Forskjell mellom versjoner av «Endringslogg Overbygning/Vedlikehold»

[kontrollert revisjon][ukontrollert revisjon]
m (Endringslogg for Overbygning/Vedlikehold 26.01.2015)
(Lagt inn tittel med revisjonsdato)
Linje 1: Linje 1:
 +
=Endringslogg for [[Overbygning/Vedlikehold]] 03.09.2015=
 +
 +
 
=Endringslogg for [[Overbygning/Vedlikehold]] 26.01.2015=
 
=Endringslogg for [[Overbygning/Vedlikehold]] 26.01.2015=
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"

Revisjonen fra 1. sep. 2015 kl. 07:41

1 Endringslogg for Overbygning/Vedlikehold 03.09.2015

2 Endringslogg for Overbygning/Vedlikehold 26.01.2015

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Skinner#Sporets ekvivalente konisitet Nytt avsnitt med grenseverdier for sporets ekvivalente konisitet 532_2015_Endringsartikkel_1047
Sporveksler#Skinnekryss tilføyd grenseverdier for rillebredde og rillehøyde 532_2015_Endringsartikkel_1043
Sporveksler#Ledeskinner tilføyd grenseverdier for høyde av ledeskinner og rillebredde ved ledeskinner 532_2015_Endringsartikkel_1044
Sporjustering og stabilisering#Vertikalgeometri Tilføyd umiddelbar grenseverdier for overhøyde 532_2015_Endringsartikkel_1042

3 Endringslogg for Overbygning/Vedlikehold 29.08.2014

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Planoverganger#Sikkerhetstiltak for planoverganger I avsnitt 2.1 Siktkrav, punkt d er kravene til sikttid ved personoverganger endret og blitt avhengig av bruken av den. Dette har også ført til at i avsnitt 2.1.1 Måling av sikt, punkt c er tidligere sikttid for fotgjengere skiftet ut med henvisning til avsnitt 2.1 Siktkrav, punkt d. 532 2013 Endringsartikkel 625

4 Endringslogg for Overbygning/Vedlikehold 25.01.2014

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Sporjustering og stabilisering#Kontroll av sporets beliggenhet Satt inn nytt avsnitt med krav til kontroll av sporets beliggenhet etter sporjustering 532 2013 Endringsartikkel 754

5 Endringslogg for Overbygning/Vedlikehold 27.08.2013

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Overbygning/Vedlikehold/Skjøter#Elektrisk motstand over skjøten Redusert krav til isolasjonsmotstand fra 10Kohm til 1 Kohm, og tilføyd krav om vasking dersom kravet ikke oppnås 532 2013 Endringsartikkel 591

6 Endringslogg for Overbygning/Vedlikehold 22.01.2013

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Utfesting og fastmerkenett#Kontroll av VUL-merker og geodetisk fastmerkenett (avsnitt fjernet)

Utfesting og fastmerkenett#Kontroll av sporets beliggenhet

Fjernet krav om kontroll av VUL merker mot geodetisk fastmerkenett

Åpnet for bruk av lasermålinger for innmåling av sporets beliggenhet

532 2012 Endringsartikkel 482
Sviller#Manglende klemkraft Tilføyd beskrivelse av når kontroll av klemkraft skal utføres 532 2012 Endringsartikkel 415
Skinner#Skinneslitasje Endret kriterie for utskifting av skinner som har nådd slitasjegrense fra målevognintervall til neste vedlikeholdsesong 532 2012 Endringsartikkel 367
Skinner#Ultralydkontroll Endret rapporteringsrutine fra bruk av manuelt skjema til bruk av dataverktøy 532 2012 Endringsartikkel 501
Sporjustering og stabilisering#Avvik i sporvidden Endret toleranser for sporvidde nytt spor for K0-K3 532 2013 Endringsartikkel 508
Sporjustering og stabilisering#Toleranser Tilføyd umiddelbar grense for ujevnheter i høyde iht. TSI krav og EN 13848-5 532 2012 Endringsartikkel 435
Sporjustering og stabilisering#Toleranser Vedlikeholdsgrense for vindskjevhet over 9 meter økt fra 20 til 24 mm 532 2012 Endringsartikkel 458
Sporveksler/Vedlegg/Tiltaksbeskrivelser#Skinnekryss og ledeskinner

Sporveksler/Vedlegg/Arbeidsanvisning for påleggsveising av sporveksler og skinner#Skinnekryss

Tilføyd begrensning i område av bevegelig krysspiss hvor sveising tillates 532 2012 Endringsartikkel 358

7 Endringslogg for Overbygning/Vedlikehold 05.07.2012

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Sviller#Manglende feste for svilleskruer Tilføyd tidsfrister for utbedring av manglende feste for svilleskruer 532 2012 Endringsartikkel 328
Sporveksler/Vedlegg/Ultralyd- og visuell kontroll av sporveksler#Klassifisering av feil i sporvekseltunger Grenseverdi for lengde av avskalling på tunge endret 532 2012 Endringsartikkel 378
Sporjustering og stabilisering#Horisontalgeometri Tilføyd umiddelbar grenser for pilhøydefeil 532 2012 Endringsartikkel 310

8 Endringslogg for Overbygning/Vedlikehold 06.01.2012

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Skjøter#Utskifting av isolert skjøt Endringer i krav til aktiviteter i forbindelse med utskifting av isolerte skjøter 532 2011 Endringsartikkel 161
Sporjustering og stabilisering#Avvik i sporvidden Lagt til grenseverdier for umiddelbar utbedring av sporvidde i tabell. Endret grenseverdi for K0 i samsvar med ny TSI Infrastruktur. 532 2011 Endringsartikkel 157
Sporjustering og stabilisering#Justering Endret krav om bruk av vedlegg for oppfølging av feil fra "skal" til "kan" 532 2011 Endringsartikkel 160
Sporjustering og stabilisering#Tresviller Tilføyd krav om maksimal liggetid for strekkbolter og maksimal tid til permanent utbedring av sporviddefeil 532 2011 Endringsartikkel 130


9 Endringslogg for Overbygning/Vedlikehold pr 04.03.2011

Kapittel Avsnitt Endring Konsekvens for bruker
Skinner Skinneslitasje Fjernet grenseverdier for 25 tonn aksellast på Ofotbanen da denne ikke er relevant lenger Ikke relevant grenseverdi er fjernet
Sporjustering og stabilisering Generelle krav (6.4.1) Tilføyd forutsetninger for å anvende regel om at arbeider i sporavsnitt < 7m ikke utløser nedsatt hastighet Forutsetninger om ballastprofil, sporgeometri og kurveradius må være oppfylt for å unngå hastighetsnedsettelse ved sporarbeider i sporavsnitt < 7m