Endringslogg Signal/Kontroll

Revisjon per 24. jan. 2014 kl. 11:36 av Rho (diskusjon | bidrag) (Lagt inn omfang av endring 25.01.2014)

Endringslogg for Signal/Vedlikehold pr 25.01.2014

Kapittel / Avsnitt Endring Endringsartikkel
Signal/Kontroll/Generelle_krav/Kontrollhåndbok#Sammensatte_komponenter_uten_mulighet_for_sikkerhetsfeil_ved_forveksling Krav om funksjonskontroll etter bytte av satser i NSB-78 og NSB-84. 553_2014_Endringsartikkel_770
Signal/Kontroll/Generelle_krav/Kontrollhåndbok/Sjekklister_for_funksjonskontroll Sjekklister for kontroll etter bytte av satser i NSB-78 og NSB-84. 553_2014_Endringsartikkel_771

Endringslogg for Signal/Vedlikehold pr 27.08.2013

Det er ingen kravendringer i Signal/Kontroll ved denne revisjonen.

Endringslogg for Signal/Kontroll pr 22.01.2013

Det er ingen kravendringer i Signal/Kontroll ved denne revisjonen.

Endringslogg for Signal/Kontroll pr 05.07.2012

Det er ingen kravendringer i Signal/Kontroll ved denne revisjonen.

Endringslogg for Signal/Kontroll pr 06.01.2012

Det er ingen kravendringer i Signal/Kontroll fra forrige versjon.

Endringslogg for Signal/Kontroll pr 04.03.2011

Kapittel Avsnitt Endring Konsekvens for bruker
Generelle krav Vedlegg 01 til Vedlegg a: Kontrollhåndbok Endre prosedyre for forberedelse ved innjustering av 10/50 kHz innkoblingsfelt for å unngå sikkerhetsfeil etter justering av innkoplingsfelt Sikrere prosedyre for å unngå å glemme arriteringsskrue