Kommentarer og spørsmål til Teknisk regelverk

Revisjon per 14. feb. 2011 kl. 13:52 av Ft (diskusjon | bidrag)

Kommentarer og forslag til endringer kan du meddele direkte på diskusjonssiden til hvert enkelt kapittel (artikkel) i regelverket. Husk å signere ditt diskusjonsbidrag

Har du spørsmål, kommentarer, forslag til endringer til teknisk regelverk kan du også sende en e-post til:

teknisk.regelverk@jbv.no

I emnefeltet i e-posten vennligst opplys om hva din henvendelse gjelder samt hvilket regelverksdokument det gjelder, for eksempel slik som:

  • Spørsmål angående tolkning av krav i regelverket
  • Feil i krav i regelverket
  • Forslag til endring av krav i regelverket
  • Forslag til andre endringer i regelverket
  • Feil ved elektronisk versjon av regelverket
  • Generelle spørsmål

Husk å oppgi tilstrekkelig opplysninger om deg selv:

  • Ditt navn
  • Adresse og telefonnummer du kan kontaktes på
  • E-postadresse
  • Hvilken enhet i Jernbaneverket du arbeider (Region, Utbygging, Drift etc.)

Gjelder det konkrete spørsmål eller kommentarer angående feil vil dette bli behandlet så raskt som mulig, og du vil få tilbakemelding om status i saken. Forslag til endringer registreres og vil bli vurdert ved neste revisjon av regelverket. Ved behov for ytterligere opplysninger vil forslagsstiller bli kontaktet nærmere.