Kommentarer og spørsmål til Teknisk regelverk

Revisjon per 6. des. 2013 kl. 14:12 av Skamar (diskusjon | bidrag) (Tatt vekk info om diskusjonssider.)

Har du konkrete forslag til endringer eller feil i Teknisk regelverk melder du inn dette i skjema for endringsforslag Forslag til endringer registreres og blir vurdert fortløpende.

Har andre spørsmål eller kommentarer kan du sende en e-post til teknisk.regelverk@jbv.no.

I emnefeltet i e-posten vennligst opplys om hva din henvendelse gjelder samt hvilket regelverksdokument det gjelder, for eksempel slik som:

  • Spørsmål angående tolkning av krav i regelverket
  • Feil i krav i regelverket
  • Forslag til andre endringer i regelverket
  • Feil ved elektronisk versjon av regelverket
  • Generelle spørsmål

Husk å oppgi tilstrekkelig opplysninger om deg selv:

  • Ditt navn
  • Adresse og telefonnummer du kan kontaktes på
  • E-postadresse
  • Hvilken enhet i Jernbaneverket du arbeider (Region, Utbygging, Drift etc.), eller hvilket firma du er ansatt i.

Gjelder det konkrete spørsmål eller kommentarer angående feil vil dette bli behandlet så raskt som mulig, og du vil få tilbakemelding om status i saken.