Forskjell mellom versjoner av «Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser/Vedlegg/Samsvar mellom Teknisk regelverk og TSI styring, kontroll og signal»

m (Redigert tekst.)
m (Lagt til ruter i tabellen)
Linje 17: Linje 17:
 
| 4.2.3 || ERTMS/ETCS-funksjoner langs sporet || || || || align="center"|ja ||  
 
| 4.2.3 || ERTMS/ETCS-funksjoner langs sporet || || || || align="center"|ja ||  
 
|-
 
|-
| 4.2.4 || Mobile kommunikasjonsfunksjoner for GSM-R ||
+
| 4.2.4 || Mobile kommunikasjonsfunksjoner for GSM-R || || || || ||
 
|-
 
|-
 
| 4.2.4.1 || Grunnleggende kommunikasjonsfunksjon || || || || align="center"|ja ||  
 
| 4.2.4.1 || Grunnleggende kommunikasjonsfunksjon || || || || align="center"|ja ||  
Linje 25: Linje 25:
 
| 4.2.4.3 || Datakommunikasjonsprogrammer for ETCS || || || || align="center"|ja ||  
 
| 4.2.4.3 || Datakommunikasjonsprogrammer for ETCS || || || || align="center"|ja ||  
 
|-
 
|-
| 4.2.5 || Luftgapsgrensesnitt for ERTMS/ETCS og GSM-R ||
+
| 4.2.5 || Luftgapsgrensesnitt for ERTMS/ETCS og GSM-R || || || || ||
 
|-
 
|-
 
| 4.2.5.1 || Radiokommunikasjon med toget || || || || align="center"|ja ||  
 
| 4.2.5.1 || Radiokommunikasjon med toget || || || || align="center"|ja ||  
Linje 33: Linje 33:
 
| 4.2.5.3 || Euroloop-kommunikasjon med toget || || || || align="center"|ja ||  
 
| 4.2.5.3 || Euroloop-kommunikasjon med toget || || || || align="center"|ja ||  
 
|-
 
|-
| 4.2.6 || Interne grensesnitt for styring, kontroll og signal om bord ||
+
| 4.2.6 || Interne grensesnitt for styring, kontroll og signal om bord || || || || ||
 
|-
 
|-
 
| 4.2.6.1 || Grensesnitt mellom ERTMS/ETCS og togsikring i klasse B || || || || align="center"|ja ||  
 
| 4.2.6.1 || Grensesnitt mellom ERTMS/ETCS og togsikring i klasse B || || || || align="center"|ja ||  
Linje 41: Linje 41:
 
| 4.2.6.3 || Måling av tilbakelagt avstand (odometri) || || || || align="center"|ja ||  
 
| 4.2.6.3 || Måling av tilbakelagt avstand (odometri) || || || || align="center"|ja ||  
 
|-
 
|-
| 4.2.7 || Interne grensesnitt for styring, kontroll og signal langs sporet ||  
+
| 4.2.7 || Interne grensesnitt for styring, kontroll og signal langs sporet || || || || ||
 
|-
 
|-
 
| 4.2.7.1 || Funksjonsgrensesnitt mellom radioblokksentraler || || || || align="center"|ja ||  
 
| 4.2.7.1 || Funksjonsgrensesnitt mellom radioblokksentraler || || || || align="center"|ja ||  
Linje 71: Linje 71:
 
| 4.2.16|| Miljøforhold|| || || ||||
 
| 4.2.16|| Miljøforhold|| || || ||||
 
|-
 
|-
| 4.3.1|| Grensesnitt mot delsystem for drift og trafikkstyring||
+
| 4.3.1|| Grensesnitt mot delsystem for drift og trafikkstyring|| || || || ||
 
|-
 
|-
 
| || Driftsregler (normale forhold og forhold med redusert drift) || || || ||align="center"| Åpent i TSI OPE CR || 2,3
 
| || Driftsregler (normale forhold og forhold med redusert drift) || || || ||align="center"| Åpent i TSI OPE CR || 2,3
Linje 91: Linje 91:
 
|  || Grensesnitt mellom lokomotivfører og maskin i GSM-R|| || || ||align="center"| Åpent i TSI OPE CR|| 2,3
 
|  || Grensesnitt mellom lokomotivfører og maskin i GSM-R|| || || ||align="center"| Åpent i TSI OPE CR|| 2,3
 
|-
 
|-
| 4.3.2|| Grensesnitt mot delsystem for rullende materiell||
+
| 4.3.2|| Grensesnitt mot delsystem for rullende materiell|| || || || ||
 
|-
 
|-
 
|  || Kompatibilitet med togdeteksjonssystemer montert langs sporet || align="center"|550 || align="center"|7 || 3 || align="center"|Ja ||
 
|  || Kompatibilitet med togdeteksjonssystemer montert langs sporet || align="center"|550 || align="center"|7 || 3 || align="center"|Ja ||
Linje 113: Linje 113:
 
|  || Betjening av nødbrems || || |||| align="center"|Ja ||
 
|  || Betjening av nødbrems || || |||| align="center"|Ja ||
 
|-
 
|-
| 4.3.3|| Grensesnitt mot delsystem for infrastruktur||
+
| 4.3.3|| Grensesnitt mot delsystem for infrastruktur|| || || || ||
 
|-
 
|-
 
|  || Togdeteksjonssystemer (plass for montering) || align="center"|550 || align="center"|7 || 3 || align="center"|Ja ||
 
|  || Togdeteksjonssystemer (plass for montering) || align="center"|550 || align="center"|7 || 3 || align="center"|Ja ||
Linje 123: Linje 123:
 
|  || Synlighet av styring, kontroll og signal - elementer montert langs sporet || align="center"|510 || align="center"|4 || 2.1 || align="center"|Ja ||
 
|  || Synlighet av styring, kontroll og signal - elementer montert langs sporet || align="center"|510 || align="center"|4 || 2.1 || align="center"|Ja ||
 
|-
 
|-
| 4.3.4|| Grensesnitt mot delsystem for energi||
+
| 4.3.4|| Grensesnitt mot delsystem for energi|| || || || ||
 
|-
 
|-
 
|  || Kommandoer for utstyr til rullen de materiell ||  || || || align="center"|Ja ||
 
|  || Kommandoer for utstyr til rullen de materiell ||  || || || align="center"|Ja ||

Revisjonen fra 16. aug. 2019 kl. 11:40

Dette vedlegget gir en oversikt over alle relevante basisparametere i TSI CCS (Styring, kontroll og signal) med henvisning til hvor kravene ivaretas i teknisk regelverk:

Tabell 1: Samsvar mellom TSI CCS og teknisk regelverk
Krav nr. (TSI) Parameter Bok Kap. Avsn. TSI-krav oppfylt Merknad
4.2.1 Sikkerhetsegenskaper for styring, kontroll og signal som har betydning for samtrafikkevnen 550 RAMS. 1 (ja) 1
4.2.1.1 Sikkerhet 550 4 ja
4.2.1.2 Pålitelighet/tilgjengelighet 550 4 ja
4.2.2 ERTMS/ETCS-funksjoner om bord ja
4.2.3 ERTMS/ETCS-funksjoner langs sporet ja
4.2.4 Mobile kommunikasjonsfunksjoner for GSM-R
4.2.4.1 Grunnleggende kommunikasjonsfunksjon ja
4.2.4.2 Programmer for tale- og driftskommunikasjon ja
4.2.4.3 Datakommunikasjonsprogrammer for ETCS ja
4.2.5 Luftgapsgrensesnitt for ERTMS/ETCS og GSM-R
4.2.5.1 Radiokommunikasjon med toget ja
4.2.5.2 Eurobalise-kommunikasjon med toget ja
4.2.5.3 Euroloop-kommunikasjon med toget ja
4.2.6 Interne grensesnitt for styring, kontroll og signal om bord
4.2.6.1 Grensesnitt mellom ERTMS/ETCS og togsikring i klasse B ja
4.2.6.2 Grensesnitt mellom GSM-R og ERTMS/ETCS ja
4.2.6.3 Måling av tilbakelagt avstand (odometri) ja
4.2.7 Interne grensesnitt for styring, kontroll og signal langs sporet
4.2.7.1 Funksjonsgrensesnitt mellom radioblokksentraler ja
4.2.7.2 Teknisk grensesnitt mellom radioblokksentraler ja
4.2.7.3 Grensesnitt GSM-R/ETCS – utstyr montert langs sporet ja
4.2.7.4 Grensesnitt Eurobalise - LEU ja
4.2.7.5 Grensesnitt Euroloop – LEU ja
4.2.8 Håndtering av kryptonøkler ja
4.2.9 Håndtering av ETCS-ID ja
4.2.10 Togdeteksjonssystemer montert langs sporet 550 7 3 Ja
4.2.11 Elektromagnetisk kompatibilitet mellom rullende materiell og utstyr for styring, kontroll og signal montert langs sporet 590 Vedlegg 5a Ja
4.2.12 ERTMS/ETCS-grensesnitt mellom fører og maskin ja
4.2.13 GSM-R-grensesnitt mellom fører og maskin ja
4.2.14 Grensesnitt mot lovpliktig registrering av data ja
4.2.15 Synlighet av styring, kontroll og signal-elementer montert langs spore ja
4.2.16 Miljøforhold
4.3.1 Grensesnitt mot delsystem for drift og trafikkstyring
Driftsregler (normale forhold og forhold med redusert drift) Åpent i TSI OPE CR 2,3
Synlighet av styring, kontroll og signal - elementer montert langs sporet Åpent i TSI OPE CR 2,3
Togets bremsevirkning og bremseegenskaper Åpent i TSI OPE CR 2,3
Bruk av sandingsutstyr Åpent i TSI OPE CR 2,3
Flensesmøring om bord Åpent i TSI OPE CR 2,3
Bruk av k-bremser Åpent i TSI OPE CR 2,3
Grensesnitt mot lovpliktig registrering av data Åpent i TSI OPE CR 2,3
Grensesnitt mellom lokomotivfører og maskin i ETCS Åpent i TSI OPE CR 2,3
Grensesnitt mellom lokomotivfører og maskin i GSM-R Åpent i TSI OPE CR 2,3
4.3.2 Grensesnitt mot delsystem for rullende materiell
Kompatibilitet med togdeteksjonssystemer montert langs sporet 550 7 3 Ja
EMC mellom rullende materiell og utstyr for styring, kontroll og signal montert langs sporeet 510 4 2.1 Ja
Togets bremsevirkning og bremseegenskaper Ja
Plassering av antenner om bord for styring, kontroll og signal om bord Ja
Utkopling av ETCS-funksjoner om bord Ja
Grensesnitt for data Ja
Synlighet av styring, kontroll og signal - elementer montert langs sporet Ja
Grensesnitt mot lovpliktig registrering av data Ja
Kommandoer for utstyr til rullende materiell Ja
Betjening av nødbrems Ja
4.3.3 Grensesnitt mot delsystem for infrastruktur
Togdeteksjonssystemer (plass for montering) 550 7 3 Ja
Eurobalise - kommunikasjon (plass til montering) Ja
Eurobalise - kommunikasjon (plass til montering) 550 7 3 Ja
Synlighet av styring, kontroll og signal - elementer montert langs sporet 510 4 2.1 Ja
4.3.4 Grensesnitt mot delsystem for energi
Kommandoer for utstyr til rullen de materiell Ja
Merknader
1 Det er ikke konsistens mellom EN og TSI i krav til sikkerhet. Kravene i Teknisk regelverk er forankret i EN.
2 Krav vil bli innarbeidet i regler for prosjektering, bygging og vedlikehold av ETCS og ERTMS-utrustning.
3 Krav er ikke utarbeidet i denne utgaven av TSIen, og vil bli innarbeidet i regler for prosjektering, bygging og vedlikehold av ETCS og ERTMS-utrustning når de foreligger.