Endringslogg Kontaktledning/Vedlikehold

Revisjon per 12. sep. 2018 kl. 07:52 av Hmh (diskusjon | bidrag) (Oppdatert endringslogg for kontaktledning, vedlikehold.)

1 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold 13.09.2018

Det er ingen kravendringer i Kontaktledning/Vedlikeholdi denne versjonen.

2 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold 1.2.2018

Det er ingen kravendringer i Kontaktledning/Vedlikehold fra forrige versjon.

3 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr 1.2.2017

Det er ingen kravendringer i Kontaktledning/Vedlikehold fra forrige versjon.


4 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr 15.09.2016

Det er ingen kravendringer i Kontaktledning/Vedlikehold fra forrige versjon.

5 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr 01.02.2016

Kapittel/Avsnitt Endring Endringsartikkel
Generelle_tekniske_krav/Jording Endret krav og lagt til hevisning til Felles elektro 542 2015 Endringsartikkel 1293

6 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr 03.09.2015

Det er ingen kravendringer i Kontaktledning/Vedlikehold fra forrige versjon.

7 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr 26.01.2015

Det er ingen kravendringer i Kontaktledning/Vedlikehold fra forrige versjon.

8 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr 29.08.2014

Det er ingen kravendringer i Kontaktledning/Vedlikehold fra forrige versjon.

9 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr 25.01.2014

Det er ingen kravendringer i Kontaktledning/Vedlikehold fra forrige versjon.

10 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr 27.08.2013

Det er ingen kravendringer i Kontaktledning/Vedlikehold fra forrige versjon.

11 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr 22.01.2013

Kapittel Avsnitt Endring Konsekvens for bruker
Kontaktledning Vedlegg Vedlegg c: PDF dokument omgjort til wiki tekst Bedrer søkbarhet for personalet
Kontaktledning Vedlegg Vedlegg d: PDF dokument omgjort til wiki tekst Bedrer søkbarhet for personalet
Kontaktledning Vedlegg Vedlegg b: PDF dokument omgjort til wiki tekst Bedrer søkbarhet for personalet
Kontaktledning Vedlegg Vedlegg e: PDF dokument omgjort til wiki tekst Bedrer søkbarhet for personalet
Kontaktledning Vedlegg Vedlegg f: PDF dokument omgjort til wiki tekst Bedrer søkbarhet for personalet
Kontaktledning Vedlegg Vedlegg i: PDF dokument omgjort til wiki tekst Bedrer søkbarhet for personalet

12 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr 05.07.2012

Det er ingen kravendringer i Kontaktledning/Vedlikehold fra forrige versjon.

13 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr 06.01.2012

Kapittel Avsnitt Endring Konsekvens for bruker
Returkrets Sugetransformator Endret krav om oljeprøvetaking til sjekk av oljenivå Bedrer negative helseeffekter på personalet

14 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr. 01.03.2011

Kapittel Avsnitt Endring Konsekvens for bruker