Endringslogg Kontaktledning/Vedlikehold

Revisjon per 4. jul. 2012 kl. 12:16 av Biol (diskusjon | bidrag) (Lagt til endringslogg for 5. juli 2012)

1 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr 05.07.2012

Det er ingen kravendringer i Kontaktledning/Vedlikehold fra forrige versjon.

2 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr 06.01.2012

Kapittel Avsnitt Endring Konsekvens for bruker
Returkrets Sugetransformator Endret krav om oljeprøvetaking til sjekk av oljenivå Bedrer negative helseeffekter på personalet

3 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr. 01.03.2011

Kapittel Avsnitt Endring Konsekvens for bruker