Kontaktledning/Bygging/Kontaktledningssystem

< Kontaktledning‎ | Bygging
Revisjon per 7. des. 2010 kl. 08:03 av Pormir (diskusjon | bidrag) (Ny side: 1 HENSIKT OG OMFANG Dokumentet skal sikre at alle kontaktledningssystemer skal bygges etter kravene i dette kapitlet. Kravene i dette dokument skal følges ved bygging av nye anlegg og for...)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

1 HENSIKT OG OMFANG

Dokumentet skal sikre at alle kontaktledningssystemer skal bygges etter kravene i dette kapitlet. Kravene i dette dokument skal følges ved bygging av nye anlegg og forandringer i eksisterende anlegg.

For AT-system med seksjonert kontaktledning skal i tillegg krav i vedlegg 5.d [JD 540] følges.

1 BYGGING AV KONTAKTLEDNINGSSYSTEM

Følgende kontaktledningssystemer er godkjente for bruk ved Jernbaneverket:

 • System 35
 • System 20
 • System 25

I byggeperioden tillates det i ledningskryss og i vekslings/seksjonsfelt bygget kontaktlednings-system som har mer enn en hastighetsklasse mellom seg. Anlegget skal utføres slik at fare for feil/nedrivning reduseres til et minimum. Hastigheten ved slike områder bør ikke overskride 40 km/h. Alle kontaktledningssystem skal fremstå som faglig riktig bygde anlegg med et underlag som beskriver anleggstype, system og en angivelse av hvilke komponenter som er nyttet for de ulike strekningene. Disse underlagene skal ha en form som gjør det mulig å bearbeide de videre i Jernbaneverkets øvrige programvarer og databaser etter regler satt for bygging i kapittel 2, vedlegg 2a

Noen nødvendige underlag som skal utarbeides:

 • Stasjonsplaner
 • Returlednings-/Returkretsskjema
 • Jordingsplaner
 • Koblingsskjema
 • Mastetabell
 • Fundamenttabell
 • Utliggertabell
 • Hengetrådtabell

Noen nødvendige underlag som kan utarbeides:

 • Oversiktsplaner
 • Kabelkanalplaner
 • Angivelse av langsprofiler og lysåpninger ved høydeendringer i kontaktledningsanlegget ved tvangspunkter
 • Tabell over kontaktledningspartene med start/sluttkm., type avspenning og fixangivelse
 • Strekningsbeskrivelse av komponentvalg

For en fullstendig veiledning i prosjektering og bygging av kontaktlednigsanlegg vises det til vedlegg.

Systembetegnelse Vedlegg nr.
System 35 5a [JD 540]
System 20 5c [JD 540]
System 25 5c [JD 540]

Alle kontaktledningssystem skal bygges i henhold til systemets toleransekrav, tegningsunderlag og tabellverk.

2 BYGGEPROSESS

Under produksjon av kontaktledningsanlegg er det viktig å orientere omgivelsene, også utenfor Jernbaneverket, om progresjonen. Særlig er dette gjeldende ved nyelektrifisering.

Det skal være rutiner for oppgradering av koblingsskjemaer og sporisoleringsplaner under bygging av kontaktledningsanlegg. Ved større prosjekter eller for komplekse områder er det derfor viktig å informere berørte parter om endringer i sporarrangementer, signal- og kontaktlednings-seksjonering.

Etappeplaner skal være samkjørt og akseptert tverrfaglig før iverksettelse.

Når anlegget har vært i drift i et år skal det kontrolleres og eventuelt justeres slik at alle deler av anlegget er innenfor byggetoleransene. Denne kontrollen skal utføres etter teoretisk overhøyde.

For utliggere skal det, før byggingen av kontaktledningsanlegget ansees som ferdig, være mulig å justere kontakttråd og bæreline minimum ?100 mm sideveis uten å erstatte komponenter i utliggeren. 4 OPPLÆRING

De som skal lede bygging av kontaktledningsanlegg ved Jernbaneverket skal kunne dokumentere sin fagkunnskap og vise til at de tidligere har bygget den type anlegg som er spesifisert. Det skal ikke kunne forekomme misforståelser som skyldes enten mangel på erfaring/kunnskap eller av språkmessige grunner. Kunnskaper om og forståelse av sikkerhetsreglement både for togfremføring og arbeid på/nær høyspentanlegg skal være på et slikt nivå at de tilfredsstiller alle offentlige og interne krav.

Alle i et arbeidslag skal kunne kommunisere med sikkerhetsmann utpekt av Jernbaneverket.

Dersom ikke alle i et lag forstår språket skal reglene for sikkerhet mot høyspenning skjerpes. Arbeidslag skal settes sammen slik at faglige, språklige og sikkerhetsmessige forhold ikke er til hinder for utførelsen av arbeidet.


??

??

??

??

JernbaneverketKONTAKTLEDNINGSANLEGGKap.:5InfrastrukturRegler for byggingUtgitt:01.01.08Rev.:5KontaktledningssystemSide:3 av 5

Dok.nr.:JD 541Utgitt av:ITPGodkjent av:IT