Forskjell mellom versjoner av «Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser/Vedlegg/Samsvar mellom Teknisk regelverk og TSI styring, kontroll og signal»

[kontrollert revisjon][kontrollert revisjon]
(Korrigert CC til CCS i tekst og tabelloverskrift)
(Oppdatert samsvarsliste iht. TSI CCS)
Linje 7: Linje 7:
 
! Kravnr. TSI !! Parameter !! Bok !! Kap. !! Avsn. !! TSI-krav oppfylt !! Merknad
 
! Kravnr. TSI !! Parameter !! Bok !! Kap. !! Avsn. !! TSI-krav oppfylt !! Merknad
 
|-
 
|-
| 4.2.1 || Sikkerhet || align="center"|550 || || RAMS. 1 || align="center"|(ja) || 1
+
| 4.2.1 || Sikkerhetsegenskaper for styring, kontroll og signal som har betydning for samtrafikkevnen || align="center"|550 || || RAMS. 1 || align="center"|(ja) || 1
 
|-
 
|-
 
| 4.2.2 || Funksjonalitet ETCS ombordutrustning || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b || align="center"|ja ||  
 
| 4.2.2 || Funksjonalitet ETCS ombordutrustning || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b || align="center"|ja ||  
Linje 13: Linje 13:
 
| 4.2.3 || Funksjonalitet ETCS infrastruktur || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b || align="center"|ja ||  
 
| 4.2.3 || Funksjonalitet ETCS infrastruktur || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b || align="center"|ja ||  
 
|-
 
|-
| 4.2.4 || EIRENE funksjoner || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b || align="center"|ja ||  
+
| 4.2.4 || Mobile kommunikasjonsfunksjoner for GSM-R for jernbane || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b || align="center"|ja ||  
 
|-
 
|-
| 4.2.5 || EIRENE og ETCS luftgapspesifikasjoner || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b || align="center"|ja ||  
+
| 4.2.5 || EIRENE og ETCS, luftgapspesifikasjoner || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b || align="center"|ja ||  
 
|-
 
|-
| 4.2.6.1 || Grensesnitt mellom ETCS og STM || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b || align="center"|ja ||  
+
| 4.2.6.1 || Grensesnitt mellom ETCS og togsikring i klasse B || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b || align="center"|ja ||  
 
|-
 
|-
 
| 4.2.6.2 || Grensesnitt mellom GSM-R og ETCS || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b || align="center"|ja ||  
 
| 4.2.6.2 || Grensesnitt mellom GSM-R og ETCS || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b || align="center"|ja ||  
 
|-
 
|-
| 4.2.6.3 || Odometri || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b || align="center"|ja ||  
+
| 4.2.6.3 || Måling av tilbakelagt avstand (odometri) || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b || align="center"|ja ||  
 
|-
 
|-
 
| 4.2.7.1 || Grensesnitt mellom radioblokksentraler, funksjoner  || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b || align="center"|ja ||  
 
| 4.2.7.1 || Grensesnitt mellom radioblokksentraler, funksjoner  || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b || align="center"|ja ||  
Linje 27: Linje 27:
 
| 4.2.7.2 || Teknisk grensesnitt mellom radioblokksentraler  || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b || align="center"|ja ||  
 
| 4.2.7.2 || Teknisk grensesnitt mellom radioblokksentraler  || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b || align="center"|ja ||  
 
|-
 
|-
| 4.2.7.3 || Grensesnitt GSM-R – radioblokksentral  || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b || align="center"|ja ||  
+
| 4.2.7.3 || Grensesnitt GSM-R/ETCS utstyr montert langs sporet  || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b || align="center"|ja ||  
 
|-
 
|-
 
| 4.2.7.4 || Grensesnitt Eurobalise - LEU  || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b || align="center"|ja ||  
 
| 4.2.7.4 || Grensesnitt Eurobalise - LEU  || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b || align="center"|ja ||  
Linje 33: Linje 33:
 
| 4.2.7.5 || Grensesnitt Euroloop – LEU  || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b || align="center"|ja ||
 
| 4.2.7.5 || Grensesnitt Euroloop – LEU  || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b || align="center"|ja ||
 
|-
 
|-
| 4.2.7.6 || Forberedelse for installasjon av ERTMS infrastruktur || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b || align="center"|ja ||  
+
| 4.2.8 || Håndtering av kryptonøkler || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b || align="center"|ja ||  
 
|-
 
|-
| 4.2.8 || Krypteringsnøkler, håndtering av  || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b || align="center"|ja ||  
+
| 4.2.9 || Håndtering av ETCS-ID || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b || align="center"|ja ||  
 
|-
 
|-
| 4.2.9 || ETCS-identiteter, håndtering av || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b || align="center"|ja ||  
+
| 4.2.10 || Togdeteksjonssystemer montert langs sporet || align="center"|550 || align="center"|7 || 3 || align="center"|Ja ||
 
|-
 
|-
| 4.2.10 || Lagervarmgangsdetektor (HABD)  || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b || align="center"|ja || 4
+
| 4.2.11 || Elektromagnetisk kompatibilitet mellom rullende materiell og utstyr for styring, kontroll og signal montert langs sporet || align="center"|590 || || Vedlegg 5a || align="center"|Ja ||
 
|-
 
|-
| 4.2.11 || Kompatibilitet med togdeteksjon  || align="center"|550 || align="center"|7 || 3 || align="center"|Ja ||
+
| 4.2.12 || ERTMS/ETCS-grensesnitt mellom fører og maskin || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b || align="center"|ja ||  
 
|-
 
|-
| 4.2.12.1 || EMC mellom systemer og delsystemer  || align="center"|510 || align="center"|4 || 2.1 || align="center"|Ja ||  
+
| 4.2.13 || GSM-R-grensesnitt mellom fører og maskin || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b || align="center"|ja ||  
 
|-
 
|-
| 4.2.12.2 || EMC-kompatibiltiet mellom rullende materiell og infrastruktur || align="center"|590 || || Vedlegg 5a || align="center"|Ja ||
+
| 4.2.14 || Dataregistrering (Black Box) || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b ||align="center"| ja ||  
 
|-
 
|-
| 4.2.13 || ETCS DMI || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b || align="center"|ja ||  
+
| 4.2.15 || Synbarhet av ETCS/signalinstallasjoner || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b || align="center"|ja ||
 
|-
 
|-
| 4.2.14 || EIRENE DMI || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b || align="center"|ja ||
+
| 4.2.16|| Miljøforhold|| || || ||||
|-
 
| 4.2.15 || Dataregistrering (Black Box) || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b ||align="center"| ja ||
 
|-
 
| 4.2.16 || Synbarhet av ETCS/signalinstallasjoner || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b || align="center"|ja ||  
 
 
|-
 
|-
 
| 4.3.1|| Grensesnitt mot delsystem for drift og trafikkstyring|| || || ||||
 
| 4.3.1|| Grensesnitt mot delsystem for drift og trafikkstyring|| || || ||||
 
|-
 
|-
| 4.3.1.1 || Driftsregler || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b ||align="center"| Åpent i TSI OPE CR || 2,3
+
| || Driftsregler (normale forhold og forhold med redusert drift) || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b ||align="center"| Åpent i TSI OPE CR || 2,3
|-
 
| 4.3.1.2 || ETCS grensesnitt mellom lokomotivfører og maskin || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b ||align="center"| Åpent i TSI OPE CR|| 2,3
 
|-
 
| 4.3.1.3 || EIRENE grensesnitt mellom lokomotivfører og maskin || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b ||align="center"| Åpent i TSI OPE CR|| 2,3
 
 
|-
 
|-
| 4.3.1.4 || Grensesnitt mot lovgitt regisrering av data|| align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b ||align="center"| Åpent i TSI OPE CR|| 2,3
+
| || Synlighet av styring, kontroll og signal - elementer montert langs sporet || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b ||align="center"| Åpent i TSI OPE CR|| 2,3
 
|-
 
|-
| 4.3.1.5 || Togets garanterte bremsevirkning og egenskaper|| align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b ||align="center"| Åpent i TSI OPE CR|| 2,3
+
| || Togets bremsevirkning og bremseegenskaper|| align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b ||align="center"| Åpent i TSI OPE CR|| 2,3
 
|-
 
|-
| 4.3.1.6 || Utkobling av ETCS-funksjonaliteten ombord|| align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b ||align="center"| Åpent i TSI OPE CR|| 2,3
+
| || Bruk av sandingsutstyr|| align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b ||align="center"| Åpent i TSI OPE CR|| 2,3
 
|-
 
|-
| 4.3.1.7 || Håndtering av krypteringsnøkler|| align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b ||align="center"| Åpent i TSI OPE CR|| 2,3
+
| || Flensesmøring om bord|| align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b ||align="center"| Åpent i TSI OPE CR|| 2,3
 
|-
 
|-
| 4.3.1.8 || Varmgangsdetektorer|| align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b ||align="center"| Åpent i TSI OPE CR|| 2,3
+
| || Bruk av k-bremser|| align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b ||align="center"| Åpent i TSI OPE CR|| 2,3
 
|-
 
|-
| 4.3.1.9 || Lokomotivførerens aktsomhet|| align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b ||align="center"| Åpent i TSI OPE CR|| 2,3
+
| || Grensesnitt mot lovpliktig registrering av data|| align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b ||align="center"| Åpent i TSI OPE CR|| 2,3
 
|-
 
|-
| 4.3.1.10 || Bruk av sandingsutstyr|| align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b ||align="center"| Åpent i TSI OPE CR|| 2,3
+
| || Grensesnitt mellom lokomotivfører og maskin i ETCS|| align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b ||align="center"| Åpent i TSI OPE CR|| 2,3
 
|-
 
|-
| 4.3.1.11 || Lokomotivførerens ytre synsfelt|| align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b ||align="center"| Åpent i TSI OPE CR|| 2,3
+
| || Grensesnitt mellom lokomotivfører og maskin i GSM-R|| align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b ||align="center"| Åpent i TSI OPE CR|| 2,3
 
|-
 
|-
 
| 4.3.2|| Grensesnitt mot delsystem for rullende materiell|| || || ||||
 
| 4.3.2|| Grensesnitt mot delsystem for rullende materiell|| || || ||||
Linje 111: Linje 103:
 
| 4.3.3|| Grensesnitt mot delsystem for infrastruktur|| || || ||||
 
| 4.3.3|| Grensesnitt mot delsystem for infrastruktur|| || || ||||
 
|-
 
|-
| 4.3.3.1 || Togdeteksjonssystemer || align="center"|550 || align="center"|7 || 3 || align="center"|Ja ||
+
| || Togdeteksjonssystemer (plass for montering) || align="center"|550 || align="center"|7 || 3 || align="center"|Ja ||
 
|-
 
|-
| 4.3.3.2 || Antenner montert langs sporet || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b|| align="center"|Ja ||
+
| || Eurobalise - kommunikasjon (plass til montering) || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b|| align="center"|Ja ||
 
|-
 
|-
| 4.3.3.3 || Fysiske miljøforhold|| align="center"|550 || align="center"|7 || 3 || align="center"|Ja ||
+
| || Eurobalise - kommunikasjon (plass til montering)|| align="center"|550 || align="center"|7 || 3 || align="center"|Ja ||
 
|-
 
|-
| 4.3.3.4 || EMC || align="center"|510 || align="center"|4 || 2.1 || align="center"|Ja ||
+
| || Synlighet av styring, kontroll og signal - elementer montert langs sporet || align="center"|510 || align="center"|4 || 2.1 || align="center"|Ja ||
 
|-
 
|-
 
| 4.3.4|| Grensesnitt mot delsystem for energi|| || || ||||
 
| 4.3.4|| Grensesnitt mot delsystem for energi|| || || ||||
 
|-
 
|-
| 4.3.4.1 || EMC || align="center"|550 || align="center"|4 ||vedlegg b || align="center"|Ja ||
+
| || EMC || align="center"|550 || align="center"|4 ||vedlegg b || align="center"|Ja ||
 
|-
 
|-
 
| colspan="7|'''Merknader'''
 
| colspan="7|'''Merknader'''

Revisjonen fra 7. feb. 2015 kl. 23:52

Dette vedlegget gir en oversikt over alle relevante basisparametere i TSI CCS (Styring, kontroll og signal) for konvensjonelle baner med henvisning til hvor kravene ivaretas i teknisk regelverk:

Tabell 1: Samsvar mellom TSI CCS for konvensjonelle baner og teknisk regelverk
Kravnr. TSI Parameter Bok Kap. Avsn. TSI-krav oppfylt Merknad
4.2.1 Sikkerhetsegenskaper for styring, kontroll og signal som har betydning for samtrafikkevnen 550 RAMS. 1 (ja) 1
4.2.2 Funksjonalitet ETCS ombordutrustning 550 4 vedlegg b ja
4.2.3 Funksjonalitet ETCS infrastruktur 550 4 vedlegg b ja
4.2.4 Mobile kommunikasjonsfunksjoner for GSM-R for jernbane 550 4 vedlegg b ja
4.2.5 EIRENE og ETCS, luftgapspesifikasjoner 550 4 vedlegg b ja
4.2.6.1 Grensesnitt mellom ETCS og togsikring i klasse B 550 4 vedlegg b ja
4.2.6.2 Grensesnitt mellom GSM-R og ETCS 550 4 vedlegg b ja
4.2.6.3 Måling av tilbakelagt avstand (odometri) 550 4 vedlegg b ja
4.2.7.1 Grensesnitt mellom radioblokksentraler, funksjoner 550 4 vedlegg b ja
4.2.7.2 Teknisk grensesnitt mellom radioblokksentraler 550 4 vedlegg b ja
4.2.7.3 Grensesnitt GSM-R/ETCS – utstyr montert langs sporet 550 4 vedlegg b ja
4.2.7.4 Grensesnitt Eurobalise - LEU 550 4 vedlegg b ja
4.2.7.5 Grensesnitt Euroloop – LEU 550 4 vedlegg b ja
4.2.8 Håndtering av kryptonøkler 550 4 vedlegg b ja
4.2.9 Håndtering av ETCS-ID 550 4 vedlegg b ja
4.2.10 Togdeteksjonssystemer montert langs sporet 550 7 3 Ja
4.2.11 Elektromagnetisk kompatibilitet mellom rullende materiell og utstyr for styring, kontroll og signal montert langs sporet 590 Vedlegg 5a Ja
4.2.12 ERTMS/ETCS-grensesnitt mellom fører og maskin 550 4 vedlegg b ja
4.2.13 GSM-R-grensesnitt mellom fører og maskin 550 4 vedlegg b ja
4.2.14 Dataregistrering (Black Box) 550 4 vedlegg b ja
4.2.15 Synbarhet av ETCS/signalinstallasjoner 550 4 vedlegg b ja
4.2.16 Miljøforhold
4.3.1 Grensesnitt mot delsystem for drift og trafikkstyring
Driftsregler (normale forhold og forhold med redusert drift) 550 4 vedlegg b Åpent i TSI OPE CR 2,3
Synlighet av styring, kontroll og signal - elementer montert langs sporet 550 4 vedlegg b Åpent i TSI OPE CR 2,3
Togets bremsevirkning og bremseegenskaper 550 4 vedlegg b Åpent i TSI OPE CR 2,3
Bruk av sandingsutstyr 550 4 vedlegg b Åpent i TSI OPE CR 2,3
Flensesmøring om bord 550 4 vedlegg b Åpent i TSI OPE CR 2,3
Bruk av k-bremser 550 4 vedlegg b Åpent i TSI OPE CR 2,3
Grensesnitt mot lovpliktig registrering av data 550 4 vedlegg b Åpent i TSI OPE CR 2,3
Grensesnitt mellom lokomotivfører og maskin i ETCS 550 4 vedlegg b Åpent i TSI OPE CR 2,3
Grensesnitt mellom lokomotivfører og maskin i GSM-R 550 4 vedlegg b Åpent i TSI OPE CR 2,3
4.3.2 Grensesnitt mot delsystem for rullende materiell
4.3.2.1 Kompatibilitet med togdeteksjonssystemer montert langs sporet 550 7 3 Ja
4.3.2.2 EMC mellom rullende materiell og systemer og delsystemer montert langs sporet 510 4 2.1 Ja
4.3.2.3 Togets garanterte bremsevirkning og egenskaper 550 4 vedlegg b Ja
4.3.2.4 Plassering av antenner om bord for styring og kontroll 550 4 vedlegg b Ja
4.3.2.5 Fysiske miljøforhold 550 4 vedlegg b Ja
4.3.2.6 EMC 510 4 2.1 Ja
4.3.2.7 Utkobling av ETCS-funksjonaliteten om bord 550 4 vedlegg b Ja
4.3.2.8 Grensesnitt for data 550 4 vedlegg b Ja
4.3.2.9 Varmgangsdetektorer 550 4 vedlegg b Ja
4.3.2.10 Frontlys på rullende materiell 550 4 vedlegg b Ja
4.3.2.11 Lokomotivførerens aktsomhetsfunksjon 550 4 vedlegg b Ja
4.3.2.12 Odometri 550 4 vedlegg b Ja
4.3.2.13 Grensenitt mot registrering av data 550 4 vedlegg b Ja
4.3.2.14 Formontering om bord 550 4 vedlegg b Ja
4.3.3 Grensesnitt mot delsystem for infrastruktur
Togdeteksjonssystemer (plass for montering) 550 7 3 Ja
Eurobalise - kommunikasjon (plass til montering) 550 4 vedlegg b Ja
Eurobalise - kommunikasjon (plass til montering) 550 7 3 Ja
Synlighet av styring, kontroll og signal - elementer montert langs sporet 510 4 2.1 Ja
4.3.4 Grensesnitt mot delsystem for energi
EMC 550 4 vedlegg b Ja
Merknader
1 Det er ikke konsistens mellom EN og TSI i krav til sikkerhet. Kravene i Teknisk regelverk er forankret i EN.
2 Krav vil bli innarbeidet i regler for prosjektering, bygging og vedlikehold av ETCS og ERTMS-utrustning.
3 Krav er ikke utarbeidet i denne utgaven av TSIen, og vil bli innarbeidet i regler for prosjektering, bygging og vedlikehold av ETCS og ERTMS-utrustning når de foreligger.
4 Inntil videre ivaretatt i JBVs deteksjonsstrategi