Endringslogg Signal/Kontroll

Revisjon per 1. feb. 2016 kl. 08:18 av Jcs (diskusjon | bidrag) (oppdatert logg)

1 Endringslogg for Signal/Kontroll pr 03.09.2015

Kapittel / Avsnitt Endring Endringsartikkel
Signal/Kontroll/Generelle_krav#Generelt Utsvaring av sikkerhetstilrådning JB nr. 2015/07T 553_2015_Endringsartikkel_1236
Signal/Kontroll/Generelle_krav#Regler_for_kommunikasjon_i_forbindelse_med_kontroll_av_signalanlegg Utsvaring av sikkerhetstilrådning JB nr. 2015/07T 553_2015_Endringsartikkel_1237


2 Endringslogg for Signal/Kontroll pr 03.09.2015

Kapittel / Avsnitt Endring Endringsartikkel
Signal/Kontroll/Generelle_krav/Kontrollhåndbok_for_programvarebaserte_signalanlegg Utarbeidet ny kontrollhåndbok for programvarebaserte anlegg 553_2015_Endringsartikkel_1184

3 Endringslogg for Signal/Kontroll pr 26.01.2015

Kapittel / Avsnitt Endring Endringsartikkel
Kontrollhåndbok/Direkte resetting Nytt krav om hvilken blankett som skal benyttes. 553_2014_Endringsartikkel_795

4 Endringslogg for Signal/Kontroll pr 29.08.2014

Det er ingen kravendringer i Signal/Kontroll ved denne revisjonen.

5 Endringslogg for Signal/Kontroll pr 25.01.2014

Kapittel / Avsnitt Endring Endringsartikkel
Signal/Kontroll/Generelle_krav/Kontrollhåndbok#Sammensatte_komponenter_uten_mulighet_for_sikkerhetsfeil_ved_forveksling Krav om funksjonskontroll etter bytte av satser i NSB-78 og NSB-84. 553_2014_Endringsartikkel_770
Signal/Kontroll/Generelle_krav/Kontrollhåndbok/Sjekklister_for_funksjonskontroll Sjekklister for kontroll etter bytte av satser i NSB-78 og NSB-84. 553_2014_Endringsartikkel_771

6 Endringslogg for Signal/Vedlikehold pr 27.08.2013

Det er ingen kravendringer i Signal/Kontroll ved denne revisjonen.

7 Endringslogg for Signal/Kontroll pr 22.01.2013

Det er ingen kravendringer i Signal/Kontroll ved denne revisjonen.

8 Endringslogg for Signal/Kontroll pr 05.07.2012

Det er ingen kravendringer i Signal/Kontroll ved denne revisjonen.

9 Endringslogg for Signal/Kontroll pr 06.01.2012

Det er ingen kravendringer i Signal/Kontroll fra forrige versjon.

10 Endringslogg for Signal/Kontroll pr 04.03.2011

Kapittel Avsnitt Endring Konsekvens for bruker
Generelle krav Vedlegg 01 til Vedlegg a: Kontrollhåndbok Endre prosedyre for forberedelse ved innjustering av 10/50 kHz innkoblingsfelt for å unngå sikkerhetsfeil etter justering av innkoplingsfelt Sikrere prosedyre for å unngå å glemme arriteringsskrue