Innhold

Revisjon per 21. des. 2010 kl. 17:14 av Stanislav Pika (diskusjon | bidrag) (Ny side: '''Felles bestemmelser''' :1 Forord :[[Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser/Generelle bestemmelser|2 Generelle bestemmelser]...)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Felles bestemmelser

1 Forord
2 Generelle bestemmelser
3 Definisjoner, forkortelser og symboler

Overbygning

530 Prosjektering
4 Generelle tekniske krav
5 Sporets trasé
6 Sporkonstruksjoner
7 Sporveksler
8 Helsveist spor
9 Lasket spor
10 Ballast
11 Spor på bruer
12 Planoverganger
13 Utfesting og fastmerkenett
14 Plattformer og spor på stasjoner
531 Bygging
4 Generelle tekniske krav
5 Regler for bygging
6 Helsveist spor
7 Sporveksler
8 Ballast
9 Sporjustering og stabilisering
10 Lasket spor
532 Vedlikehold
4 Generelle tekniske krav
5 Utfesting og fastmerkenett
6 Vegetasjonskontroll i ballast
7 Skinner
8 Sviller
9 Skjøter
10 Planoverganger
11 Sporveksler
12 Ballast
13 Sporjustering og stabilisering
14 Spor på bruer

Underbygning

520 Prosjektering og bygging
4 Generelle tekniske krav
5 Profiler og minste tverrsnitt
6 Banelegeme
7 Setninger
8 Stabilitet
9 Frost
10 Snø
11 Drenering
12 Tunneler
13 Støyskjermer
14 Gjerder
15 Minste avstand jernbane—vei
522 Vedlikehold
4 Generelle tekniske krav
5 Innskrenkninger i minste tverrsnitt
6 Banelegeme
7 Drenering
8 Tunneler og fjellskjæringer
9 Vegetasjonskontroll i sideterreng
10 Gjerder

Bruer

525 Prosjektering og bygging
4 Generelle tekniske krav
5 Laster
6 Fundamentering
7 Betongkonstruksjoner
8 Stål- og samvirkekonstruksjoner
9 Overflatebehandling av stålkonstruksjoner
10 Overgangsbruer
527 Vedlikehold
4 Generelle tekniske krav

Kontaktledning

540 Prosjektering
4 Generelle tekniske krav
5 Kontaktledningssystemer
6 Seksjonering
7 Konstruksjoner
8 Mate-, forsterknings- og forbigangsledning
12 Returkrets
14 Fjernledning
15 Isolatorer
16 Kontaktledningsbrytere
541 Bygging
4 Generelle tekniske krav
5 Kontaktledningssystem
6 Seksjonering
7 Konstruksjoner
8 Mate-, forsterknings- og forbigangsledning
14 Fjernledning
16 Kontaktledningsbrytere
542 Vedlikehold
4 Generelle tekniske krav
5 Kontaktledning
6 Seksjonering
7 Mekaniske konstruksjoner
8 Mate,- forsterknings- og forbigangsledning
12 Returkrets
15 Isolatorer
16 Kontaktledningsbrytere

Lavspenning

543 Prosjektering
4 Generelle tekniske krav
5 Sporvekselvarme
6 Togvarme
7 Belysning
544 Bygging
4 Generelle tekniske krav
5 Sporvekselvarme
6 Togvarme
7 Belysning
545 Vedlikehold
4 Generelle tekniske krav
5 Sporvekselvarme
6 Togvarme
7 Belysning
8 Strømforsyning (hjelpekraft)
9 Øvrige installasjoner

Banestrømforsyning

546 Prosjektering
4 Generelle tekniske krav
5 Energiforsyning
6 Koblingsanlegg
7 Sonegrensebryter
9 Kondensatorbatteri
10 Mate- og returkabel
11 Fjernstyring
12 Nødfrakobling
547 Bygging
4 Generelle tekniske krav
5 Energiforsyning
6 Koblingsanlegg
7 Sonegrensebryter
9 Kondensatorbatteri
10 Mate- og returkabel
11 Fjernstyring
12 Nødfrakobling
548 Vedlikehold
4 Generelle tekniske krav
5 Brytere
6 Vern
7 Strømskinner
8 Isolatorer
9 Jording
10 Kondensatorbanker
11 Kabler
12 Liner
13 Master
14 Bygninger
15 Lokalkontrollutrustning
16 Fjernkontrollutrustning
17 Nødfrakoblingsutrustning
18 Energiforsyning
19 Sikkerhetsanlegg og -utstyr

Signal

550 Prosjektering
4 Generelle krav
5 Forriglingsutrustning
6 Lyssignal
7 Togdeteksjon
8 Sporveksel- og sporsperreutrustning
9 Veisikringsanlegg
10 ATC
11 Betjeningsanlegg
12 Andre anlegg
551 Bygging
4 Generelle krav
6 Lyssignal
7 Togdeteksjon
8 Sporveksel- og sporsperreutrustning
9 Veisikringsanlegg
10 ATC
552 Vedlikehold
4 Generelle krav
5 Forriglingsutrustning
6 Lyssignal
7 Togdeteksjon
8 Sporveksel- og sporsperreutrustning
9 Veisikringsanlegg
10 ATC
11 Betjeningsanlegg
12 Andre anlegg
13 Annet teknisk utstyr
553 Kontroll
4 Generelle krav

Tele

560 Prosjektering og bygging
4 Generelle tekniske krav
5 Teletekniske bygninger/rom
6 Kabelanlegg
7 Transmisjonsanlegg
8 Telefon- og datakommunikasjonssystem for togframføring
9 Radioanlegg
10 Toginformasjonsanlegg
562 Vedlikehold
4 Generelle tekniske krav
5 Teletekniske bygninger og rom
6 Kabelanlegg
7 Transmisjonsanlegg
8 Telefon- og datakommunikasjonssystem for togframføring
9 Radioanlegg
10 Toginformasjonsanlegg

Felles elektro

510 Prosjektering og bygging
4 Generelle tekniske krav
5 Kabellegging og kabelkanaler
6 Jording
7 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse
8 Lavspent strømforsyning
9 Elektrotekniske bygninger og rom

Skilt

515 Plassering av skilt langs sporet
4 Generelle tekniske krav
5 Skiltoversikt
6 Vedlikehold

Rullende materiell

590 Infrastrukturens egenskaper
1 Hensikt og omfang
2 Ytre forhold og klima
3 Spor og profil
4 Elkraft
5 Signal
6 Tele
7 Gjenoppretting av trafikk etter driftsforstyrrelse