Forskjell mellom versjoner av «Endringslogg Lavspenning og 22 kV/Prosjektering»

[kontrollert revisjon][kontrollert revisjon]
m
(33 mellomliggende revisjoner av 4 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
'''Endringslogg for [[Lavspenning/Prosjektering|543 Lavspenning/Prosjektering]] pr. 01.03.2011'''
+
=Endringslogg for [[Lavspenning og 22 kV/Prosjektering]] 05.02.2020=
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
! Kapittel # Avsnitt !! Endring !! Endringsartikkel
 +
|-
 +
| [[Lavspenning_og_22_kV/Prosjektering/Forsyning_med_22_kV_(11_kV)|Forsyning_med_22_kV_(11_kV)]] || Kravendring for systemutforming || [[543 2020 Endringsartikkel 2565]]
 +
|-
 +
|}
 +
 
 +
=Endringslogg for [[Lavspenning og 22 kV/Prosjektering]] 09.09.2019=
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
! Kapittel # Avsnitt !! Endring !! Endringsartikkel
 +
|-
 +
| [[Lavspenning_og_22_kV/Prosjektering/Sporvekselvarme|Sporvekselvarme]] || Nytt krav til varmeelementer på sporkryss, krav til følere || [[543_2019_Endringsartikkel_2422]]
 +
|-
 +
| [[Lavspenning_og_22_kV/Prosjektering/Sporvekselvarme|Sporvekselvarme]] || Kravendring til varmeelementer og regulering || [[543_2019_Endringsartikkel_2278]]
 +
|-
 +
|}
 +
 
 +
=Endringslogg for [[Lavspenning og 22 kV/Prosjektering]] 05.02.2019=
 +
Det er ingen kravendringer i [[Lavspenning og 22 kV/Prosjektering]] fra forrige versjon.
 +
 
 +
=Endringslogg for [[Lavspenning og 22 kV/Prosjektering]] 13.09.2018=
 +
Det er ingen kravendringer i [[Lavspenning og 22 kV/Prosjektering]] fra forrige versjon.
 +
 
 +
=Endringslogg for [[Lavspenning og 22 kV/Prosjektering]] 01.02.2018=
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
! Kapittel # Avsnitt !! Endring !! Endringsartikkel
 +
|-
 +
| [[Lavspenning_og_22_kV/Prosjektering/Belysning#Tunnelbelysning|Belysning#Tunnelbelysning]] || Revidert || [[543 2017 Endringsartikkel 1738]] <br>[[543 2017 Endringsartikkel 1742]]  <br>[[543 2017 Endringsartikkel 1786]]  <br>[[543 2017 Endringsartikkel 1787]]
 +
|-
 +
|}
 +
 
 +
=Endringslogg for [[Lavspenning og 22 kV/Prosjektering]] 01.02.2017=
 +
Det er ingen kravendringer i [[Lavspenning og 22 kV/Prosjektering]] fra forrige versjon.
 +
 
 +
=Endringslogg for [[Lavspenning og 22 kV/Prosjektering]] 15.09.2016=
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
! Kapittel # Avsnitt !! Endring !! Endringsartikkel
 +
|-
 +
| [[Lavspenning_og_22_kV/Prosjektering/Generelle_tekniske_krav#Godkjenning_av_tekniske_systemer_og_komponenter|Generelle tekniske krav # Godkjenning av tekniske systemer og komponenter]]|| Kravendring || [[543_2016_Endringsartikkel_1478]]
 +
|-
 +
| [[Lavspenning_og_22_kV/Prosjektering/Belysning#Tunnelbelysning|Belysning # Tunnelbelysning]]|| Nødvendige og tilstrekkelige krav || [[543_2016_Endringsartikkel_1499]]
 +
|-
 +
|}
 +
 
 +
=Endringslogg for [[Lavspenning og 22 kV/Prosjektering]] 01.02.2016=
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
! Kapittel # Avsnitt !! Endring !! Endringsartikkel
 +
|-
 +
| [[Lavspenning_og_22_kV/Prosjektering/Sporvekselvarme|Sporvekselvarme]] – hele || Opprydding etter revisjon av 510/6 || [[543_2015_Endringsartikkel_1271]]
 +
|-
 +
| [[Lavspenning_og_22_kV/Prosjektering/Togvarme|Togvarme]] - hele || Opprydding etter revisjon av 510/6 || [[543_2015_Endringsartikkel_1283]]
 +
|-
 +
| [[Lavspenning_og_22_kV/Prosjektering/Belysning#Belysningsanlegg|Belysning#Belysningsanlegg]]  || Fjernet unødvendig krav || [[543_2015_Endringsartikkel_1296]]
 +
|-
 +
| [[Lavspenning_og_22_kV/Prosjektering/Forsyning med 22 kV (11 kV)|Forsyning med 22 kV (11 kV)]] – hele || Opprydding etter revisjon av 510/6 || [[543_2016_Endringsartikkel_1335]]
 +
|}
 +
 
 +
=Endringslogg for [[Lavspenning og 22 kV/Prosjektering]] 26.01.2015=
 +
Det er ingen kravendringer i [[Lavspenning og 22 kV/Prosjektering]] fra forrige versjon.
 +
 
 +
=Endringslogg for [[Lavspenning og 22 kV/Prosjektering]] 29.08.2014=
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
! Kapittel # Avsnitt !! Endring !! Endringsartikkel
 +
|-
 +
| [[Lavspenning_og_22_kV/Prosjektering/Belysning#Belysningstabell|Belysning#Belysningstabell]] || TSI-PRM henviser til EN 12464-2:2014 for krav til belysning, kravene refererer nå til EN 12464-2:2014 ||[[543_2014_Endringsartikkel_922]]
 +
|-
 +
|}
 +
 
 +
=Endringslogg for [[Lavspenning og 22 kV/Prosjektering]] 25.01.2014=
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
! Kapittel # Avsnitt !! Endring !! Endringsartikkel
 +
|-
 +
| [[Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme#Togvarmeanlegg|Togvarme#Togvarmeanlegg]] || Krav til skille mellom høyspenning og lavspenning ||[[543 2013 Endringsartikkel 615]]
 +
|-
 +
| [[Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Forsyning_med_22_kV_(11_kV)|Forsyning_med_22_kV_(11_kV)]] || Nytt kapittel || [[543 2013 Endringsartikkel 746]] <br> [[543 2013 Endringsartikkel 747]]
 +
|-
 +
|}
 +
 
 +
=Endringslogg for [[Lavspenning/Prosjektering]] 27.08.2013=
 +
Det er ingen kravendringer i [[Lavspenning/Prosjektering]] fra forrige versjon.
 +
 
 +
=Endringslogg for [[Lavspenning/Prosjektering]] 22.01.2013=
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
! Kapittel # Avsnitt !! Endring !! Endringsartikkel
 +
|-
 +
| [[Lavspenning/Prosjektering/Belysning#Tunnelbelysning|Belysning # Tunnelbelysning]] || Endrede krav || [[543 2012 Endringsartikkel 209]]
 +
|-
 +
|}
 +
 
 +
=Endringslogg for [[Lavspenning/Prosjektering]] pr 05.07.2012=
 +
Det er ingen kravendringer i [[Lavspenning/Prosjektering]] fra forrige versjon.
 +
 
 +
=Endringslogg for [[Lavspenning/Prosjektering]] 06.01.2012=
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
! Kapittel # Avsnitt !! Endring !! Endringsartikkel
 +
|-
 +
| [[Lavspenning/Prosjektering/Sporvekselvarme#Sporvekselelementer|Sporvekselvarme # Sporvekselelementer]] || Krav til varmeelementer på sporsperre || [[543 2011 Endringsartikkel 144]]
 +
|-
 +
| [[Lavspenning/Prosjektering/Sporvekselvarme#Beskyttelsesjording|Sporvekselvarme # Beskyttelsesjording]] || Justering av krav. || [[543 2011 Endringsartikkel 138]]
 +
|-
 +
| [[Lavspenning/Prosjektering/Togvarme#Spesielle hensyn til stasjonsområder og driftsbanegårder der rullende materiell hensettes under kontaktledningsanlegg|Togvarme # Spesielle hensyn til stasjonsområder og driftsbanegårder der rullende materiell hensettes under kontaktledningsanlegg]] || Nytt. Krav og anbefalinger || [[543 2011 Endringsartikkel 43]]
 +
|-
 +
| [[Lavspenning/Prosjektering/Togvarme#Område for togvarmeanlegget|Togvarme # Område for togvarmeanlegget]] || Nytt krav || [[543 2011 Endringsartikkel 172]]
 +
|-
 +
| [[Lavspenning/Bygging/Belysning#Arealbelysning|Belysning # Arealbelysning]] || Justerte krav. || [[544 2011 Endringsartikkel 33]]
 +
|-
 +
| [[Lavspenning/Prosjektering/Belysning#Tunnelbelysning|Belysning # Tunnelbelysning]] || Justert krav til kapslingsgrad (IP) || [[543 2011 Endringsartikkel 143]]
 +
|-
 +
|}
 +
 +
 
 +
 
 +
=Endringslogg for [[Lavspenning/Prosjektering|543 Lavspenning/Prosjektering]] pr. 04.03.2011=
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
 
! Kapittel !! Avsnitt !! Endring !! Konsekvens for bruker
 
! Kapittel !! Avsnitt !! Endring !! Konsekvens for bruker
 +
|-
 +
| [[Lavspenning/Prosjektering/Togvarme| 6 Togvarme]] || [[Lavspenning/Prosjektering/Togvarme#Område for togvarmeanlegg|2.1 Område for togvarmeanlegg]] || Spisset krav mot teknisk implementering ||
 +
|-
 +
| [[Lavspenning/Prosjektering/Togvarme| 6 Togvarme]] || [[Lavspenning/Prosjektering/Togvarme#Sikkerhet|2.2.6 Sikkerhet]] || Spisset krav mot teknisk implementering ||
 
|-
 
|-
 
| [[Lavspenning/Prosjektering/Belysning| 7 Belysning]] || [[Lavspenning/Prosjektering/Belysning#Belysningstabell| 2.5 Belysningstabell]] || Lyskrav er harmonisert med TSI <br>Prosjekter med intelligent styring — Enøk! || Nye og mer differensierte krav
 
| [[Lavspenning/Prosjektering/Belysning| 7 Belysning]] || [[Lavspenning/Prosjektering/Belysning#Belysningstabell| 2.5 Belysningstabell]] || Lyskrav er harmonisert med TSI <br>Prosjekter med intelligent styring — Enøk! || Nye og mer differensierte krav
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Revisjonen fra 30. jan. 2020 kl. 15:21

1 Endringslogg for Lavspenning og 22 kV/Prosjektering 05.02.2020

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Forsyning_med_22_kV_(11_kV) Kravendring for systemutforming 543 2020 Endringsartikkel 2565

2 Endringslogg for Lavspenning og 22 kV/Prosjektering 09.09.2019

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Sporvekselvarme Nytt krav til varmeelementer på sporkryss, krav til følere 543_2019_Endringsartikkel_2422
Sporvekselvarme Kravendring til varmeelementer og regulering 543_2019_Endringsartikkel_2278

3 Endringslogg for Lavspenning og 22 kV/Prosjektering 05.02.2019

Det er ingen kravendringer i Lavspenning og 22 kV/Prosjektering fra forrige versjon.

4 Endringslogg for Lavspenning og 22 kV/Prosjektering 13.09.2018

Det er ingen kravendringer i Lavspenning og 22 kV/Prosjektering fra forrige versjon.

5 Endringslogg for Lavspenning og 22 kV/Prosjektering 01.02.2018

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Belysning#Tunnelbelysning Revidert 543 2017 Endringsartikkel 1738
543 2017 Endringsartikkel 1742
543 2017 Endringsartikkel 1786
543 2017 Endringsartikkel 1787

6 Endringslogg for Lavspenning og 22 kV/Prosjektering 01.02.2017

Det er ingen kravendringer i Lavspenning og 22 kV/Prosjektering fra forrige versjon.

7 Endringslogg for Lavspenning og 22 kV/Prosjektering 15.09.2016

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Generelle tekniske krav # Godkjenning av tekniske systemer og komponenter Kravendring 543_2016_Endringsartikkel_1478
Belysning # Tunnelbelysning Nødvendige og tilstrekkelige krav 543_2016_Endringsartikkel_1499

8 Endringslogg for Lavspenning og 22 kV/Prosjektering 01.02.2016

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Sporvekselvarme – hele Opprydding etter revisjon av 510/6 543_2015_Endringsartikkel_1271
Togvarme - hele Opprydding etter revisjon av 510/6 543_2015_Endringsartikkel_1283
Belysning#Belysningsanlegg Fjernet unødvendig krav 543_2015_Endringsartikkel_1296
Forsyning med 22 kV (11 kV) – hele Opprydding etter revisjon av 510/6 543_2016_Endringsartikkel_1335

9 Endringslogg for Lavspenning og 22 kV/Prosjektering 26.01.2015

Det er ingen kravendringer i Lavspenning og 22 kV/Prosjektering fra forrige versjon.

10 Endringslogg for Lavspenning og 22 kV/Prosjektering 29.08.2014

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Belysning#Belysningstabell TSI-PRM henviser til EN 12464-2:2014 for krav til belysning, kravene refererer nå til EN 12464-2:2014 543_2014_Endringsartikkel_922

11 Endringslogg for Lavspenning og 22 kV/Prosjektering 25.01.2014

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Togvarme#Togvarmeanlegg Krav til skille mellom høyspenning og lavspenning 543 2013 Endringsartikkel 615
Forsyning_med_22_kV_(11_kV) Nytt kapittel 543 2013 Endringsartikkel 746
543 2013 Endringsartikkel 747

12 Endringslogg for Lavspenning/Prosjektering 27.08.2013

Det er ingen kravendringer i Lavspenning/Prosjektering fra forrige versjon.

13 Endringslogg for Lavspenning/Prosjektering 22.01.2013

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Belysning # Tunnelbelysning Endrede krav 543 2012 Endringsartikkel 209

14 Endringslogg for Lavspenning/Prosjektering pr 05.07.2012

Det er ingen kravendringer i Lavspenning/Prosjektering fra forrige versjon.

15 Endringslogg for Lavspenning/Prosjektering 06.01.2012

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Sporvekselvarme # Sporvekselelementer Krav til varmeelementer på sporsperre 543 2011 Endringsartikkel 144
Sporvekselvarme # Beskyttelsesjording Justering av krav. 543 2011 Endringsartikkel 138
Togvarme # Spesielle hensyn til stasjonsområder og driftsbanegårder der rullende materiell hensettes under kontaktledningsanlegg Nytt. Krav og anbefalinger 543 2011 Endringsartikkel 43
Togvarme # Område for togvarmeanlegget Nytt krav 543 2011 Endringsartikkel 172
Belysning # Arealbelysning Justerte krav. 544 2011 Endringsartikkel 33
Belysning # Tunnelbelysning Justert krav til kapslingsgrad (IP) 543 2011 Endringsartikkel 143


16 Endringslogg for 543 Lavspenning/Prosjektering pr. 04.03.2011

Kapittel Avsnitt Endring Konsekvens for bruker
6 Togvarme 2.1 Område for togvarmeanlegg Spisset krav mot teknisk implementering
6 Togvarme 2.2.6 Sikkerhet Spisset krav mot teknisk implementering
7 Belysning 2.5 Belysningstabell Lyskrav er harmonisert med TSI
Prosjekter med intelligent styring — Enøk!
Nye og mer differensierte krav