Kontaktledning/Bygging/Kontaktledningsbrytere

< Kontaktledning‎ | Bygging
Revisjon per 7. des. 2010 kl. 14:33 av Pormir (diskusjon | bidrag) (Ny side: = Hensikt og omfang = Kontaktledningsbryter er en skillebryter eller lastskillebryter som benyttes til å seksjonere eller koble ut deler av kontaktledningsanlegget ved arbeid på eller n...)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

1 Hensikt og omfang

Kontaktledningsbryter er en skillebryter eller lastskillebryter som benyttes til å seksjonere eller koble ut deler av kontaktledningsanlegget ved arbeid på eller nær kontaktledningsanlegget. Kontaktledningsbryteren kan også være påmontert jordkniv som jorder den delen av kontaktledningsanlegget som er koblet ut.

2 Varsling

Ved montasje og idriftsettelse av nye kontaktledningsbrytere i kontaktledningsanlegget skal det foreligge godkjenning for arbeidet av driftsleder for anlegget. Idriftsettelse må ikke foretas før fjernstyringssentralen for anlegget er varslet.

3 Krav til leverandør

Dersom kontaktledningsbryterne plasseres i bygning eller i egen kiosk skal regelverket for bygging av sonegrensebrytere kap. 7 [JD 547] følges.

3.1 Idriftsettelseprotokoll

Leverandøren fører protokoll på alle tester som utføres. Protokollen skal omfatte alle prøver og tester som skal gjennomføres på en anleggstest. Protokollen skal oversendes byggherren for kontroll og kommentarer.

3.2 Overtagelseprotokoll

Leverandøren skal utarbeide overtagelsesprotokoll for anlegget.

3.3 Endringsordre

Ved endring i leveranseomfang i forhold til kontrakt skal leverandøren informere byggherren med egen endringsordre. Endringsordren skal inneholde beskrivelse av endringen, teknisk konsekvens, framdriftsmessig konsekvens og priskonsekvens.

3.4 Sluttdokumentasjon

Som minimum må følgende dokumentasjon av anlegget oversendes:

  • Montasjetegninger og beskrivelser
  • Kabellister og termineringstabeller
  • Komponent- og apparatspesifikasjoner med datablad og sertifikater
  • Drifts- og vedlikeholdsbeskrivelser
  • Feilsøkingsprosedyrer
  • Reservelister
  • Idriftssettelsesprotokoll
  • Overtakelsesprotokoll

Brukerveiledning for drift og vedlikehold skal være på norsk. Øvrige beskrivelser leveres på norsk tekst så fremt dette er mulig.

4 Opplæring

Opplæring av driftspersonell skal omfatte minimum 2 personer og skal utføres i to faser:

Fase 1: Informasjon om levert utstyr og dokumentasjon, før prøving og idriftsettelse. Fase 2: Driftsopplæring på igangsatt utstyr i prøvedriftsperioden, og gjennomgang av tilhørende dokumentasjon.