Endringslogg Signal/Kontroll

Revisjon per 5. jan. 2012 kl. 16:37 av Ft (diskusjon | bidrag) (Satt inn presisering om at det ikke finnes endringer siden siste versjon)

1 Endringslogg for Signal/Kontroll pr 06.01.2012

Det er ingen kravendringer i Signal/Kontroll fra forrige versjon.


2 Endringslogg for Signal/Kontroll pr 04.03.2011

Kapittel Avsnitt Endring Konsekvens for bruker
Generelle krav Vedlegg 01 til Vedlegg a: Kontrollhåndbok Endre prosedyre for forberedelse ved innjustering av 10/50 kHz innkoblingsfelt for å unngå sikkerhetsfeil etter justering av innkoplingsfelt Sikrere prosedyre for å unngå å glemme arriteringsskrue