Endringslogg Signal/Kontroll

Revisjon per 26. aug. 2013 kl. 09:59 av Jcs (diskusjon | bidrag) (rettet dato)

1 Endringslogg for Signal/Vedlikehold pr 27.08.2013

Det er ingen kravendringer i Signal/Kontroll ved denne revisjonen.

2 Endringslogg for Signal/Kontroll pr 22.01.2013

Det er ingen kravendringer i Signal/Kontroll ved denne revisjonen.

3 Endringslogg for Signal/Kontroll pr 05.07.2012

Det er ingen kravendringer i Signal/Kontroll ved denne revisjonen.

4 Endringslogg for Signal/Kontroll pr 06.01.2012

Det er ingen kravendringer i Signal/Kontroll fra forrige versjon.

5 Endringslogg for Signal/Kontroll pr 04.03.2011

Kapittel Avsnitt Endring Konsekvens for bruker
Generelle krav Vedlegg 01 til Vedlegg a: Kontrollhåndbok Endre prosedyre for forberedelse ved innjustering av 10/50 kHz innkoblingsfelt for å unngå sikkerhetsfeil etter justering av innkoplingsfelt Sikrere prosedyre for å unngå å glemme arriteringsskrue