Kommentarer og spørsmål til Teknisk regelverk

Revisjon per 15. feb. 2011 kl. 20:27 av Ft (diskusjon | bidrag)

Kommentarer og forslag til endringer kan du meddele direkte på diskusjonssiden til hvert enkelt kapittel (artikkel) i regelverket. Husk å signere ditt diskusjonsbidrag

Har du spørsmål, kommentarer, forslag til endringer til teknisk regelverk kan du også sende en e-post til:

teknisk.regelverk@jbv.no

I emnefeltet i e-posten vennligst opplys om hva din henvendelse gjelder samt hvilket regelverksdokument det gjelder, for eksempel slik som:

  • Spørsmål angående tolkning av krav i regelverket
  • Feil i krav i regelverket
  • Forslag til endring av krav i regelverket
  • Forslag til andre endringer i regelverket
  • Feil ved elektronisk versjon av regelverket
  • Generelle spørsmål

Husk å oppgi tilstrekkelig opplysninger om deg selv:

  • Ditt navn
  • Adresse og telefonnummer du kan kontaktes på
  • E-postadresse
  • Hvilken enhet i Jernbaneverket du arbeider (Region, Utbygging, Drift etc.), eller hvilket firma du er ansatt i.

Gjelder det konkrete spørsmål eller kommentarer angående feil vil dette bli behandlet så raskt som mulig, og du vil få tilbakemelding om status i saken. Forslag til endringer registreres og vil bli vurdert ved neste revisjon av regelverket. Ved behov for ytterligere opplysninger vil forslagsstiller bli kontaktet nærmere.