Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser/Vedlegg/Samsvar mellom Teknisk regelverk og TSI styring, kontroll og signal

Dette vedlegget gir en oversikt over alle relevante basisparametere i TSI CC (Styring, kontroll og signal) for konvensjonelle baner med henvisning til hvor kravene ivaretas i teknisk regelverk:

Tabell 1: Samsvar mellom TSI CC for konvensjonelle baner og teknisk regelverk
Kravnr. TSI Parameter Bok Kap. Avsn. TSI-krav oppfylt Merknad
4.2.1 Sikkerhet 550 RAMS. 1 (ja) 1,2,3
4.2.2 Funksjonalitet ETCS ombordutrustning 2,3
4.2.3 Funksjonalitet ETCS infrastruktur 2,3
4.2.4 EIRENE funksjoner 2
4.2.5 EIRENE og ETCS luftgapspesifikasjoner 2
4.2.6.1 Grensesnitt mellom ETCS og STM 2
4.2.6.2 Grensesnitt mellom GSM-R og ETCS 2,3
4.2.6.3 Odometri 3