Innhold

Revisjon per 8. feb. 2016 kl. 10:53 av Jcs (diskusjon | bidrag) (ingen kravendring)
Foto: Øystein Grue

501 Felles bestemmelser 501 Felles bestemmelser

Følgende tre kapitler er felles for alle bøkene i teknisk regelverk med unntak av 590 Rolling stock/Supplementary information and regulations.

Endringslogg Felles bestemmelser

Felles elektro 510 Prosjektering og bygging

Endringslogg Felles elektro/Prosjektering

Skilt 515 Plassering av skilt langs sporet

Endringslogg Skilt/Plassering av skilt langs sporet

Underbygning 520 Prosjektering og bygging

Endringslogg Underbygning/Prosjektering og bygging 522 Vedlikehold

Endringslogg Underbygning/Vedlikehold

1 Tunneler

1.1 521 Prosjektering og bygging

Endringslogger

1.2 523 Vedlikehold

2 Bruer

2.1 525 Prosjektering og bygging

Endringslogg Bruer/Prosjektering og bygging

2.2 527 Vedlikehold

Endringslogg Bruer og konstruksjoner/Vedlikehold

3 Overbygning

3.1 530 Prosjektering

Endringslogg Overbygning/Prosjektering

3.2 531 Bygging

Endringslogg Overbygning/Bygging

3.3 532 Vedlikehold

Endringslogg Overbygning/Vedlikehold

4 Kontaktledning

4.1 540 Prosjektering

Endringslogg Kontaktledning/Prosjektering

4.2 541 Bygging

Endringslogg Kontaktledning/Bygging

4.3 542 Vedlikehold

Endringslogg Kontaktledning/Vedlikehold

5 Lavspenning og 22 kV

5.1 543 Prosjektering

Endringslogg Lavspenning og 22 kV/Prosjektering

5.2 544 Bygging

Endringslogg Lavspenning og 22 kV/Bygging

5.3 545 Vedlikehold

Endringslogg Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold

6 Banestrømforsyning

6.1 546 Prosjektering

Prosjektering Bygging
4 Generelle tekniske krav
(Utgått: 5 Energiforsyning) (Utgått: 5 Energiforsyning)
6 Koblingsanlegg
7 Sonegrensebryter
(Utgått: 7 Sonegrensebryter) (Utgått: 7 Sonegrensebryter)
(Utgått: 9 Kondensatorbatteri) (Utgått: 9 Kondensatorbatteri)
10 Mate- og returforbindelser
(Utgått: 10 Mate- og returkabel) (Utgått: 10 Mate- og returkabel)
11 Fjernstyring 11 Fjernstyring
12 Nødfrakobling
(Utgått: 12 Nødfrakobling) (Utgått: 12 Nødfrakobling)
18 Kraftsystem
19 Matestasjoner
20 Vern

Endringslogg Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging

6.2 547 Bygging

Prosjektering Bygging
4 Generelle tekniske krav
(Utgått: 5 Energiforsyning) (Utgått: 5 Energiforsyning)
6 Koblingsanlegg
7 Sonegrensebryter
(Utgått: 7 Sonegrensebryter) (Utgått: 7 Sonegrensebryter)
(Utgått: 9 Kondensatorbatteri) (Utgått: 9 Kondensatorbatteri)
10 Mate- og returforbindelser
(Utgått: 10 Mate- og returkabel) (Utgått: 10 Mate- og returkabel)
11 Fjernstyring 11 Fjernstyring
12 Nødfrakobling
(Utgått: 12 Nødfrakobling) (Utgått: 12 Nødfrakobling)
18 Kraftsystem
19 Matestasjoner
20 Vern

Endringslogg Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging

6.3 548 Vedlikehold

Endringslogg Banestrømforsyning/Vedlikehold

7 Signal

7.1 550 Prosjektering

Endringslogg Signal/Prosjektering

7.2 551 Bygging

Endringslogg Signal/Bygging

7.3 552 Vedlikehold

Endringslogg Signal/Vedlikehold

7.4 553 Kontroll

Endringslogg Signal/Kontroll

8 Tele

8.1 560 Prosjektering og bygging

Endringslogg Tele

8.2 562 Vedlikehold

Endringslogg Tele

9 Rullende materiell (Rolling stock)

9.1 590 Supplementary information and regulations