Kontaktledning/Prosjektering/Fjernledning

< Kontaktledning‎ | Prosjektering
Revisjon per 2. feb. 2017 kl. 12:19 av Biol (diskusjon | bidrag) (Kapitlet er utgått da denne type anlegg ikke lenger prosjekteres og bygges, ref 540 2017 Endringsartikkel 1540)


DETTE KAPITTELET ER UTGÅTT

1 Hensikt og omfang

Hensikten med fjernledning er å føre strøm fra matestasjon til matestasjon for å redusere spenningsfallet og øke tilgjengelig effekt. Fjernledningen går fra samleskinne i strømforsyningsanleggene. Overføringen foregår på et høyere spenningsnivå og nedtransformeres ved tilknytningspunktet til kontaktledningsanlegget.

2 Dimensjonering, fremføring og tilkobling

Fjernledningen skal normalt utføres som en topolet overføring med uisolert enlederline.

Fjernledningen kan fremføres på samme masterekke som kontaktledningsanlegget dersom dens spenningsnivå ikke overskrider 66 kV.

Fjernledningen skal etter nedtransformering, tilkobles både kontakttråd og bæreline på samme måte som en mateledning.

Dimensjonering av fjernledningen baserer seg på 66 kV systemspenning og 16 ⅔ Hz.

Ledningens tverrsnitt skal tilpasses kontaktledningsanleggets overføringsevne.

Fjernledningen skal ikke føres over lasteområder, lastespor og plattformer.

Fjernledningen skal være minimum 10,5 m over skinnetopp på lavest påregnelige punkt.

Fjernledninger kan legges som kabel hvor det er hensiktsmessig. Kablene skal forlegges i samme kabelkanal.