 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr. 13.9.2018

Det er ingen kravendringer i Kontaktledning/Vedlikeholdi denne versjonen.

7 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr. 1.2.2018

Det er ingen kravendringer i Kontaktledning/Vedlikehold fra forrige versjon.

8 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr. 1.2.2017

Det er ingen kravendringer i Kontaktledning/Vedlikehold fra forrige versjon.


9 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr. 15.9.2016

Det er ingen kravendringer i Kontaktledning/Vedlikehold fra forrige versjon.

10 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr. 1.2.2016

Kapittel/Avsnitt Endring Endringsartikkel
🔗 Generelle_tekniske_krav/Jording Endret krav og lagt til hevisning til Felles elektro 🔗 542 2015 Endringsartikkel 1293

11 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr. 3.9.2015

Det er ingen kravendringer i Kontaktledning/Vedlikehold fra forrige versjon.

12 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr. 26.1.2015

Det er ingen kravendringer i Kontaktledning/Vedlikehold fra forrige versjon.

13 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr. 29.8.2014

Det er ingen kravendringer i Kontaktledning/Vedlikehold fra forrige versjon.

14 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr. 25.1.2014

Det er ingen kravendringer i Kontaktledning/Vedlikehold fra forrige versjon.

15 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr. 27.8.2013

Det er ingen kravendringer i Kontaktledning/Vedlikehold fra forrige versjon.

16 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr. 22.1.2013

Kapittel Avsnitt Endring Konsekvens for bruker
🔗 Kontaktledning 🔗 Vedlegg Vedlegg c: PDF dokument omgjort til wiki tekst Bedrer søkbarhet for personalet
🔗 Kontaktledning 🔗 Vedlegg Vedlegg d: PDF dokument omgjort til wiki tekst Bedrer søkbarhet for personalet
🔗 Kontaktledning 🔗 Vedlegg Vedlegg b: PDF dokument omgjort til wiki tekst Bedrer søkbarhet for personalet
🔗 Kontaktledning 🔗 Vedlegg Vedlegg e: PDF dokument omgjort til wiki tekst Bedrer søkbarhet for personalet
🔗 Kontaktledning 🔗 Vedlegg Vedlegg f: PDF dokument omgjort til wiki tekst Bedrer søkbarhet for personalet
🔗 Kontaktledning 🔗 Vedlegg Vedlegg i: PDF dokument omgjort til wiki tekst Bedrer søkbarhet for personalet

17 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr. 5.7.2012

Det er ingen kravendringer i Kontaktledning/Vedlikehold fra forrige versjon.

18 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr. 6.1.2012

Kapittel Avsnitt Endring Konsekvens for bruker
🔗 Returkrets 🔗 Sugetransformator Endret krav om oljeprøvetaking til sjekk av oljenivå Bedrer negative helseeffekter på personalet

19 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr. 1.3.2011

Kapittel Avsnitt Endring Konsekvens for bruker