Endringslogg Lavspenning og 22 kV/Prosjektering

Revisjon per 21. aug. 2013 kl. 10:55 av Pek (diskusjon | bidrag)

1 Endringslogg for Lavspenning/Prosjektering 26.08.2013

Det er ingen kravendringer i Lavspenning/Prosjektering fra forrige versjon.

2 Endringslogg for Lavspenning/Prosjektering 22.01.2013

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Belysning # Tunnelbelysning Endrede krav 543 2012 Endringsartikkel 209

3 Endringslogg for Lavspenning/Prosjektering pr 05.07.2012

Det er ingen kravendringer i Lavspenning/Prosjektering fra forrige versjon.

4 Endringslogg for Lavspenning/Prosjektering 06.01.2012

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Sporvekselvarme # Sporvekselelementer Krav til varmeelementer på sporsperre 543 2011 Endringsartikkel 144
Sporvekselvarme # Beskyttelsesjording Justering av krav. 543 2011 Endringsartikkel 138
Togvarme # Spesielle hensyn til stasjonsområder og driftsbanegårder der rullende materiell hensettes under kontaktledningsanlegg Nytt. Krav og anbefalinger 543 2011 Endringsartikkel 43
Togvarme # Område for togvarmeanlegget Nytt krav 543 2011 Endringsartikkel 172
Belysning # Arealbelysning Justerte krav. 544 2011 Endringsartikkel 33
Belysning # Tunnelbelysning Justert krav til kapslingsgrad (IP) 543 2011 Endringsartikkel 143


5 Endringslogg for 543 Lavspenning/Prosjektering pr. 04.03.2011

Kapittel Avsnitt Endring Konsekvens for bruker
6 Togvarme 2.1 Område for togvarmeanlegg Spisset krav mot teknisk implementering
6 Togvarme 2.2.6 Sikkerhet Spisset krav mot teknisk implementering
7 Belysning 2.5 Belysningstabell Lyskrav er harmonisert med TSI
Prosjekter med intelligent styring — Enøk!
Nye og mer differensierte krav