Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser/Vedlegg/Samsvar mellom Teknisk regelverk og TSI styring, kontroll og signal

< Felles bestemmelser‎ | Generelle bestemmelser
Revisjon per 7. feb. 2015 kl. 23:52 av Jcs (diskusjon | bidrag) (Oppdatert samsvarsliste iht. TSI CCS)

Dette vedlegget gir en oversikt over alle relevante basisparametere i TSI CCS (Styring, kontroll og signal) for konvensjonelle baner med henvisning til hvor kravene ivaretas i teknisk regelverk:

Tabell 1: Samsvar mellom TSI CCS for konvensjonelle baner og teknisk regelverk
Kravnr. TSI Parameter Bok Kap. Avsn. TSI-krav oppfylt Merknad
4.2.1 Sikkerhetsegenskaper for styring, kontroll og signal som har betydning for samtrafikkevnen 550 RAMS. 1 (ja) 1
4.2.2 Funksjonalitet ETCS ombordutrustning 550 4 vedlegg b ja
4.2.3 Funksjonalitet ETCS infrastruktur 550 4 vedlegg b ja
4.2.4 Mobile kommunikasjonsfunksjoner for GSM-R for jernbane 550 4 vedlegg b ja
4.2.5 EIRENE og ETCS, luftgapspesifikasjoner 550 4 vedlegg b ja
4.2.6.1 Grensesnitt mellom ETCS og togsikring i klasse B 550 4 vedlegg b ja
4.2.6.2 Grensesnitt mellom GSM-R og ETCS 550 4 vedlegg b ja
4.2.6.3 Måling av tilbakelagt avstand (odometri) 550 4 vedlegg b ja
4.2.7.1 Grensesnitt mellom radioblokksentraler, funksjoner 550 4 vedlegg b ja
4.2.7.2 Teknisk grensesnitt mellom radioblokksentraler 550 4 vedlegg b ja
4.2.7.3 Grensesnitt GSM-R/ETCS – utstyr montert langs sporet 550 4 vedlegg b ja
4.2.7.4 Grensesnitt Eurobalise - LEU 550 4 vedlegg b ja
4.2.7.5 Grensesnitt Euroloop – LEU 550 4 vedlegg b ja
4.2.8 Håndtering av kryptonøkler 550 4 vedlegg b ja
4.2.9 Håndtering av ETCS-ID 550 4 vedlegg b ja
4.2.10 Togdeteksjonssystemer montert langs sporet 550 7 3 Ja
4.2.11 Elektromagnetisk kompatibilitet mellom rullende materiell og utstyr for styring, kontroll og signal montert langs sporet 590 Vedlegg 5a Ja
4.2.12 ERTMS/ETCS-grensesnitt mellom fører og maskin 550 4 vedlegg b ja
4.2.13 GSM-R-grensesnitt mellom fører og maskin 550 4 vedlegg b ja
4.2.14 Dataregistrering (Black Box) 550 4 vedlegg b ja
4.2.15 Synbarhet av ETCS/signalinstallasjoner 550 4 vedlegg b ja
4.2.16 Miljøforhold
4.3.1 Grensesnitt mot delsystem for drift og trafikkstyring
Driftsregler (normale forhold og forhold med redusert drift) 550 4 vedlegg b Åpent i TSI OPE CR 2,3
Synlighet av styring, kontroll og signal - elementer montert langs sporet 550 4 vedlegg b Åpent i TSI OPE CR 2,3
Togets bremsevirkning og bremseegenskaper 550 4 vedlegg b Åpent i TSI OPE CR 2,3
Bruk av sandingsutstyr 550 4 vedlegg b Åpent i TSI OPE CR 2,3
Flensesmøring om bord 550 4 vedlegg b Åpent i TSI OPE CR 2,3
Bruk av k-bremser 550 4 vedlegg b Åpent i TSI OPE CR 2,3
Grensesnitt mot lovpliktig registrering av data 550 4 vedlegg b Åpent i TSI OPE CR 2,3
Grensesnitt mellom lokomotivfører og maskin i ETCS 550 4 vedlegg b Åpent i TSI OPE CR 2,3
Grensesnitt mellom lokomotivfører og maskin i GSM-R 550 4 vedlegg b Åpent i TSI OPE CR 2,3
4.3.2 Grensesnitt mot delsystem for rullende materiell
4.3.2.1 Kompatibilitet med togdeteksjonssystemer montert langs sporet 550 7 3 Ja
4.3.2.2 EMC mellom rullende materiell og systemer og delsystemer montert langs sporet 510 4 2.1 Ja
4.3.2.3 Togets garanterte bremsevirkning og egenskaper 550 4 vedlegg b Ja
4.3.2.4 Plassering av antenner om bord for styring og kontroll 550 4 vedlegg b Ja
4.3.2.5 Fysiske miljøforhold 550 4 vedlegg b Ja
4.3.2.6 EMC 510 4 2.1 Ja
4.3.2.7 Utkobling av ETCS-funksjonaliteten om bord 550 4 vedlegg b Ja
4.3.2.8 Grensesnitt for data 550 4 vedlegg b Ja
4.3.2.9 Varmgangsdetektorer 550 4 vedlegg b Ja
4.3.2.10 Frontlys på rullende materiell 550 4 vedlegg b Ja
4.3.2.11 Lokomotivførerens aktsomhetsfunksjon 550 4 vedlegg b Ja
4.3.2.12 Odometri 550 4 vedlegg b Ja
4.3.2.13 Grensenitt mot registrering av data 550 4 vedlegg b Ja
4.3.2.14 Formontering om bord 550 4 vedlegg b Ja
4.3.3 Grensesnitt mot delsystem for infrastruktur
Togdeteksjonssystemer (plass for montering) 550 7 3 Ja
Eurobalise - kommunikasjon (plass til montering) 550 4 vedlegg b Ja
Eurobalise - kommunikasjon (plass til montering) 550 7 3 Ja
Synlighet av styring, kontroll og signal - elementer montert langs sporet 510 4 2.1 Ja
4.3.4 Grensesnitt mot delsystem for energi
EMC 550 4 vedlegg b Ja
Merknader
1 Det er ikke konsistens mellom EN og TSI i krav til sikkerhet. Kravene i Teknisk regelverk er forankret i EN.
2 Krav vil bli innarbeidet i regler for prosjektering, bygging og vedlikehold av ETCS og ERTMS-utrustning.
3 Krav er ikke utarbeidet i denne utgaven av TSIen, og vil bli innarbeidet i regler for prosjektering, bygging og vedlikehold av ETCS og ERTMS-utrustning når de foreligger.
4 Inntil videre ivaretatt i JBVs deteksjonsstrategi