Forskjell mellom versjoner av «Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser/Vedlegg/Samsvar mellom Teknisk regelverk og TSI styring, kontroll og signal»

[ukontrollert revisjon][ukontrollert revisjon]
m
Linje 55: Linje 55:
 
| 4.2.16 || Synbarhet av ETCS/signalinstallasjoner || || || || || 3
 
| 4.2.16 || Synbarhet av ETCS/signalinstallasjoner || || || || || 3
 
|-
 
|-
| colspan="7|Merknader
+
| colspan="7|'''Merknader'''
 
|-
 
|-
 
| 1 || colspan="6"|Det er ikke konsistens mellom EN og TSI i krav til sikkerhet. Kravene i Teknisk regelverk er forankret i EN.
 
| 1 || colspan="6"|Det er ikke konsistens mellom EN og TSI i krav til sikkerhet. Kravene i Teknisk regelverk er forankret i EN.

Revisjonen fra 13. sep. 2011 kl. 21:05

Dette vedlegget gir en oversikt over alle relevante basisparametere i TSI CC (Styring, kontroll og signal) for konvensjonelle baner med henvisning til hvor kravene ivaretas i teknisk regelverk:

Tabell 1: Samsvar mellom TSI CC for konvensjonelle baner og teknisk regelverk
Kravnr. TSI Parameter Bok Kap. Avsn. TSI-krav oppfylt Merknad
4.2.1 Sikkerhet 550 RAMS. 1 (ja) 1,2,3
4.2.2 Funksjonalitet ETCS ombordutrustning 2,3
4.2.3 Funksjonalitet ETCS infrastruktur 2,3
4.2.4 EIRENE funksjoner 2
4.2.5 EIRENE og ETCS luftgapspesifikasjoner 2
4.2.6.1 Grensesnitt mellom ETCS og STM 2
4.2.6.2 Grensesnitt mellom GSM-R og ETCS 2,3
4.2.6.3 Odometri 3
4.2.7.1 Grensesnitt mellom radioblokksentraler, funksjoner 2
4.2.7.2 Teknisk grensesnitt mellom radioblokksentraler 3
4.2.7.3 Grensesnitt GSM-R – radioblokksentral 2,3
4.2.7.4 Grensesnitt Eurobalise - LEU 2
4.2.7.5 Grensesnitt Euroloop – LEU 2
4.2.7.6 Forberedelse for installasjon av ERTMS infrastruktur 3
4.2.8 Krypteringsnøkler, håndtering av 2,3
4.2.9 ETCS-identiteter, håndtering av 3
4.2.10 Lagervarmgangsdetektor (HABD) 2,4
4.2.11 Kompatibilitet med togdeteksjon 550 7 3 Ja
4.2.12.1 EMC mellom systemer og delsystemer 510 4 2.1 Ja
4.2.12.2 EMC-kompatibiltiet mellom rullende materiell og infrastruktur 590 Vedlegg 5a Ja
4.2.13 ETCS DMI 3
4.2.14 EIRENE DMI 2,3
4.2.15 Dataregistrering (Black Box) 2,3
4.2.16 Synbarhet av ETCS/signalinstallasjoner 3
Merknader
1 Det er ikke konsistens mellom EN og TSI i krav til sikkerhet. Kravene i Teknisk regelverk er forankret i EN.
2 Krav vil bli innarbeidet i regler for prosjektering, bygging og vedlikehold av ETCS og ERTMS-utrustning.
3 Krav er ikke utarbeidet i denne utgaven av TSIen, og vil bli innarbeidet i regler for prosjektering, bygging og vedlikehold av ETCS og ERTMS-utrustning når de foreligger.
4 Inntil videre ivaretatt i JBVs deteksjonsstrategi