Forskjell mellom versjoner av «Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser/Vedlegg/Samsvar mellom Teknisk regelverk og TSI styring, kontroll og signal»

[ukontrollert revisjon][kontrollert revisjon]
m (Lagt til ruter i tabellen)
 
(24 mellomliggende revisjoner av 7 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
Dette vedlegget gir en oversikt over alle relevante basisparametere i TSI CC (Styring, kontroll og signal) for konvensjonelle baner med henvisning til hvor kravene ivaretas i teknisk regelverk:
+
Dette vedlegget gir en oversikt over alle relevante basisparametere i TSI CCS (Styring, kontroll og signal) med henvisning til hvor kravene ivaretas i teknisk regelverk:
  
 
<figtable id="tab:tabell">
 
<figtable id="tab:tabell">
{| class="wikitable" style="text-align:center"
+
{| class="wikitable" style="text-align:left"
|+ <caption>Samsvar mellom TSI CC for konvensjonelle baner og teknisk regelverk</caption>
+
|+ <caption>Samsvar mellom TSI CCS og teknisk regelverk</caption>
 
|-
 
|-
! Kravnr. TSI !! Parameter !! Bok !! Kap. !! Avsn. !! TSI-krav oppfylt !! Merknad
+
! Krav nr. (TSI) !! Parameter !! Bok !! Kap. !! Avsn. !! TSI-krav oppfylt !! Merknad
 
|-
 
|-
| 4.2.1 || Sikkerhet || 550 || || RAMS. 1 || (ja) || 1,2,3
+
| 4.2.1 || Sikkerhetsegenskaper for styring, kontroll og signal som har betydning for samtrafikkevnen || align="center"|550 || || RAMS. 1 || align="center"|(ja) || 1
 
|-
 
|-
| 4.2.2 || Funksjonalitet ETCS ombordutrustning || || || || || 2,3
+
| 4.2.1.1 || Sikkerhet || align="center"|550 || align="center"|4 || || align="center"|ja ||  
 
|-
 
|-
| 4.2.3 || Funksjonalitet ETCS infrastruktur || || || || || 2,3
+
| 4.2.1.2 || Pålitelighet/tilgjengelighet || align="center"|550 || align="center"|4 || || align="center"|ja ||  
 
|-
 
|-
| 4.2.4 || EIRENE funksjoner || || || || || 2
+
| 4.2.2 || ERTMS/ETCS-funksjoner om bord || || || || align="center"|ja ||  
 
|-
 
|-
| 4.2.5 || EIRENE og ETCS luftgapspesifikasjoner || || || || || 2
+
| 4.2.3 || ERTMS/ETCS-funksjoner langs sporet || || || || align="center"|ja ||  
 
|-
 
|-
| 4.2.6.1 || Grensesnitt mellom ETCS og STM || || || || || 2
+
| 4.2.4 || Mobile kommunikasjonsfunksjoner for GSM-R || || || || ||
 
|-
 
|-
| 4.2.6.2 || Grensesnitt mellom GSM-R og ETCS || || || || || 2,3
+
| 4.2.4.1 || Grunnleggende kommunikasjonsfunksjon || || || || align="center"|ja ||  
 
|-
 
|-
| 4.2.6.3 || Odometri || || || || || 3
+
| 4.2.4.2 || Programmer for tale- og driftskommunikasjon || || || || align="center"|ja ||  
 
|-
 
|-
| 4.2.7.1 || Grensesnitt mellom radioblokksentraler, funksjoner  || || || || || 2
+
| 4.2.4.3 || Datakommunikasjonsprogrammer for ETCS || || || || align="center"|ja ||  
 
|-
 
|-
| 4.2.7.2 || Teknisk grensesnitt mellom radioblokksentraler  || || || || || 3
+
| 4.2.5 || Luftgapsgrensesnitt for ERTMS/ETCS og GSM-R || || || || ||
 
|-
 
|-
| 4.2.7.3 || Grensesnitt GSM-R – radioblokksentral  || || || || || 2,3
+
| 4.2.5.1 || Radiokommunikasjon med toget || || || || align="center"|ja ||  
 
|-
 
|-
| 4.2.7.4 || Grensesnitt Eurobalise - LEU  || || || || || 2
+
| 4.2.5.2 || Eurobalise-kommunikasjon med toget || || || || align="center"|ja ||  
 
|-
 
|-
| 4.2.7.5 || Grensesnitt Euroloop – LEU  || || || || || 2
+
| 4.2.5.3 || Euroloop-kommunikasjon med toget || || || || align="center"|ja ||  
 
|-
 
|-
| 4.2.7.6 || Forberedelse for installasjon av ERTMS infrastruktur  || || || || || 3
+
| 4.2.6 || Interne grensesnitt for styring, kontroll og signal om bord || || || || ||
 
|-
 
|-
| 4.2.8 || Krypteringsnøkler, håndtering av  || || || || || 2,3
+
| 4.2.6.1 || Grensesnitt mellom ERTMS/ETCS og togsikring i klasse B || || || || align="center"|ja ||  
 
|-
 
|-
| 4.2.9 || ETCS-identiteter, håndtering av  || || || || || 3
+
| 4.2.6.2 || Grensesnitt mellom GSM-R og ERTMS/ETCS || || || || align="center"|ja ||  
 
|-
 
|-
| 4.2.10 || Lagervarmgangsdetektor (HABD) || || || || || 2,4
+
| 4.2.6.3 || Måling av tilbakelagt avstand (odometri) || || || || align="center"|ja ||  
 
|-
 
|-
| 4.2.11 || Kompatibilitet med togdeteksjon  || 550 || 7 || 3 || Ja ||
+
| 4.2.7 || Interne grensesnitt for styring, kontroll og signal langs sporet || || || || ||
 
|-
 
|-
| 4.2.12.1 || EMC mellom systemer og delsystemer  || 510 || 4 || 2.1 || Ja ||  
+
| 4.2.7.1 || Funksjonsgrensesnitt mellom radioblokksentraler || || || || align="center"|ja ||  
 
|-
 
|-
| 4.2.12.2 || EMC-kompatibiltiet mellom rullende materiell og infrastruktur || 590 || || Vedlegg 5a || Ja ||
+
| 4.2.7.2 || Teknisk grensesnitt mellom radioblokksentraler  || || || || align="center"|ja ||  
 
|-
 
|-
| 4.2.13 || ETCS DMI || || || || || 3
+
| 4.2.7.3 || Grensesnitt GSM-R/ETCS – utstyr montert langs sporet  || || || || align="center"|ja ||  
 
|-
 
|-
| 4.2.14 || EIRENE DMI || || || || || 2,3
+
| 4.2.7.4 || Grensesnitt Eurobalise - LEU  || || || || align="center"|ja ||  
 
|-
 
|-
| 4.2.15 || Dataregistrering (Black Box) || || || || || 2,3
+
| 4.2.7.5 || Grensesnitt Euroloop – LEU  || || || || align="center"|ja ||
 
|-
 
|-
| 4.2.16 || Synbarhet av ETCS/signalinstallasjoner || || || || || 3
+
| 4.2.8 || Håndtering av kryptonøkler  || || || || align="center"|ja ||
 +
|-
 +
| 4.2.9 || Håndtering av ETCS-ID  || || || || align="center"|ja ||
 +
|-
 +
| 4.2.10 || Togdeteksjonssystemer montert langs sporet  || align="center"|550 || align="center"|7 || 3 || align="center"|Ja ||
 +
|-
 +
| 4.2.11 || Elektromagnetisk kompatibilitet mellom rullende materiell og utstyr for styring, kontroll og signal montert langs sporet || align="center"|590 || || Vedlegg 5a || align="center"|Ja ||
 +
|-
 +
| 4.2.12 || ERTMS/ETCS-grensesnitt mellom fører og maskin || || || || align="center"|ja ||
 +
|-
 +
| 4.2.13 || GSM-R-grensesnitt mellom fører og maskin || || || || align="center"|ja ||
 +
|-
 +
| 4.2.14 || Grensesnitt mot lovpliktig registrering av data || || || ||align="center"| ja ||
 +
|-
 +
| 4.2.15 || Synlighet av styring, kontroll og signal-elementer montert langs spore || || || || align="center"|ja ||
 +
|-
 +
| 4.2.16|| Miljøforhold|| || || ||||
 +
|-
 +
| 4.3.1|| Grensesnitt mot delsystem for drift og trafikkstyring|| || || || ||
 +
|-
 +
| || Driftsregler (normale forhold og forhold med redusert drift) || || || ||align="center"| Åpent i TSI OPE CR || 2,3
 +
|-
 +
|  || Synlighet av styring, kontroll og signal - elementer montert langs sporet || || || ||align="center"| Åpent i TSI OPE CR|| 2,3
 +
|-
 +
|  || Togets bremsevirkning og bremseegenskaper|| || || ||align="center"| Åpent i TSI OPE CR|| 2,3
 +
|-
 +
|  || Bruk av sandingsutstyr|| || || ||align="center"| Åpent i TSI OPE CR|| 2,3
 +
|-
 +
|  || Flensesmøring om bord|| || || ||align="center"| Åpent i TSI OPE CR|| 2,3
 +
|-
 +
|  || Bruk av k-bremser|| || || ||align="center"| Åpent i TSI OPE CR|| 2,3
 +
|-
 +
|  || Grensesnitt mot lovpliktig registrering av data|| || || ||align="center"| Åpent i TSI OPE CR|| 2,3
 +
|-
 +
|  || Grensesnitt mellom lokomotivfører og maskin i ETCS|| || || ||align="center"| Åpent i TSI OPE CR|| 2,3
 +
|-
 +
|  || Grensesnitt mellom lokomotivfører og maskin i GSM-R|| || || ||align="center"| Åpent i TSI OPE CR|| 2,3
 +
|-
 +
| 4.3.2|| Grensesnitt mot delsystem for rullende materiell|| || || || ||
 +
|-
 +
|  || Kompatibilitet med togdeteksjonssystemer montert langs sporet || align="center"|550 || align="center"|7 || 3 || align="center"|Ja ||
 +
|-
 +
|  || [[Definisjon:Elektromagnetisk kompatibilitet (sameksistens)|EMC]] mellom rullende materiell og utstyr for styring, kontroll og signal montert langs sporeet || align="center"|510 || align="center"|4 || 2.1 || align="center"|Ja ||
 +
|-
 +
|  || Togets bremsevirkning og bremseegenskaper || || |||| align="center"|Ja ||
 +
|-
 +
|  || Plassering av antenner om bord for styring, kontroll og signal om bord || || |||| align="center"|Ja ||
 +
|-
 +
|  || Utkopling av ETCS-funksjoner om bord || || |||| align="center"|Ja ||
 +
|-
 +
|  || Grensesnitt for data || || |||| align="center"|Ja ||
 +
|-
 +
|  ||Synlighet av styring, kontroll og signal - elementer montert langs sporet || || |||| align="center"|Ja ||
 +
|-
 +
|  || Grensesnitt mot lovpliktig registrering av data|| || |||| align="center"|Ja ||
 +
|-
 +
|  || Kommandoer for utstyr til rullende materiell || || |||| align="center"|Ja ||
 +
|-
 +
|  || Betjening av nødbrems || || |||| align="center"|Ja ||
 +
|-
 +
| 4.3.3|| Grensesnitt mot delsystem for infrastruktur|| || || || ||
 +
|-
 +
|  || Togdeteksjonssystemer (plass for montering) || align="center"|550 || align="center"|7 || 3 || align="center"|Ja ||
 +
|-
 +
|  || Eurobalise - kommunikasjon (plass til montering) || || |||| align="center"|Ja ||
 +
|-
 +
|  || Eurobalise - kommunikasjon (plass til montering)|| align="center"|550 || align="center"|7 || 3 || align="center"|Ja ||
 +
|-
 +
|  || Synlighet av styring, kontroll og signal - elementer montert langs sporet || align="center"|510 || align="center"|4 || 2.1 || align="center"|Ja ||
 +
|-
 +
| 4.3.4|| Grensesnitt mot delsystem for energi|| || || || ||
 +
|-
 +
|  || Kommandoer for utstyr til rullen de materiell ||  || || || align="center"|Ja ||
 
|-
 
|-
 
| colspan="7|'''Merknader'''
 
| colspan="7|'''Merknader'''
 
|-
 
|-
| 1 || colspan="6"|Det er ikke konsistens mellom EN og TSI i krav til sikkerhet. Kravene i Teknisk regelverk er forankret i EN.
+
| align="center"|1 || colspan="6"|Det er ikke konsistens mellom EN og TSI i krav til sikkerhet. Kravene i Teknisk regelverk er forankret i EN.
|-
 
| 2 || colspan="6"|Krav vil bli innarbeidet i regler for prosjektering, bygging og vedlikehold av ETCS og ERTMS-utrustning.
 
 
|-
 
|-
| 3 || colspan="6"|Krav er ikke utarbeidet i denne utgaven av TSIen, og vil bli innarbeidet i regler for prosjektering, bygging og vedlikehold av ETCS og ERTMS-utrustning når de foreligger.
+
| align="center"|2 || colspan="6"|Krav vil bli innarbeidet i regler for prosjektering, bygging og vedlikehold av ETCS og ERTMS-utrustning.
 
|-
 
|-
| 4 || colspan="6"|Inntil videre ivaretatt i JBVs deteksjonsstrategi
+
| align="center"|3 || colspan="6"|Krav er ikke utarbeidet i denne utgaven av TSIen, og vil bli innarbeidet i regler for prosjektering, bygging og vedlikehold av ETCS og ERTMS-utrustning når de foreligger.
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
 
</figtable>
 
</figtable>

Nåværende revisjon fra 16. aug. 2019 kl. 11:40

Dette vedlegget gir en oversikt over alle relevante basisparametere i TSI CCS (Styring, kontroll og signal) med henvisning til hvor kravene ivaretas i teknisk regelverk:

Tabell 1: Samsvar mellom TSI CCS og teknisk regelverk
Krav nr. (TSI) Parameter Bok Kap. Avsn. TSI-krav oppfylt Merknad
4.2.1 Sikkerhetsegenskaper for styring, kontroll og signal som har betydning for samtrafikkevnen 550 RAMS. 1 (ja) 1
4.2.1.1 Sikkerhet 550 4 ja
4.2.1.2 Pålitelighet/tilgjengelighet 550 4 ja
4.2.2 ERTMS/ETCS-funksjoner om bord ja
4.2.3 ERTMS/ETCS-funksjoner langs sporet ja
4.2.4 Mobile kommunikasjonsfunksjoner for GSM-R
4.2.4.1 Grunnleggende kommunikasjonsfunksjon ja
4.2.4.2 Programmer for tale- og driftskommunikasjon ja
4.2.4.3 Datakommunikasjonsprogrammer for ETCS ja
4.2.5 Luftgapsgrensesnitt for ERTMS/ETCS og GSM-R
4.2.5.1 Radiokommunikasjon med toget ja
4.2.5.2 Eurobalise-kommunikasjon med toget ja
4.2.5.3 Euroloop-kommunikasjon med toget ja
4.2.6 Interne grensesnitt for styring, kontroll og signal om bord
4.2.6.1 Grensesnitt mellom ERTMS/ETCS og togsikring i klasse B ja
4.2.6.2 Grensesnitt mellom GSM-R og ERTMS/ETCS ja
4.2.6.3 Måling av tilbakelagt avstand (odometri) ja
4.2.7 Interne grensesnitt for styring, kontroll og signal langs sporet
4.2.7.1 Funksjonsgrensesnitt mellom radioblokksentraler ja
4.2.7.2 Teknisk grensesnitt mellom radioblokksentraler ja
4.2.7.3 Grensesnitt GSM-R/ETCS – utstyr montert langs sporet ja
4.2.7.4 Grensesnitt Eurobalise - LEU ja
4.2.7.5 Grensesnitt Euroloop – LEU ja
4.2.8 Håndtering av kryptonøkler ja
4.2.9 Håndtering av ETCS-ID ja
4.2.10 Togdeteksjonssystemer montert langs sporet 550 7 3 Ja
4.2.11 Elektromagnetisk kompatibilitet mellom rullende materiell og utstyr for styring, kontroll og signal montert langs sporet 590 Vedlegg 5a Ja
4.2.12 ERTMS/ETCS-grensesnitt mellom fører og maskin ja
4.2.13 GSM-R-grensesnitt mellom fører og maskin ja
4.2.14 Grensesnitt mot lovpliktig registrering av data ja
4.2.15 Synlighet av styring, kontroll og signal-elementer montert langs spore ja
4.2.16 Miljøforhold
4.3.1 Grensesnitt mot delsystem for drift og trafikkstyring
Driftsregler (normale forhold og forhold med redusert drift) Åpent i TSI OPE CR 2,3
Synlighet av styring, kontroll og signal - elementer montert langs sporet Åpent i TSI OPE CR 2,3
Togets bremsevirkning og bremseegenskaper Åpent i TSI OPE CR 2,3
Bruk av sandingsutstyr Åpent i TSI OPE CR 2,3
Flensesmøring om bord Åpent i TSI OPE CR 2,3
Bruk av k-bremser Åpent i TSI OPE CR 2,3
Grensesnitt mot lovpliktig registrering av data Åpent i TSI OPE CR 2,3
Grensesnitt mellom lokomotivfører og maskin i ETCS Åpent i TSI OPE CR 2,3
Grensesnitt mellom lokomotivfører og maskin i GSM-R Åpent i TSI OPE CR 2,3
4.3.2 Grensesnitt mot delsystem for rullende materiell
Kompatibilitet med togdeteksjonssystemer montert langs sporet 550 7 3 Ja
EMC mellom rullende materiell og utstyr for styring, kontroll og signal montert langs sporeet 510 4 2.1 Ja
Togets bremsevirkning og bremseegenskaper Ja
Plassering av antenner om bord for styring, kontroll og signal om bord Ja
Utkopling av ETCS-funksjoner om bord Ja
Grensesnitt for data Ja
Synlighet av styring, kontroll og signal - elementer montert langs sporet Ja
Grensesnitt mot lovpliktig registrering av data Ja
Kommandoer for utstyr til rullende materiell Ja
Betjening av nødbrems Ja
4.3.3 Grensesnitt mot delsystem for infrastruktur
Togdeteksjonssystemer (plass for montering) 550 7 3 Ja
Eurobalise - kommunikasjon (plass til montering) Ja
Eurobalise - kommunikasjon (plass til montering) 550 7 3 Ja
Synlighet av styring, kontroll og signal - elementer montert langs sporet 510 4 2.1 Ja
4.3.4 Grensesnitt mot delsystem for energi
Kommandoer for utstyr til rullen de materiell Ja
Merknader
1 Det er ikke konsistens mellom EN og TSI i krav til sikkerhet. Kravene i Teknisk regelverk er forankret i EN.
2 Krav vil bli innarbeidet i regler for prosjektering, bygging og vedlikehold av ETCS og ERTMS-utrustning.
3 Krav er ikke utarbeidet i denne utgaven av TSIen, og vil bli innarbeidet i regler for prosjektering, bygging og vedlikehold av ETCS og ERTMS-utrustning når de foreligger.