Forskjell mellom versjoner av «Endringslogg Signal/Kontroll»

[ukontrollert revisjon][kontrollert revisjon]
(oppdatert logg)
m (Endringslogg for Signal/Kontroll pr 16.09.2020)
 
(13 mellomliggende revisjoner av 5 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
=Endringslogg for [[Signal/Kontroll]] pr 03.09.2015=
+
=Endringslogg for [[Signal/Kontroll]] pr 16.09.2020=
 +
Det er ingen kravendringer i [[Signal/Kontroll]] fra forrige versjon.
 +
 
 +
=Endringslogg for [[Signal/Kontroll]] pr. 5.2.2020=
 +
Det er ingen kravendringer i [[Signal/Kontroll]] fra forrige versjon.
 +
 
 +
=Endringslogg for [[Signal/Kontroll]] pr. 9.9.2019=
 +
Det er ingen kravendringer i [[Signal/Kontroll]] fra forrige versjon.
 +
 
 +
=Endringslogg for [[Signal/Kontroll]] pr. 5.2.2019=
 +
Det er ingen kravendringer i [[Signal/Kontroll]] fra forrige versjon.
 +
 
 +
=Endringslogg for [[Signal/Kontroll]] pr. 13.9.2018=
 +
Det er ingen kravendringer i [[Signal/Kontroll]] fra forrige versjon.
 +
 
 +
=Endringslogg for [[Signal/Kontroll]] pr 1.2.2018=
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
 
! width=100 | Kapittel / Avsnitt !! Endring !! Endringsartikkel
 
! width=100 | Kapittel / Avsnitt !! Endring !! Endringsartikkel
 
|-
 
|-
| [[Signal/Kontroll/Generelle_krav#Generelt]]
 
|| Utsvaring av sikkerhetstilrådning JB nr. 2015/07T
 
|| [[553_2015_Endringsartikkel_1236]]
 
 
|-
 
|-
| [[Signal/Kontroll/Generelle_krav#Regler_for_kommunikasjon_i_forbindelse_med_kontroll_av_signalanlegg]]
+
|[[Signal/Kontroll/Generelle_krav/Kontrollhåndbok#Anleggsdeler_med_mulighet_for_sikkerhetsfeil_ved_forveksling_.28h.C3.B8y_risiko.29 |Kontrollhåndboka ]]
|| Utsvaring av sikkerhetstilrådning JB nr. 2015/07T
+
|Flyttet ATC-baliser og kodere fra avsnitt 6.2.4 til avsnitt 6.2.5, lagt til nytt avsnitt 4.1 i veiledning til kontrollhåndboka.
|| [[553_2015_Endringsartikkel_1237]]
+
|[[553_2018_Endringsartikkel_1732]]
 
|}
 
|}
  
 +
=Endringslogg for [[Signal/Kontroll]] pr. 1.2.2017=
 +
Det er ingen kravendringer i [[Signal/Kontroll]] fra forrige versjon.
 +
 +
=Endringslogg for [[Signal/Kontroll]] pr. 15.09.2016=
 +
Det er ingen kravendringer i [[Signal/Kontroll]] fra forrige versjon.
 +
 +
=Endringslogg for [[Signal/Kontroll]] pr 1.2.2016=
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
! width=100 | Kapittel / Avsnitt !! Endring !! Endringsartikkel
 +
|-
 +
| [[Signal/Kontroll/Generelle_krav#Generelt|Signal/Kontroll/Generelle krav/Generelt]]
 +
|| Utsvaring av sikkerhetstilrådning JB nr. 2015/07T. Krav om at deltakere/medhjelpere skal ha tilgjengelig og være kjent med dokumentasjon for kontrollene.
 +
|| [[553_2016_Endringsartikkel_1236]]
 +
|-
 +
| [[Signal/Kontroll/Generelle_krav#Regler_for_kommunikasjon_i_forbindelse_med_kontroll_av_signalanlegg|Generelle krav/Regler for kommunikasjon i forbindelse med kontroll av signalanlegg]]
 +
|| Utsvaring av sikkerhetstilrådning JB nr. 2015/07T. Krav som fastsetter terminologi under kontroller.
 +
|| [[553_2016_Endringsartikkel_1237]]
 +
|}
  
 
=Endringslogg for [[Signal/Kontroll]] pr 03.09.2015=
 
=Endringslogg for [[Signal/Kontroll]] pr 03.09.2015=

Nåværende revisjon fra 15. sep. 2020 kl. 10:49

1 Endringslogg for Signal/Kontroll pr 16.09.2020

Det er ingen kravendringer i Signal/Kontroll fra forrige versjon.

2 Endringslogg for Signal/Kontroll pr. 5.2.2020

Det er ingen kravendringer i Signal/Kontroll fra forrige versjon.

3 Endringslogg for Signal/Kontroll pr. 9.9.2019

Det er ingen kravendringer i Signal/Kontroll fra forrige versjon.

4 Endringslogg for Signal/Kontroll pr. 5.2.2019

Det er ingen kravendringer i Signal/Kontroll fra forrige versjon.

5 Endringslogg for Signal/Kontroll pr. 13.9.2018

Det er ingen kravendringer i Signal/Kontroll fra forrige versjon.

6 Endringslogg for Signal/Kontroll pr 1.2.2018

Kapittel / Avsnitt Endring Endringsartikkel
Kontrollhåndboka Flyttet ATC-baliser og kodere fra avsnitt 6.2.4 til avsnitt 6.2.5, lagt til nytt avsnitt 4.1 i veiledning til kontrollhåndboka. 553_2018_Endringsartikkel_1732

7 Endringslogg for Signal/Kontroll pr. 1.2.2017

Det er ingen kravendringer i Signal/Kontroll fra forrige versjon.

8 Endringslogg for Signal/Kontroll pr. 15.09.2016

Det er ingen kravendringer i Signal/Kontroll fra forrige versjon.

9 Endringslogg for Signal/Kontroll pr 1.2.2016

Kapittel / Avsnitt Endring Endringsartikkel
Signal/Kontroll/Generelle krav/Generelt Utsvaring av sikkerhetstilrådning JB nr. 2015/07T. Krav om at deltakere/medhjelpere skal ha tilgjengelig og være kjent med dokumentasjon for kontrollene. 553_2016_Endringsartikkel_1236
Generelle krav/Regler for kommunikasjon i forbindelse med kontroll av signalanlegg Utsvaring av sikkerhetstilrådning JB nr. 2015/07T. Krav som fastsetter terminologi under kontroller. 553_2016_Endringsartikkel_1237

10 Endringslogg for Signal/Kontroll pr 03.09.2015

Kapittel / Avsnitt Endring Endringsartikkel
Signal/Kontroll/Generelle_krav/Kontrollhåndbok_for_programvarebaserte_signalanlegg Utarbeidet ny kontrollhåndbok for programvarebaserte anlegg 553_2015_Endringsartikkel_1184

11 Endringslogg for Signal/Kontroll pr 26.01.2015

Kapittel / Avsnitt Endring Endringsartikkel
Kontrollhåndbok/Direkte resetting Nytt krav om hvilken blankett som skal benyttes. 553_2014_Endringsartikkel_795

12 Endringslogg for Signal/Kontroll pr 29.08.2014

Det er ingen kravendringer i Signal/Kontroll ved denne revisjonen.

13 Endringslogg for Signal/Kontroll pr 25.01.2014

Kapittel / Avsnitt Endring Endringsartikkel
Signal/Kontroll/Generelle_krav/Kontrollhåndbok#Sammensatte_komponenter_uten_mulighet_for_sikkerhetsfeil_ved_forveksling Krav om funksjonskontroll etter bytte av satser i NSB-78 og NSB-84. 553_2014_Endringsartikkel_770
Signal/Kontroll/Generelle_krav/Kontrollhåndbok/Sjekklister_for_funksjonskontroll Sjekklister for kontroll etter bytte av satser i NSB-78 og NSB-84. 553_2014_Endringsartikkel_771

14 Endringslogg for Signal/Vedlikehold pr 27.08.2013

Det er ingen kravendringer i Signal/Kontroll ved denne revisjonen.

15 Endringslogg for Signal/Kontroll pr 22.01.2013

Det er ingen kravendringer i Signal/Kontroll ved denne revisjonen.

16 Endringslogg for Signal/Kontroll pr 05.07.2012

Det er ingen kravendringer i Signal/Kontroll ved denne revisjonen.

17 Endringslogg for Signal/Kontroll pr 06.01.2012

Det er ingen kravendringer i Signal/Kontroll fra forrige versjon.

18 Endringslogg for Signal/Kontroll pr 04.03.2011

Kapittel Avsnitt Endring Konsekvens for bruker
Generelle krav Vedlegg 01 til Vedlegg a: Kontrollhåndbok Endre prosedyre for forberedelse ved innjustering av 10/50 kHz innkoblingsfelt for å unngå sikkerhetsfeil etter justering av innkoplingsfelt Sikrere prosedyre for å unngå å glemme arriteringsskrue