Forskjell mellom versjoner av «Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser/Vedlegg/Samsvar mellom Teknisk regelverk og TSI styring, kontroll og signal»

[kontrollert revisjon][kontrollert revisjon]
(Oppdatert samsvarsliste iht. TSI CCS)
m (Oppdatert samsvarsliste iht. TSI CCS)
Linje 73: Linje 73:
 
| 4.3.2|| Grensesnitt mot delsystem for rullende materiell|| || || ||||
 
| 4.3.2|| Grensesnitt mot delsystem for rullende materiell|| || || ||||
 
|-
 
|-
| 4.3.2.1 || Kompatibilitet med togdeteksjonssystemer montert langs sporet || align="center"|550 || align="center"|7 || 3 || align="center"|Ja ||
+
| || Kompatibilitet med togdeteksjonssystemer montert langs sporet || align="center"|550 || align="center"|7 || 3 || align="center"|Ja ||
 
|-
 
|-
| 4.3.2.2 || EMC mellom rullende materiell og systemer og delsystemer montert langs sporet || align="center"|510 || align="center"|4 || 2.1 || align="center"|Ja ||
+
| || EMC mellom rullende materiell og utstyr for styring, kontroll og signal montert langs sporeet || align="center"|510 || align="center"|4 || 2.1 || align="center"|Ja ||
 
|-
 
|-
| 4.3.2.3 || Togets garanterte bremsevirkning og egenskaper || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b|| align="center"|Ja ||
+
| || Togets bremsevirkning og bremseegenskaper || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b|| align="center"|Ja ||
 
|-
 
|-
| 4.3.2.4 || Plassering av antenner om bord for styring og kontroll || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b|| align="center"|Ja ||
+
| || Plassering av antenner om bord for styring, kontroll og signal om bord || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b|| align="center"|Ja ||
 
|-
 
|-
| 4.3.2.5 || Fysiske miljøforhold || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b|| align="center"|Ja ||
+
| || Utkopling av ETCS-funksjoner om bord || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b|| align="center"|Ja ||
 
|-
 
|-
| 4.3.2.6 || EMC || align="center"|510 || align="center"|4 || 2.1 || align="center"|Ja ||
+
| || Grensesnitt for data || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b|| align="center"|Ja ||
 
|-
 
|-
| 4.3.2.7 || Utkobling av ETCS-funksjonaliteten om bord || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b|| align="center"|Ja ||
+
| ||Synlighet av styring, kontroll og signal - elementer montert langs sporet || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b|| align="center"|Ja ||
 
|-
 
|-
| 4.3.2.8 || Grensesnitt for data || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b|| align="center"|Ja ||
+
| || Grensesnitt mot lovpliktig registrering av data|| align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b|| align="center"|Ja ||
 
|-
 
|-
| 4.3.2.9 || Varmgangsdetektorer || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b|| align="center"|Ja ||
+
| || Kommandoer for utstyr til rullende materiell || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b|| align="center"|Ja ||
 
|-
 
|-
| 4.3.2.10 ||Frontlys på rullende materiell || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b|| align="center"|Ja ||
+
| || Betjening av nødbrems || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b|| align="center"|Ja ||
|-
 
| 4.3.2.11 || Lokomotivførerens aktsomhetsfunksjon || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b|| align="center"|Ja ||
 
|-
 
| 4.3.2.12 || Odometri || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b|| align="center"|Ja ||
 
|-
 
| 4.3.2.13 || Grensenitt mot registrering av data|| align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b|| align="center"|Ja ||
 
|-
 
| 4.3.2.14 || Formontering om bord || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b|| align="center"|Ja ||
 
 
|-
 
|-
 
| 4.3.3|| Grensesnitt mot delsystem for infrastruktur|| || || ||||
 
| 4.3.3|| Grensesnitt mot delsystem for infrastruktur|| || || ||||

Revisjonen fra 8. feb. 2015 kl. 11:37

Dette vedlegget gir en oversikt over alle relevante basisparametere i TSI CCS (Styring, kontroll og signal) for konvensjonelle baner med henvisning til hvor kravene ivaretas i teknisk regelverk:

Tabell 1: Samsvar mellom TSI CCS for konvensjonelle baner og teknisk regelverk
Kravnr. TSI Parameter Bok Kap. Avsn. TSI-krav oppfylt Merknad
4.2.1 Sikkerhetsegenskaper for styring, kontroll og signal som har betydning for samtrafikkevnen 550 RAMS. 1 (ja) 1
4.2.2 Funksjonalitet ETCS ombordutrustning 550 4 vedlegg b ja
4.2.3 Funksjonalitet ETCS infrastruktur 550 4 vedlegg b ja
4.2.4 Mobile kommunikasjonsfunksjoner for GSM-R for jernbane 550 4 vedlegg b ja
4.2.5 EIRENE og ETCS, luftgapspesifikasjoner 550 4 vedlegg b ja
4.2.6.1 Grensesnitt mellom ETCS og togsikring i klasse B 550 4 vedlegg b ja
4.2.6.2 Grensesnitt mellom GSM-R og ETCS 550 4 vedlegg b ja
4.2.6.3 Måling av tilbakelagt avstand (odometri) 550 4 vedlegg b ja
4.2.7.1 Grensesnitt mellom radioblokksentraler, funksjoner 550 4 vedlegg b ja
4.2.7.2 Teknisk grensesnitt mellom radioblokksentraler 550 4 vedlegg b ja
4.2.7.3 Grensesnitt GSM-R/ETCS – utstyr montert langs sporet 550 4 vedlegg b ja
4.2.7.4 Grensesnitt Eurobalise - LEU 550 4 vedlegg b ja
4.2.7.5 Grensesnitt Euroloop – LEU 550 4 vedlegg b ja
4.2.8 Håndtering av kryptonøkler 550 4 vedlegg b ja
4.2.9 Håndtering av ETCS-ID 550 4 vedlegg b ja
4.2.10 Togdeteksjonssystemer montert langs sporet 550 7 3 Ja
4.2.11 Elektromagnetisk kompatibilitet mellom rullende materiell og utstyr for styring, kontroll og signal montert langs sporet 590 Vedlegg 5a Ja
4.2.12 ERTMS/ETCS-grensesnitt mellom fører og maskin 550 4 vedlegg b ja
4.2.13 GSM-R-grensesnitt mellom fører og maskin 550 4 vedlegg b ja
4.2.14 Dataregistrering (Black Box) 550 4 vedlegg b ja
4.2.15 Synbarhet av ETCS/signalinstallasjoner 550 4 vedlegg b ja
4.2.16 Miljøforhold
4.3.1 Grensesnitt mot delsystem for drift og trafikkstyring
Driftsregler (normale forhold og forhold med redusert drift) 550 4 vedlegg b Åpent i TSI OPE CR 2,3
Synlighet av styring, kontroll og signal - elementer montert langs sporet 550 4 vedlegg b Åpent i TSI OPE CR 2,3
Togets bremsevirkning og bremseegenskaper 550 4 vedlegg b Åpent i TSI OPE CR 2,3
Bruk av sandingsutstyr 550 4 vedlegg b Åpent i TSI OPE CR 2,3
Flensesmøring om bord 550 4 vedlegg b Åpent i TSI OPE CR 2,3
Bruk av k-bremser 550 4 vedlegg b Åpent i TSI OPE CR 2,3
Grensesnitt mot lovpliktig registrering av data 550 4 vedlegg b Åpent i TSI OPE CR 2,3
Grensesnitt mellom lokomotivfører og maskin i ETCS 550 4 vedlegg b Åpent i TSI OPE CR 2,3
Grensesnitt mellom lokomotivfører og maskin i GSM-R 550 4 vedlegg b Åpent i TSI OPE CR 2,3
4.3.2 Grensesnitt mot delsystem for rullende materiell
Kompatibilitet med togdeteksjonssystemer montert langs sporet 550 7 3 Ja
EMC mellom rullende materiell og utstyr for styring, kontroll og signal montert langs sporeet 510 4 2.1 Ja
Togets bremsevirkning og bremseegenskaper 550 4 vedlegg b Ja
Plassering av antenner om bord for styring, kontroll og signal om bord 550 4 vedlegg b Ja
Utkopling av ETCS-funksjoner om bord 550 4 vedlegg b Ja
Grensesnitt for data 550 4 vedlegg b Ja
Synlighet av styring, kontroll og signal - elementer montert langs sporet 550 4 vedlegg b Ja
Grensesnitt mot lovpliktig registrering av data 550 4 vedlegg b Ja
Kommandoer for utstyr til rullende materiell 550 4 vedlegg b Ja
Betjening av nødbrems 550 4 vedlegg b Ja
4.3.3 Grensesnitt mot delsystem for infrastruktur
Togdeteksjonssystemer (plass for montering) 550 7 3 Ja
Eurobalise - kommunikasjon (plass til montering) 550 4 vedlegg b Ja
Eurobalise - kommunikasjon (plass til montering) 550 7 3 Ja
Synlighet av styring, kontroll og signal - elementer montert langs sporet 510 4 2.1 Ja
4.3.4 Grensesnitt mot delsystem for energi
EMC 550 4 vedlegg b Ja
Merknader
1 Det er ikke konsistens mellom EN og TSI i krav til sikkerhet. Kravene i Teknisk regelverk er forankret i EN.
2 Krav vil bli innarbeidet i regler for prosjektering, bygging og vedlikehold av ETCS og ERTMS-utrustning.
3 Krav er ikke utarbeidet i denne utgaven av TSIen, og vil bli innarbeidet i regler for prosjektering, bygging og vedlikehold av ETCS og ERTMS-utrustning når de foreligger.
4 Inntil videre ivaretatt i JBVs deteksjonsstrategi