Forskjell mellom versjoner av «Innhold»

[ukontrollert revisjon][ukontrollert revisjon]
(Laget innholdsfortegnelse for hele regelverket.)
Linje 1: Linje 1:
__NOTOC__ __NOEDITSECTION__ __NONUMBEREDHEADINGS__
+
__NOEDITSECTION__ __NONUMBEREDHEADINGS__
  
{| style="width:100%; border:2px solid #8db361; border-spacing:0px; text-align:center; background:#f5faff;" class="plainlinks"
+
== 501 [[Felles bestemmelser]] ==
<!-- |--->
+
{{:Felles bestemmelser}}
<!-- | colspan="2" style="background:#7ba24e; border-bottom:1px solid #8db361;" |-->
+
== [[Overbygning]] ==
<!--{{Cookbook search}}-->
+
=== 530 [[Overbygning/Prosjektering|Prosjektering]] ===
 +
{{:Overbygning/Prosjektering}}
 +
=== 531 [[Overbygning/Bygging|Bygging]] ===
 +
{{:Overbygning/Bygging}}
 +
=== 532 [[Overbygning/Vedlikehold|Vedlikehold]] ===
 +
{{:Overbygning/Vedlikehold}}
  
|-
+
== [[Underbygning]] ==
| colspan="2" style="background:#d7e3ef;" |
+
=== 520 [[Underbygning/Prosjektering og bygging|Prosjektering og bygging]] ===
===[[Felles bestemmelser]]===
+
{{:Underbygning/Prosjektering og bygging}}
 +
=== 522 [[Underbygning/Vedlikehold|Vedlikehold]] ===
 +
{{:Underbygning/Vedlikehold}}
  
{{flatlist}}
+
== [[Bruer]] ==
* [[Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser/Forord                | 1&nbsp;Forord]]
+
=== 525 [[Bruer/Prosjektering og bygging|Prosjektering og bygging]] ===
* [[Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser/Generelle bestemmelser | 2&nbsp;Generelle&nbsp;bestemmelser]]
+
{{:Bruer/Prosjektering og bygging}}
* [[Felles bestemmelser/Definisjoner, forkortelser og symboler        | 3&nbsp;Definisjoner,&nbsp;forkortelser&nbsp;og&nbsp;symboler]]
+
=== 527 [[Bruer/Vedlikehold|Vedlikehold]] ===
{{endflatlist}}
+
{{:Bruer/Vedlikehold}}
  
|-
+
== [[Kontaktledning]] ==
| width="50%" valign="middle" style="background:#e5edf4;" |
+
=== 540 [[Kontaktledning/Prosjektering|Prosjektering]] ===
<!-- LEFT COLUMN -->
+
{{:Kontaktledning/Prosjektering}}
 +
=== 541 [[Kontaktledning/Bygging|Bygging]] ===
 +
{{:Kontaktledning/Bygging}}
 +
=== 542 [[Kontaktledning/Vedlikehold|Vedlikehold]] ===
 +
{{:Kontaktledning/Vedlikehold}}
  
===[[Overbygning]]===
+
== [[Lavspenning]] ==
 +
=== 543 [[Lavspenning/Prosjektering|Prosjektering]] ===
 +
{{:Lavspenning/Prosjektering}}
 +
=== 544 [[Lavspenning/Bygging|Bygging]] ===
 +
{{:Lavspenning/Bygging}}
 +
=== 545 [[Lavspenning/Vedlikehold|Vedlikehold]] ===
 +
{{:Lavspenning/Vedlikehold}}
  
====[[Overbygning/Prosjektering|530 Prosjektering]]====
+
== [[Banestrømforsyning]] ==
{{flatlist}}
+
=== 546 [[Banestrømforsyning/Prosjektering|Prosjektering]] ===
* [[Overbygning/Prosjektering/Generelle tekniske krav          | 4&nbsp;Generelle&nbsp;tekniske&nbsp;krav]]
+
{{:Banestrømforsyning/Prosjektering}}
* [[Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé                    |  5&nbsp;Sporets&nbsp;trasé]]
+
=== 547 [[Banestrømforsyning/Bygging|Bygging]] ===
* [[Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner              |  6&nbsp;Sporkonstruksjoner]]
+
{{:Banestrømforsyning/Bygging}}
* [[Overbygning/Prosjektering/Sporveksler                      | 7&nbsp;Sporveksler]]
+
=== 546 [[Banestrømforsyning/Vedlikehold|Vedlikehold]] ===
* [[Overbygning/Prosjektering/Helsveist spor                  |  8&nbsp;Helsveist&nbsp;spor]]
+
{{:Banestrømforsyning/Vedlikehold}}
* [[Overbygning/Prosjektering/Lasket spor                      | 9&nbsp;Lasket&nbsp;spor]]
 
* [[Overbygning/Prosjektering/Ballast                          | 10&nbsp;Ballast]]
 
* [[Overbygning/Prosjektering/Spor på bruer                    | 11&nbsp;Spor&nbsp;på&nbsp;bruer]]
 
* [[Overbygning/Prosjektering/Planoverganger                  | 12&nbsp;Planoverganger]]
 
* [[Overbygning/Prosjektering/Utfesting og fastmerkenett      | 13&nbsp;Utfesting&nbsp;og&nbsp;fastmerkenett]]
 
* [[Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner | 14&nbsp;Plattformer&nbsp;og&nbsp;spor&nbsp;på&nbsp;stasjoner]]
 
{{endflatlist}}
 
  
====[[Overbygning/Bygging|531 Bygging]]====
+
== [[Signal]] ==
{{flatlist}}
+
=== 550 [[Signal/Prosjektering|Prosjektering]] ===
* [[Overbygning/Bygging/Generelle tekniske krav        | 4&nbsp;Generelle&nbsp;tekniske&nbsp;krav]]
+
{{:Signal/Prosjektering}}
* [[Overbygning/Bygging/Regler for bygging            |  5&nbsp;Regler&nbsp;for&nbsp;bygging]]
+
=== 551 [[Signal/Bygging|Bygging]] ===
* [[Overbygning/Bygging/Helsveist spor                |  6&nbsp;Helsveist&nbsp;spor]]
+
{{:Signal/Bygging}}
* [[Overbygning/Bygging/Sporveksler                    | 7&nbsp;Sporveksler]]
+
=== 552 [[Signal/Vedlikehold|Vedlikehold]] ===
* [[Overbygning/Bygging/Ballast                        |  8&nbsp;Ballast]]
+
{{:Signal/Vedlikehold}}
* [[Overbygning/Bygging/Sporjustering og stabilisering | 9&nbsp;Sporjustering&nbsp;og&nbsp;stabilisering]]
+
=== 553 [[Signal/Kontroll|Kontroll]] ===
* [[Overbygning/Bygging/Lasket spor                    | 10&nbsp;Lasket&nbsp;spor]]
+
{{:Signal/Kontroll}}
{{endflatlist}}
 
  
====[[Overbygning/Vedlikehold|532 Vedlikehold]]====
+
== [[Tele]] ==
{{flatlist}}
+
=== 560 [[Tele/Prosjektering og bygging|Prosjektering og bygging]] ===
* [[Overbygning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav        |  4&nbsp;Generelle&nbsp;tekniske&nbsp;krav]]
+
{{:Tele/Prosjektering og bygging}}
* [[Overbygning/Vedlikehold/Utfesting og fastmerkenett    | 5&nbsp;Utfesting&nbsp;og&nbsp;fastmerkenett]]
+
=== 562 [[Tele/Vedlikehold|Vedlikehold]] ===
* [[Overbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i ballast  |  6&nbsp;Vegetasjonskontroll&nbsp;i&nbsp;ballast]]
+
{{:Tele/Vedlikehold}}
* [[Overbygning/Vedlikehold/Skinner                        | 7&nbsp;Skinner]]
 
* [[Overbygning/Vedlikehold/Sviller                        |  8&nbsp;Sviller]]
 
* [[Overbygning/Vedlikehold/Skjøter                        |  9&nbsp;Skjøter]]
 
* [[Overbygning/Vedlikehold/Planoverganger                | 10&nbsp;Planoverganger]]
 
* [[Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler                    | 11&nbsp;Sporveksler]]
 
* [[Overbygning/Vedlikehold/Ballast                        | 12&nbsp;Ballast]]
 
* [[Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering og stabilisering | 13&nbsp;Sporjustering og stabilisering]]
 
* [[Overbygning/Vedlikehold/Spor på bruer                  | 14&nbsp;Spor&nbsp;på&nbsp;bruer]]
 
{{endflatlist}}
 
  
| valign="middle" style="border-left:1px solid #cee0f2;" |
+
== [[Felles elektro]] ==
<!-- RIGHT COLUMN -->
+
=== 510 [[Felles elektro/Prosjektering og bygging|Prosjektering og bygging]] ===
===[[Underbygning]]===
+
{{:Felles elektro/Prosjektering og bygging}}
  
====[[Underbygning/Prosjektering og bygging|520 Prosjektering og bygging]]====
+
== [[Skilt]] ==
{{flatlist}}
+
=== 515 [[Skilt/Plassering av skilt langs sporet|Plassering av skilt langs sporet]] ===
* [[Underbygning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav      |  4&nbsp;Generelle&nbsp;tekniske&nbsp;krav]]
+
{{:Skilt/Plassering av skilt langs sporet}}
* [[Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt |  5&nbsp;Profiler&nbsp;og&nbsp;minste&nbsp;tverrsnitt]]
+
== [[Rullende materiell]] ([[Rolling stock]]) ==
* [[Underbygning/Prosjektering og bygging/Banelegeme                    |  6&nbsp;Banelegeme]]
+
=== 590 [[Rullende materiell/Infrastrukturens egenskaper|Infrastrukturens egenskaper]] ([[Rolling stock/Characteristics of the infrastructure|Characteristics of the infrastructure]]) ===
* [[Underbygning/Prosjektering og bygging/Setninger                    |  7&nbsp;Setninger]]
+
{{:Rullende materiell/Infrastrukturens egenskaper}}
* [[Underbygning/Prosjektering og bygging/Stabilitet                    |  8&nbsp;Stabilitet]]
 
* [[Underbygning/Prosjektering og bygging/Frost                        |  9&nbsp;Frost]]
 
* [[Underbygning/Prosjektering og bygging/Snø                          | 10&nbsp;Snø]]
 
* [[Underbygning/Prosjektering og bygging/Drenering                    | 11&nbsp;Drenering]]
 
* [[Underbygning/Prosjektering og bygging/Tunneler                      | 12&nbsp;Tunneler]]
 
* [[Underbygning/Prosjektering og bygging/Støyskjermer                  | 13&nbsp;Støyskjermer]]
 
* [[Underbygning/Prosjektering og bygging/Gjerder                      | 14&nbsp;Gjerder]]
 
* [[Underbygning/Prosjektering og bygging/Minste avstand jernbane—vei  | 15&nbsp;Minste&nbsp;avstand&nbsp;jernbane—vei]]
 
{{endflatlist}}
 
 
 
====[[Underbygning/Vedlikehold|522 Vedlikehold]]====
 
{{flatlist}}
 
* [[Underbygning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav|4 Generelle tekniske krav]]
 
* [[Underbygning/Vedlikehold/Innskrenkninger i minste tverrsnitt|5 Innskrenkninger i minste tverrsnitt]]
 
* [[Underbygning/Vedlikehold/Banelegeme|6 Banelegeme]]
 
* [[Underbygning/Vedlikehold/Drenering|7 Drenering]]
 
* [[Underbygning/Vedlikehold/Tunneler og fjellskjæringer|8 Tunneler og fjellskjæringer]]
 
* [[Underbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng|9 Vegetasjonskontroll i sideterreng]]
 
* [[Underbygning/Vedlikehold/Gjerder|10 Gjerder]]
 
{{endflatlist}}
 
 
 
|-
 
| width="50%" valign="middle" |
 
<!-- LEFT COLUMN -->
 
===[[Bruer]]===
 
 
 
====[[Bruer/Prosjektering og bygging|525 Prosjektering og bygging]]====
 
{{flatlist}}
 
* [[Bruer/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav|4 Generelle tekniske krav]]
 
* [[Bruer/Prosjektering og bygging/Laster|5 Laster]]
 
* [[Bruer/Prosjektering og bygging/Fundamentering|6 Fundamentering]]
 
* [[Bruer/Prosjektering og bygging/Betongkonstruksjoner|7 Betongkonstruksjoner]]
 
* [[Bruer/Prosjektering og bygging/Stål- og samvirkekonstruksjoner|8 Stål- og samvirkekonstruksjoner]]
 
* [[Bruer/Prosjektering og bygging/Overflatebehandling av stålkonstruksjoner|9 Overflatebehandling av stålkonstruksjoner]]
 
* [[Bruer/Prosjektering og bygging/Overgangsbruer|10 Overgangsbruer]]
 
{{endflatlist}}
 
 
 
====[[Bruer/Vedlikehold|527 Vedlikehold]]====
 
{{flatlist}}
 
* [[Bruer/Vedlikehold/Generelle tekniske krav|4 Generelle tekniske krav]]
 
{{endflatlist}}
 
 
 
| valign="middle" style="background:#e5edf4; border-left:1px solid #cee0f2;"|
 
<!-- RIGHT COLUMN -->
 
===[[Kontaktledning]]===
 
====[[Kontaktledning/Prosjektering|540 Prosjektering]]====
 
{{flatlist}}
 
* [[Kontaktledning/Prosjektering/Generelle tekniske krav|4 Generelle tekniske krav]]
 
* [[Kontaktledning/Prosjektering/Kontaktledningssystemer|5 Kontaktledningssystemer]]
 
* [[Kontaktledning/Prosjektering/Seksjonering|6 Seksjonering]]
 
* [[Kontaktledning/Prosjektering/Konstruksjoner|7 Konstruksjoner]]
 
* [[Kontaktledning/Prosjektering/Mate-, forsterknings- og forbigangsledning|8 Mate-, forsterknings- og forbigangsledning]]
 
* [[Kontaktledning/Prosjektering/Returkrets|12 Returkrets]]
 
* [[Kontaktledning/Prosjektering/Fjernledning|14 Fjernledning]]
 
* [[Kontaktledning/Prosjektering/Isolatorer|15 Isolatorer]]
 
* [[Kontaktledning/Prosjektering/Kontaktledningsbrytere|16 Kontaktledningsbrytere]]
 
{{endflatlist}}
 
 
 
====[[Kontaktledning/Bygging|541 Bygging]]====
 
{{flatlist}}
 
* [[Kontaktledning/Bygging/Generelle tekniske krav|4 Generelle tekniske krav]]
 
* [[Kontaktledning/Bygging/Kontaktledningssystem|5 Kontaktledningssystem]]
 
* [[Kontaktledning/Bygging/Seksjonering|6 Seksjonering]]
 
* [[Kontaktledning/Bygging/Konstruksjoner|7 Konstruksjoner]]
 
* [[Kontaktledning/Bygging/Mate-, forsterknings- og forbigangsledning|8 Mate-, forsterknings- og forbigangsledning]]
 
* [[Kontaktledning/Bygging/Fjernledning|14 Fjernledning]]
 
* [[Kontaktledning/Bygging/Kontaktledningsbrytere|16 Kontaktledningsbrytere]]
 
{{endflatlist}}
 
 
 
====[[Kontaktledning/Vedlikehold|542 Vedlikehold]]====
 
{{flatlist}}
 
* [[Kontaktledning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav|4 Generelle tekniske krav]]
 
* [[Kontaktledning/Vedlikehold/Kontaktledning|5 Kontaktledning]]
 
* [[Kontaktledning/Vedlikehold/Seksjonering|6 Seksjonering]]
 
* [[Kontaktledning/Vedlikehold/Mekaniske konstruksjoner|7 Mekaniske konstruksjoner]]
 
* [[Kontaktledning/Vedlikehold/Mate,- forsterknings- og forbigangsledning|8 Mate,- forsterknings- og forbigangsledning]]
 
* [[Kontaktledning/Vedlikehold/Returkrets|12 Returkrets]]
 
* [[Kontaktledning/Vedlikehold/Isolatorer|15 Isolatorer]]
 
* [[Kontaktledning/Vedlikehold/Kontaktledningsbrytere|16 Kontaktledningsbrytere]]
 
{{endflatlist}}
 
 
 
|-
 
| width="50%" valign="middle" style="background:#e5edf4;"|
 
<!-- LEFT COLUMN -->
 
===[[Lavspenning]]===
 
 
 
====[[Lavspenning/Prosjektering|543 Prosjektering]]====
 
{{flatlist}}
 
* [[Lavspenning/Prosjektering/Generelle tekniske krav|4 Generelle tekniske krav]]
 
* [[Lavspenning/Prosjektering/Sporvekselvarme|5 Sporvekselvarme]]
 
* [[Lavspenning/Prosjektering/Togvarme|6 Togvarme]]
 
* [[Lavspenning/Prosjektering/Belysning|7 Belysning]]
 
{{endflatlist}}
 
 
 
====[[Lavspenning/Bygging|544 Bygging]]====
 
{{flatlist}}
 
* [[Lavspenning/Bygging/Generelle tekniske krav|4 Generelle tekniske krav]]
 
* [[Lavspenning/Bygging/Sporvekselvarme|5 Sporvekselvarme]]
 
* [[Lavspenning/Bygging/Togvarme|6 Togvarme]]
 
* [[Lavspenning/Bygging/Belysning|7 Belysning]]
 
{{endflatlist}}
 
 
 
====[[Lavspenning/Vedlikehold|545 Vedlikehold]]====
 
{{flatlist}}
 
* [[Lavspenning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav|4 Generelle tekniske krav]]
 
* [[Lavspenning/Vedlikehold/Sporvekselvarme|5 Sporvekselvarme]]
 
* [[Lavspenning/Vedlikehold/Togvarme|6 Togvarme]]
 
* [[Lavspenning/Vedlikehold/Belysning|7 Belysning]]
 
* [[Lavspenning/Vedlikehold/Strømforsyning (hjelpekraft)|8 Strømforsyning (hjelpekraft)]]
 
* [[Lavspenning/Vedlikehold/Øvrige installasjoner|9 Øvrige installasjoner]]
 
{{endflatlist}}
 
 
 
| valign="middle" style="border-left:1px solid #cee0f2;" |
 
<!-- RIGHT COLUMN -->
 
===[[Banestrømforsyning]]===
 
 
 
====[[Banestrømforsyning/Prosjektering|546 Prosjektering]]====
 
{{flatlist}}
 
* [[Banestrømforsyning/Prosjektering/Generelle tekniske krav|4 Generelle tekniske krav]]
 
* [[Banestrømforsyning/Prosjektering/Energiforsyning|5 Energiforsyning]]
 
* [[Banestrømforsyning/Prosjektering/Koblingsanlegg|6 Koblingsanlegg]]
 
* [[Banestrømforsyning/Prosjektering/Sonegrensebryter|7 Sonegrensebryter]]
 
* [[Banestrømforsyning/Prosjektering/Kondensatorbatteri|9 Kondensatorbatteri]]
 
* [[Banestrømforsyning/Prosjektering/Mate- og returkabel|10 Mate- og returkabel]]
 
* [[Banestrømforsyning/Prosjektering/Fjernstyring|11 Fjernstyring]]
 
* [[Banestrømforsyning/Prosjektering/Nødfrakobling|12 Nødfrakobling]]
 
{{endflatlist}}
 
 
 
====[[Banestrømforsyning/Bygging|547 Bygging]]====
 
{{flatlist}}
 
* [[Banestrømforsyning/Bygging/Generelle tekniske krav|4 Generelle tekniske krav]]
 
* [[Banestrømforsyning/Bygging/Energiforsyning|5 Energiforsyning]]
 
* [[Banestrømforsyning/Bygging/Koblingsanlegg|6 Koblingsanlegg]]
 
* [[Banestrømforsyning/Bygging/Sonegrensebryter|7 Sonegrensebryter]]
 
* [[Banestrømforsyning/Bygging/Kondensatorbatteri|9 Kondensatorbatteri]]
 
* [[Banestrømforsyning/Bygging/Mate- og returkabel|10 Mate- og returkabel]]
 
* [[Banestrømforsyning/Bygging/Fjernstyring|11 Fjernstyring]]
 
* [[Banestrømforsyning/Bygging/Nødfrakobling|12 Nødfrakobling]]
 
{{endflatlist}}
 
 
 
====[[Banestrømforsyning/Vedlikehold|548 Vedlikehold]]====
 
{{flatlist}}
 
* [[Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav|4 Generelle tekniske krav]]
 
* [[Banestrømforsyning/Vedlikehold/Brytere|5 Brytere]]
 
* [[Banestrømforsyning/Vedlikehold/Vern|6 Vern]]
 
* [[Banestrømforsyning/Vedlikehold/Strømskinner|7 Strømskinner]]
 
* [[Banestrømforsyning/Vedlikehold/Isolatorer|8 Isolatorer]]
 
* [[Banestrømforsyning/Vedlikehold/Jording|9 Jording]]
 
* [[Banestrømforsyning/Vedlikehold/Kondensatorbanker|10 Kondensatorbanker]]
 
* [[Banestrømforsyning/Vedlikehold/Kabler|11 Kabler]]
 
* [[Banestrømforsyning/Vedlikehold/Liner|12 Liner]]
 
* [[Banestrømforsyning/Vedlikehold/Master|13 Master]]
 
* [[Banestrømforsyning/Vedlikehold/Bygninger|14 Bygninger]]
 
* [[Banestrømforsyning/Vedlikehold/Lokalkontrollutrustning|15 Lokalkontrollutrustning]]
 
* [[Banestrømforsyning/Vedlikehold/Fjernkontrollutrustning|16 Fjernkontrollutrustning]]
 
* [[Banestrømforsyning/Vedlikehold/Nødfrakoblingsutrustning|17 Nødfrakoblingsutrustning]]
 
* [[Banestrømforsyning/Vedlikehold/Energiforsyning|18 Energiforsyning]]
 
* [[Banestrømforsyning/Vedlikehold/Sikkerhetsanlegg og -utstyr|19 Sikkerhetsanlegg og -utstyr]]
 
{{endflatlist}}
 
 
 
|-
 
| width="50%" valign="middle" |
 
<!-- LEFT COLUMN -->
 
===[[Signal]]===
 
 
 
{{flatlist}}
 
====[[Signal/Prosjektering|550 Prosjektering]]====
 
{{flatlist}}
 
* [[Signal/Prosjektering/Generelle krav|4 Generelle krav]]
 
* [[Signal/Prosjektering/Forriglingsutrustning|5 Forriglingsutrustning]]
 
* [[Signal/Prosjektering/Lyssignal|6 Lyssignal]]
 
* [[Signal/Prosjektering/Togdeteksjon|7 Togdeteksjon]]
 
* [[Signal/Prosjektering/Sporveksel- og sporsperreutrustning|8 Sporveksel- og sporsperreutrustning]]
 
* [[Signal/Prosjektering/Veisikringsanlegg|9 Veisikringsanlegg]]
 
* [[Signal/Prosjektering/ATC|10 ATC]]
 
* [[Signal/Prosjektering/Betjeningsanlegg|11 Betjeningsanlegg]]
 
* [[Signal/Prosjektering/Andre anlegg|12 Andre anlegg]]
 
{{endflatlist}}
 
 
 
====[[Signal/Bygging|551 Bygging]]====
 
{{flatlist}}
 
* [[Signal/Bygging/Generelle krav|4 Generelle krav]]
 
* [[Signal/Bygging/Lyssignal|6 Lyssignal]]
 
* [[Signal/Bygging/Togdeteksjon|7 Togdeteksjon]]
 
* [[Signal/Bygging/Sporveksel- og sporsperreutrustning|8 Sporveksel- og sporsperreutrustning]]
 
* [[Signal/Bygging/Veisikringsanlegg|9 Veisikringsanlegg]]
 
* [[Signal/Bygging/ATC|10 ATC]]
 
{{endflatlist}}
 
 
 
====[[Signal/Vedlikehold|552 Vedlikehold]]====
 
{{flatlist}}
 
* [[Signal/Vedlikehold/Generelle krav|4 Generelle krav]]
 
* [[Signal/Vedlikehold/Forriglingsutrustning|5 Forriglingsutrustning]]
 
* [[Signal/Vedlikehold/Lyssignal|6 Lyssignal]]
 
* [[Signal/Vedlikehold/Togdeteksjon|7 Togdeteksjon]]
 
* [[Signal/Vedlikehold/Sporveksel- og sporsperreutrustning|8 Sporveksel- og sporsperreutrustning]]
 
* [[Signal/Vedlikehold/Veisikringsanlegg|9 Veisikringsanlegg]]
 
* [[Signal/Vedlikehold/ATC|10 ATC]]
 
* [[Signal/Vedlikehold/Betjeningsanlegg|11 Betjeningsanlegg]]
 
* [[Signal/Vedlikehold/Andre anlegg|12 Andre anlegg]]
 
* [[Signal/Vedlikehold/Annet teknisk utstyr|13 Annet teknisk utstyr]]
 
{{endflatlist}}
 
 
 
====[[Signal/Kontroll|553 Kontroll]]====
 
{{flatlist}}
 
* [[Signal/Kontroll/Generelle krav|4 Generelle krav]]
 
{{endflatlist}}
 
 
 
| valign="middle" style="background:#e5edf4; border-left:1px solid #cee0f2;" |
 
<!-- RIGHT COLUMN -->
 
===[[Tele]]===
 
 
 
====[[Tele/Prosjektering og bygging|560 Prosjektering og bygging]]====
 
{{flatlist}}
 
* [[Tele/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav|4 Generelle tekniske krav]]
 
* [[Tele/Prosjektering og bygging/Teletekniske bygninger og rom|5 Teletekniske bygninger/rom]]
 
* [[Tele/Prosjektering og bygging/Kabelanlegg|6 Kabelanlegg]]
 
* [[Tele/Prosjektering og bygging/Transmisjonsanlegg|7 Transmisjonsanlegg]]
 
* [[Tele/Prosjektering og bygging/Telefon- og datakommunikasjonssystem for togframføring|8 Telefon- og datakommunikasjonssystem for togframføring]]
 
* [[Tele/Prosjektering og bygging/Radioanlegg|9 Radioanlegg]]
 
* [[Tele/Prosjektering og bygging/Toginformasjonsanlegg|10 Toginformasjonsanlegg]]
 
{{endflatlist}}
 
 
 
====[[Tele/Vedlikehold|562 Vedlikehold]]====
 
{{flatlist}}
 
* [[Tele/Vedlikehold/Generelle tekniske krav|4 Generelle tekniske krav]]
 
* [[Tele/Vedlikehold/Teletekniske bygninger og rom|5 Teletekniske bygninger og rom]]
 
* [[Tele/Vedlikehold/Kabelanlegg|6 Kabelanlegg]]
 
* [[Tele/Vedlikehold/Transmisjonsanlegg|7 Transmisjonsanlegg]]
 
* [[Tele/Vedlikehold/Telefon- og datakommunikasjonssystem for togframføring|8 Telefon- og datakommunikasjonssystem for togframføring]]
 
* [[Tele/Vedlikehold/Radioanlegg|9 Radioanlegg]]
 
* [[Tele/Vedlikehold/Toginformasjonsanlegg|10 Toginformasjonsanlegg]]
 
{{endflatlist}}
 
 
 
|-
 
| width="50%" valign="middle" style="background:#e5edf4;"|
 
<!-- LEFT COLUMN -->
 
===[[Felles elektro]]===
 
 
 
====[[Felles elektro/Prosjektering og bygging|510 Prosjektering og bygging]]====
 
{{flatlist}}
 
* [[Felles elektro/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav|4 Generelle tekniske krav]]
 
* [[Felles elektro/Prosjektering og bygging/Kabellegging og kabelkanaler|5 Kabellegging og kabelkanaler]]
 
* [[Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording|6 Jording]]
 
* [[Felles elektro/Prosjektering og bygging/Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse|7 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse]]
 
* [[Felles elektro/Prosjektering og bygging/Lavspent strømforsyning|8 Lavspent strømforsyning]]
 
* [[Felles elektro/Prosjektering og bygging/Elektrotekniske bygninger og rom|9 Elektrotekniske bygninger og rom]]
 
{{endflatlist}}
 
 
 
| valign="middle" style="border-left:1px solid #cee0f2;" |
 
<!-- RIGHT COLUMN -->
 
===[[Skilt]]===
 
 
 
====[[Skilt/Plassering av skilt langs sporet|515 Plassering av skilt langs sporet]]====
 
{{flatlist}}
 
* [[Skilt/Plassering av skilt langs sporet/Generelle tekniske krav|4 Generelle tekniske krav]]
 
* [[Skilt/Plassering av skilt langs sporet/Skiltoversikt|5 Skiltoversikt]]
 
* [[Skilt/Plassering av skilt langs sporet/Vedlikehold|6 Vedlikehold]]
 
{{endflatlist}}
 
 
 
|-
 
| width="50%" valign="middle" |
 
<!-- LEFT COLUMN -->
 
===[[Rullende materiell]]===
 
 
 
====[[Rullende materiell/Infrastrukturens egenskaper|590 Infrastrukturens egenskaper]]====
 
{{flatlist}}
 
* [[Rullende materiell/Infrastrukturens egenskaper/Hensikt og omfang|1 Hensikt og omfang]]
 
* [[Rullende materiell/Infrastrukturens egenskaper/Ytre forhold og klima|2 Ytre forhold og klima]]
 
* [[Rullende materiell/Infrastrukturens egenskaper/Spor og profil|3 Spor og profil]]
 
* [[Rullende materiell/Infrastrukturens egenskaper/Elkraft|4 Elkraft]]
 
* [[Rullende materiell/Infrastrukturens egenskaper/Signal|5 Signal]]
 
* [[Rullende materiell/Infrastrukturens egenskaper/Tele|6 Tele]]
 
* [[Rullende materiell/Infrastrukturens egenskaper/Gjenoppretting av trafikk etter driftsforstyrrelse|7 Gjenoppretting av trafikk etter driftsforstyrrelse]]
 
{{endflatlist}}
 
| valign="middle" style="background:#e5edf4;" |
 
<!-- RIGHT COLUMN -->
 
|}
 

Revisjonen fra 14. jan. 2011 kl. 15:11


501 Felles bestemmelser

501 Felles bestemmelser

Følgende tre kapitler er felles for alle bøkene i teknisk regelverk med unntak av 590 Rolling stock/Supplementary information and regulations.

Endringslogg Felles bestemmelser

Overbygning

530 Prosjektering

Endringslogg Overbygning/Prosjektering

531 Bygging

Endringslogg Overbygning/Bygging

532 Vedlikehold

Endringslogg Overbygning/Vedlikehold

Underbygning

520 Prosjektering og bygging

Endringslogg Underbygning/Prosjektering og bygging

522 Vedlikehold

Endringslogg Underbygning/Vedlikehold

Bruer

525 Prosjektering og bygging

Endringslogg Bruer/Prosjektering og bygging

527 Vedlikehold

Endringslogg Bruer og konstruksjoner/Vedlikehold

Kontaktledning

540 Prosjektering

Endringslogg Kontaktledning/Prosjektering

541 Bygging

Endringslogg Kontaktledning/Bygging

542 Vedlikehold

Endringslogg Kontaktledning/Vedlikehold

Lavspenning

543 Prosjektering

Endringslogg Lavspenning og 22 kV/Prosjektering

544 Bygging

Endringslogg Lavspenning og 22 kV/Bygging

545 Vedlikehold

Endringslogg Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold

Banestrømforsyning

546 Prosjektering

Prosjektering Bygging
4 Generelle tekniske krav
(Utgått: 5 Energiforsyning) (Utgått: 5 Energiforsyning)
6 Koblingsanlegg
7 Sonegrensebryter
(Utgått: 7 Sonegrensebryter) (Utgått: 7 Sonegrensebryter)
(Utgått: 9 Kondensatorbatteri) (Utgått: 9 Kondensatorbatteri)
10 Mate- og returforbindelser
(Utgått: 10 Mate- og returkabel) (Utgått: 10 Mate- og returkabel)
11 Fjernstyring 11 Fjernstyring
12 Nødfrakobling
(Utgått: 12 Nødfrakobling) (Utgått: 12 Nødfrakobling)
18 Kraftsystem
19 Matestasjoner
20 Vern

Endringslogg Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging

547 Bygging

Prosjektering Bygging
4 Generelle tekniske krav
(Utgått: 5 Energiforsyning) (Utgått: 5 Energiforsyning)
6 Koblingsanlegg
7 Sonegrensebryter
(Utgått: 7 Sonegrensebryter) (Utgått: 7 Sonegrensebryter)
(Utgått: 9 Kondensatorbatteri) (Utgått: 9 Kondensatorbatteri)
10 Mate- og returforbindelser
(Utgått: 10 Mate- og returkabel) (Utgått: 10 Mate- og returkabel)
11 Fjernstyring 11 Fjernstyring
12 Nødfrakobling
(Utgått: 12 Nødfrakobling) (Utgått: 12 Nødfrakobling)
18 Kraftsystem
19 Matestasjoner
20 Vern

Endringslogg Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging

546 Vedlikehold

Endringslogg Banestrømforsyning/Vedlikehold

Signal

550 Prosjektering

Endringslogg Signal/Prosjektering

551 Bygging

Endringslogg Signal/Bygging

552 Vedlikehold

Endringslogg Signal/Vedlikehold

553 Kontroll

Endringslogg Signal/Kontroll

Tele

560 Prosjektering og bygging

Endringslogg Tele

562 Vedlikehold

Endringslogg Tele

Felles elektro

510 Prosjektering og bygging

Endringslogg Felles elektro/Prosjektering

Skilt

515 Plassering av skilt langs sporet

Endringslogg Skilt/Plassering av skilt langs sporet

Rullende materiell (Rolling stock)

590 Infrastrukturens egenskaper (Characteristics of the infrastructure)

Endringslogg Rullende materiell/Infrastrukturens egenskaper