Endringslogg Kontaktledning/Vedlikehold

Revisjon per 9. jan. 2013 kl. 14:13 av Biol (diskusjon | bidrag) (Endringslogg for 2013 opprettet)

1 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr 17.01.2013

Kapittel Avsnitt Endring Konsekvens for bruker
Kontaktledning Vedlegg Vedlegg c: PDF dokument omgjort til wiki tekst Bedrer søkbarhet for personalet

2 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr 05.07.2012

Det er ingen kravendringer i Kontaktledning/Vedlikehold fra forrige versjon.

3 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr 06.01.2012

Kapittel Avsnitt Endring Konsekvens for bruker
Returkrets Sugetransformator Endret krav om oljeprøvetaking til sjekk av oljenivå Bedrer negative helseeffekter på personalet

4 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr. 01.03.2011

Kapittel Avsnitt Endring Konsekvens for bruker