Endringslogg Kontaktledning/Vedlikehold

Revisjon per 24. jan. 2019 kl. 13:46 av Biol (diskusjon | bidrag)

1 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr. xx.2.2019

Kapittel/Avsnitt Endring Endringsartikkel

2 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr. 13.09.2018

Det er ingen kravendringer i Kontaktledning/Vedlikeholdi denne versjonen.

3 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr. 1.2.2018

Det er ingen kravendringer i Kontaktledning/Vedlikehold fra forrige versjon.

4 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr. 1.2.2017

Det er ingen kravendringer i Kontaktledning/Vedlikehold fra forrige versjon.


5 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr. 15.09.2016

Det er ingen kravendringer i Kontaktledning/Vedlikehold fra forrige versjon.

6 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr. 01.02.2016

Kapittel/Avsnitt Endring Endringsartikkel
🔗 Generelle_tekniske_krav/Jording Endret krav og lagt til hevisning til Felles elektro 🔗 542 2015 Endringsartikkel 1293

7 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr. 03.09.2015

Det er ingen kravendringer i Kontaktledning/Vedlikehold fra forrige versjon.

8 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr. 26.01.2015

Det er ingen kravendringer i Kontaktledning/Vedlikehold fra forrige versjon.

9 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr. 29.08.2014

Det er ingen kravendringer i Kontaktledning/Vedlikehold fra forrige versjon.

10 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr. 25.01.2014

Det er ingen kravendringer i Kontaktledning/Vedlikehold fra forrige versjon.

11 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr. 27.08.2013

Det er ingen kravendringer i Kontaktledning/Vedlikehold fra forrige versjon.

12 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr. 22.01.2013

Kapittel Avsnitt Endring Konsekvens for bruker
🔗 Kontaktledning 🔗 Vedlegg Vedlegg c: PDF dokument omgjort til wiki tekst Bedrer søkbarhet for personalet
🔗 Kontaktledning 🔗 Vedlegg Vedlegg d: PDF dokument omgjort til wiki tekst Bedrer søkbarhet for personalet
🔗 Kontaktledning 🔗 Vedlegg Vedlegg b: PDF dokument omgjort til wiki tekst Bedrer søkbarhet for personalet
🔗 Kontaktledning 🔗 Vedlegg Vedlegg e: PDF dokument omgjort til wiki tekst Bedrer søkbarhet for personalet
🔗 Kontaktledning 🔗 Vedlegg Vedlegg f: PDF dokument omgjort til wiki tekst Bedrer søkbarhet for personalet
🔗 Kontaktledning 🔗 Vedlegg Vedlegg i: PDF dokument omgjort til wiki tekst Bedrer søkbarhet for personalet

13 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr. 05.07.2012

Det er ingen kravendringer i Kontaktledning/Vedlikehold fra forrige versjon.

14 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr. 06.01.2012

Kapittel Avsnitt Endring Konsekvens for bruker
🔗 Returkrets Sugetransformator Endret krav om oljeprøvetaking til sjekk av oljenivå Bedrer negative helseeffekter på personalet

15 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr. 01.03.2011

Kapittel Avsnitt Endring Konsekvens for bruker